sâmbătă, 15 februarie 2014

SFÂNTA EVANGHELIE , DE DUMINICĂ 16 FEBRUARIE 2014 !

                                   DUMINICA  FIULUI  RISIPITOR !
                    LA  SFÂNTA  ŞI  DUMNEZEIASCA  LITURGHIE ,
                          SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  LUCA !
                                            (XV, 11-32 )

Zis-a DOMNUL pilda aceasta : un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său : tată, dă-mi partea care mi se cuvine din avere ;atunci el le-a împărţit averea. Dar, nu după multe zile feciorul cel tânăr , strângându-şi toate , s-a dus într-o ţară depărtată;şi acolo şi-a risipit toată averea , vieţuind în desmierdări. Şi, după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în ţara aceea şi el a început să fie în lipsă. Şi, ducându-se, s-a lipit el de unul din locuitorii acelei ţări şi acesta l-a trimis la ţarinile sale să pască porcii. Şi dorea să-şi sature pântecele din roşcovele ce mâncau porcii , însă nimeni nu-i da . Dar, venindu-şi în fire, a zis : câţi argaţi ai tatălui meu sânt îndestulaţi de pâine, iar eu pier de foame ! Mă voi scula şi mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune : tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sânt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi. Şi, sculându-se , a venit la tatăl său. Iar pe când era încă departe , l-a văzut tatăl său  şi i s-a făcut milă; şi , alergând , a căzut pe grumajii lui şi l-a sărutat. Atunci i-a zis feciorul : tată , am greşit la Cer şi înaintea ta şi nu mai sânt vrednic să mă numesc fiul tău. Iar tatăl a zis către slujitorii săi : aduceţi haina cea mai bună şi-l îmbrăcaţi ; puneţi inel în mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui;apoi aducând viţelul cel îngrăşat îl junghiaţi . Să mâncăm şi să ne veselim ;căci acest fiu al meu mort era şi a înviat , pierdut era şi s-a aflat . Şi au început să se veselească . Iar feciorul lui cel mare era la ţarină; când s-a întors şi s-a apropiat de casă , el a auzit cântece şi jocuri . Atunci , chemând pe unul din slujitori , l-a întrebat : ce înseamnă acestea ? Iar acela i-a răspuns : fratele tău a venit şi tatăl tău a junghiat viţelul cel îngrăşat ,pentru că l-a primit sănătos . Şi s-a mâniat şi nu voia să intre ; dar tatăl lui, ieşind , îl ruga. Însă el , răspunzând , a zis tatălui său : iată de atâţia ani îţi slujesc şi niciodată n-am călcat porunca ta ; şi mie tu niciodată nu mi-ai dat un ied , să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău ,care a mâncat averea ta cu desfrânatele , ai junghiat pentru el viţelul cel îngrăşat . Însă tatăl i-a zis : fiule , tu în toată vremea eşti cu mine şi toate ale mele , ale tale sânt ; se cuvenea însă să ne veselim şi să ne bucurăm , căci fratele tău acesta mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat .
                      Slavă Ţie DOAMNE, Slavă Ţie !

Dragii mei, mergeţi la SFÂNTA  BISERICĂ pentru a putea trăi, cu inima cu sufletul această Pericopă Evanghelică, care  vă va ajuta să treceţi mult mai uşor peste greutăţile vieţii şi să cunoasteţi Dragostea şi Bunătatea LUI  DUMNEZEU.
                     Ca întotdeauna, cu dragoste şi preţuire, Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu