duminică, 26 iulie 2020

SFANTA EVANGHELIE DIN ZIUA SFANTULUI MARE MUCENIC PANTELIMON !

.

Ev. Ioan 15, 17-27; 16, 1-2

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Aceasta vă poruncesc: Să vă iubiţi
unul pe altul. Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că M-a urât pe Mine
mai înainte de voi. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său;
dar, pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume,
de aceea lumea vă urăşte. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am
 spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit
 pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al
vostru îl vor păzi. Iar toate acestea le vor face vouă din pricina numelui
Meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel Care M-a trimis. Dacă n-aş fi venit şi
nu le-aş fi vorbit, păcat nu ar avea; dar acum n-au cuvânt de
dezvinovăţire pentru păcatul lor. Cel ce Mă urăşte pe Mine urăşte şi pe
Tatăl Meu. Dacă nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a
făcut, păcat nu ar avea; dar acum M-au şi văzut şi M-au urât, şi pe Mine,
şi pe Tatăl Meu. Dar aceasta s-a făcut ca să se împlinească cuvântul
cel scris în Legea lor: «M-au urât pe nedrept». Iar când va veni
 Mângâietorul, pe Care Eu îl voi trimite vouă de la Tatăl,
Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi
despre Mine. Şi voi mărturisiţi, pentru că de la început sunteţi
cu Mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă poticniţi în credinţa voastră.
Vă vor scoate pe voi din sinagogi; dar vine ceasul când oricine vă va
ucide pe voi va crede că aduce slujire lui Dumnezeu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu