miercuri, 26 octombrie 2016

SFÂNTA EVANGHELIE , LA MAREA SI SFANTA SĂRBATOARE, A SFANTULUI DIMITRIE IZVORÂTORUL DE MIR !


   Sfânta  Evanghelie , la Marea si Sfanta Sărbatoare a Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir.                         
              

                             Sfânta  Evanghelie  de  la  Matei  !

                                                        (X, 16 - 22 )

Zis-a Domnul ucenicilor Săi : iată Eu vă trimit ca pe niste oi în mijlocul lupilor . Deci , fiţi înţelepţi ca şerpii şi fără răutate ca şi porumbeii. Feriţi-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna sinedriilor şi în sinagogile lor vă vor bate cu biciul.Chiar înaintea domnilor şi a împăraţilor veţi fi duşi pentru Mine, ca mărturie lor si păgânilor.Iar când vă vor da pe voi în mâna lor , să nu vă îngrijiţi cum , sau ce veţi vorbi, căci vi se va da vouă în acel ceas ce să graiţi, fiindcă nu voi veţi fi cei care veţi răspunde , ci Duhul Tatălui vostru , Acela va grăi prin voi. Va da frate pe frate la moarte şi tată pe fiu ; şi se vor scula copiii asupra părinţilor şi-i vor omorâ. Iar voi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu , dar cel care va răbda până la sfârşit ,acela se va mântui.
Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie ! Amin!
            La Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie , 
                        Sfânta Evanghelie a Cutremurului,
                           de la Matei.
                           ( VIII, 23 -27 )

În vremea aceea , intrând Iisus în corabie , au mers după Dânsul uceniii Lui. Şi iată că pe mare s-a stârnit o furtună , atât de puternică , încât corabia se acoperea de valuri , iar Iisus dormea. Atunci au venit ucenicii la Dânsul şi L-au desteptat , zicându-I :  Doamne, mântuieşte-ne , căci pierim. Iar El le-a zis : de ce sânteţi înfricoşaţi, puţin credincioşilor ? Atunci s-a sculat , a certat vânturile şi marea, şi s-a făcut liniste deplină.Iar oamenii se mirau zicând : cine este Omul acesta , că şi vânturile şi marea ascultă de El ?
Iar acum dragilor, vom scrie şi Sfânta Evanghelie de la IOAN, care se citeste tot astăzi.
                    (XV, 17 - 27 ; XVI, 1 -2 ).

Zis-a Domnul ucenicilor Săi :aceasta vă poruncesc vouă: să vă iubiţi unul pe altul . Dacă vă urăşte pe voi lumea , gândiţi-vă că mai întâi  M-a urât pe Mine. Dacă aţi fi din lume , lumea ar iubi pe al său;dar pentru că nu sunteţi din lume , ci Eu v-am ales pe voi din lume , de aceea vă urăşte pe oi lumea. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi L-am spus vouă : nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni ;dacă au păzit cuvântul Meu,şi pe al vostru îl vor păzi.  Iar toate acestea le vor face împotriva voastră, din pricina numelui Meu, căci nu cunosc pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Dacă n-aş fi venit şi nu le-aş fi grait lor, păcat nu ar avea; acum însă nu au cuvânt de îndreptăţire pentru păcatul lor. Cel care Mă urăşte pe Mine şi pe Tatăl Meu Îl urăşte. De n-aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a mai făcut , păcat nu ar avea; şi totuşi ,după ce le-au văzut, M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu , ca să se împlinească cuvântul scris în legea lor : M-au urât pe nedrept.
Iar când va veni Mângâietorul, pe care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, care de la Tatăl purcede ,Acela va mărturisi pentru Mine. Încă şi voi mărturisiţi , pentru că de la început sânteţi cu Mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă poticniţi în Credinţa voastră.Vă vor scoate pe voi din sinagogi şi chiar va veni vremea , când oricine vă va ucide pe voi va crede că aduce slujbă Lui Dumnezeu.
Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie! Amin!

                       Dragii mei, 

Credeţi cu toată inima voastră, cu tot sufletul vostru ,în Iisus Hristos şi Maica Domnului, dăruiţi dragoste sufleteasca Aproapelui , mergeţi cu dragoste la Sfânta Biserică ,şi veţi dobândi un loc în Împărăţia Lui Dumnezeu.
                         Cu dragoste, Maria.  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu