vineri, 14 octombrie 2016

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN ZIUA SFINTEI CUVIOASE PARASCHEVA !


                                                      La  Utrenie , 
          Sfânta Evanghelie  de la  Matei !
                                (xxv, 1- 13 )

Zis-a Domnul pilda aceasta : împărăţia cerurilor va fi asemănată cu zece fecioare care, luându-şi candelele lor , au ieşit în întâmpinarea Mirelui.
Cinci însă dintre ele,erau înţelepte ,iar cinci erau nebune. Cele nebune, luîndu-şi candelele lor , n-au luat cu ele şi untdelemn; iar cele înţelepte au luat untdelemn în vase , o dată cu candelele lor. Dar, întârziind Mirele, au aţipit toate şi au adormit. Iar la miezul nopţii s-a făcut strigare: iată Mirele vine ! Ieşiţi în întâmpinarea Lui ! Atunci s-au desteptat toate acele fecioare şi şi-au împodobit candelele lor. Iar cele nebune au zis celor înţelepte : daţi-ne din untdelemnul vostru , căci se sting candelele noastre . Dar cele înţelepte au răspuns, zicând : pentru ca nu cumva să nu ne-ajungă nici nouă, nici vouă,mai bine duceţi-vă la cei ce vând şi vă cumpăraţi. Plecând însă ele să cumpere , a venit Mirele , şi cele care erau gata ,au intrat cu El la nuntă şi uşa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit şi celelalte fecioare, zicând : Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. 
 
Dar El, răspunzând , a zis : adevărat vă spun vouă , nu vă cunosc pe voi. Drept aceea privegheaţi căci nu ştiţi ziua , nici ceasul în care va veni Fiul Omului. 
Slavă Ţie Doamne ,Slavă Ţie ! Amin !

                 La Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie,                                    Sfânta Evanghelie de la Luca. 
                                      (VII, 36 - 50 )
În vremea aceea , unul dintre farisei L-a rugat pe Iisus  să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului şi a şezut la masă. Şi iată o femeie din oraş, care era păcătoasă, aflând că prânzeşte în casa fariseului , a adus un alăbastru cu Mir şi , stând înapoi lângă picioarele Lui şi plângând, a început să-I ude cu lacrimi picioarele şi cu părul capului ei să le steargă ; şi săruta picioarele Lui şi le ungea cu Mir. Dar văzând fariseul care- L chemase şi-a zis întru sine: omul acesta , dacă ar fi prooroc , ar şti cine şi ce fel de femeie este aceasta care se atinge de El;ar şti că este păcătoasă. Atunci Iisus , răspunzând, a zis către el : Simone, am să-ţi spun ceva.

                             
 Învăţătorule , spune, a zis el. Un cămătar avea doi datornici . Unul era dator cu cinci sute de dinari , iar celălalt cu cincizeci ; dar, neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci, spune-Mi : care dintre ei Îl va iubi mai mult ? Simon ,răspunzând a zis : gândesc că aceluia căruia i-a fost iertat mai mult. Iar Iisus i-a răspuns : drept ai judecat.
Apoi, întorcându-se către femeie , i-a zis lui Simon :  vezi pe femeia aceasta ? 
                        
 Am intrat la tine în casă : apă de spălat pe picioare nu Mi-ai dat ;ea însă Mi-a udat picioarele cu lacrimi şi le-a şters cu părul capului ei. Sărutare nu Mi-ai dat ;  ea însă, de când am intrat, n-a contenit să-Mi sărute picioarele . Cu untdelemn capul Meu, nu l-ai uns;  ea însă cu Mir mi-a uns picioarele. Pentru aceea, îţi spun :  iertate îi sânt păcatele ei cele multe , căci mult a iubit. Iar cui se iartă puţin, puţin iubeşte. Şi a zis către ea : iertate îţi sânt păcatele ! Atunci au început cei care şedeau cu Dânsul la masă să se întrebe în gândul lor : cine este Acesta care iartă şi păcatele ? Dar Iisus a zis către femeie : credinţa ta te-a mântuit , mergi în pace.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE ! AMIN !

Dragii mei, de aveti posibilitate si timp, mergeti la Sfanta Biserică şi vă bucuraţi sufletul cu dulceaţa dumnezeiască a Sfintei Evanghelii .
Vă veţi simţi atât de aproape de Dumnezeu şi de Măicuţa Domnului , încât, nu o să vă mai îndepărtaţi niciodată de Locaşul cel Sfânt al Domnului.  
                                           Cu dragoste, Maria. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu