sâmbătă, 11 octombrie 2014

SFÂNTUL ÎNGER , ARHANGHELUL GAVRIIL !

                               Noapte de 9 Octombrie 2014, ora 23,10 !

                                                             Dragii mei,

Mă rugam la această oră, singură fiind în camera mea. 
Şi iată fratilor că în timp ce mă rugam, un fulger de lumină mă face sa ma clatin cum stăteam în genunchi ,şi astfel văd cum din Sfânta Icoană cu Arhanghelul Gavriil ,iese la suprafaţa ei, O Lumină aurie strălucitoare care pulsează ca o inimă.
Închid ochii ca să văd ce este, si asa cu ochii închişi ,Îl văd pe Sfântul Înger al Darului ,pe Arhanghelul Gavriil.
Are veşminte aurii ca din soare rupte, are un crin în mâna Sa stângă, iar în dreapta Sa, are un Potir sfânt mai stralucitor decât aurul, Potir din care, Arhanghelul Gavriil a băut de două ori consecutiv.

Arhanghelul Gavriil dragilor, privea spre mine şi strălucea mai tare decât Soarele . Apoi a ridicat Sfantul Potir de două ori consecutiv, şi a băut din el.  S-a împărtăşit şi El ,cu Prea Scump şi Prea Sfânt Trup şi Sângele Domnului.

                                      

                                                               ....
Lacrimile -mi curgeau fără voia mea, si eram uimită de tot ce vedeam aievea!
Nu este prima oară dragii mei, când Îl văd pe Arhanghelul Gavriil !
L-am văzut de multe ori, dar numai împreună cu Arhanghelul Mihail.
Niciodată singur ca acum ! ÎNGERUL  GAVRIIL, ÎNGERUL  DARURILOR, venise din Sfanta Icoană a Sa, a prins viaţă şi a făcut un pas înaintea Sfintei Icoane rămânând aşa ,privindu-mă de la un brat intins ca si distanta, şi bând din Potirul Sfant. 
Dragilor, puţine zile au mai rămas până în 8 noiembrie, când sărbătorim pe Sfintii Voievozi Arhangheli ,Mihail şi Gavriil.
Iată dragilor, am adus aici câte ceva despre SFINŢII  ÎNGERI ,MIHAIL SI GAVRIIL !

Sinaxar 8 Noiembrie

În această lună, în ziua a opta, pomenirea Soborului mai-marilor Arhistrategi (arhangheli) Mihail şi Gavriil (şi Rafail), şi al tuturor cereştilor puteri celor fără de trup.
Sfintii ArhangheliLa adunarea celor 9 cete, Serafimii, Heruvimii, Scaunele, Domniile, Stapâniile, Începătoriile, Puterile, Arhanghelii şi Îngerii.
Mihail, preaîncuviinţatul mai-marele peste cetele puterilor celor fără de trup, şi în Legea Veche şi în cea Nouă a arătat ce este harul Evangheliei, şi arată multe faceri de bine neamului omenesc. Că de vreme ce pizmaşul şi luptătorul mântuirii noastre, înălţându-se s-a mândrit împotriva Ziditorului său şi a zis: "Pune-voi scaunul meu deasupra norilor" şi lăudându-se că "voi fi asemenea cu Cel înalt", a căzut din cinstea de arhanghel, precum grăieşte Domnul ("Văzut-am, zice, pe satana, ca fulgerul din cer căzând"). Asemenea cu el şi ceata ce era sub el, înălţându-se, a căzut. Acest de-a-pururea lăudat, păzind ca o slugă credincioasă credinţa către Stăpânul şi arătând multă nevoinţă spre neamul nostru, a fost rânduit de Atotputernicul Dumnezeu ca să fie mai mare peste cetele înţelegătoare. Că văzând că a căzut vicleanul, a strâns cetele îngereşti şi a zis: "Să luăm aminte: Lăudat-au cu glas pe Domnul tuturor", ca şi cum ar fi zis: Să luăm aminte noi cei ce suntem zidiţi ce au pătimit cei ce erau cu noi, care până acum au fost lumină, şi acum s-au făcut întuneric.
Sf. Arhanghel MihailPentru aceasta o adunare ca aceasta s-a numit Soborul îngerilor, adică luarea aminte şi înţelegere şi unire. Acesta dar, marele folositor şi de bine-făcător mântuirii noastre, înmulţind şi întinzând spre mulţi multe faceri de bine mântuirii, s-a arătat la mulţi văzându-se. Că s-a arătat lui Avraam şi lui Lot la pustiirea şi pierderea Sodomei. Arătatu-s-a lui Iacov când fugea de fratele său. Mers-a înaintea taberei fiilor lui Israel, când se izbăveau şi au scăpat de robia şi de chinul egiptenilor. Arătatu-s-a lui Valaam, când mergea să blesteme pe Israel. Şi către Iosua al lui Navi a zis, când l-a întrebat: "Eu, Arhistrategul puterilor Domnului, acum am venit". Acesta a cufundat de tot şi râurile ce se revărsaseră de păgâni asupra aghesmei şi a locaşului de închinare. Se află şi altele multe ce se spun despre el în Sfânta Scriptură. Pentru aceasta şi noi, având pe acesta ajutor şi păzitor vieţii noastre, prăznuim astăzi preacinstitul lui praznic. Împreună cu Sfântul Arhanghel Mihail, prăznuim astăzi şi pe prea frumosul şi prea veselitorul Arhanghel Gavriil. Pentru că şi acesta multe faceri de bine a făcut neamului omenesc, atât în Legea Veche, cât şi în cea Nouă. Căci în proorocia lui Daniil se pomeneşte însuşi numele lui, când tâlcuieşte Daniil visul ce a văzut pentru împăraţii mezilor şi ai perşilor şi ai elinilor: "Gavriile, zice, fă-l pe acela (adică pe Daniil) să înţeleagă vedenia" (Daniil. 8, 16). Şi iarăşi acelaşi Gavriil a arătat aceluiaşi Daniil că după şaptezeci de săptămâni de ani, adică după patru sute nouăzeci şi şapte de ani, are să vină Hristos. "Şi iată, zice Gavriil, bărbatul pe care l-am fost văzut la începutul vedeniei zburând, s-a atins de mine ca în ceasul jertfei de seară. Şi m-a făcut să înţeleg şi celelalte" (Daniil 9, 21). Acesta este cel care a binevestit femeii lui Manoe că are să nască pe Samson. Acesta este cel care a binevestit lui Ioachim şi Annei că au să nască pe Doamna şi Stăpâna de Dumnezeu Născătoarea.
Sf. Arhanghel GabrielIar în Legea Nouă, acesta a binevestit lui Zaharia, stând de-a dreapta altarului tămâierii, că va naşte pe marele Ioan înaintemergătorul. Acesta a hrănit şi pe pururea Fecioara Maria doisprezece ani înăuntru în Sfintele Sfintelor cu hrană cerească. Acesta însuşi, şi cine se îndoieşte? a binevestit Născătoarei de Dumnezeu că va naşte de la Duhul Sfânt pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta s-a arătat lui Iosif în vis, precum zic mulţi, şi i-a zis să nu se teamă, ci să ia pe Mariam, femeia sa, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Acesta s-a arătat şi pastorilor şi le-a binevestit, că S-a născut Hristos Mântuitorul lumii. Acesta şi în vis a zis lui Iosif să ia pruncul şi pe Mama lui şi să fugă în Egipt. Şi iarăşi acesta însuşi i-a zis să se întoarcă în pământul lui Israel. Mulţi însă din sfinţiţii învăţători şi din scriitorii de cântări socotesc că dumnezeiescul Gavriil a fost şi îngerul cel îmbrăcat în veşmânt alb, care, pogorându-se din cer, a răsturnat piatra de pe uşa mormântului lui Iisus, Dătătorului de viaţă, şi a şezut deasupra ei. Şi el a fost cel care a binevestit mironosiţelor învierea Domnului. Şi ca să spunem mai cuprinzător, dumnezeiescul Gavriil a slujit la iconomia tainei întrupării Cuvântului lui Dumnezeu din început până în sfârşit.
Pentru aceasta şi Biserica lui Hristos îl prăznuieşte pe el, împreună cu Arhanghelul Mihail, şi cheamă harul şi ajutorul lui, rugându-i ca prin ajutorul şi rugăciunile lor, şi în veacul de acum să aflăm scăpare de rele, şi în cel ce va să fie să ne învrednicim de bucuria cerească şi de împărăţie. Amin.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
                                    Cu dragoste, Maria.

2 comentarii:


 1. În această lună, în ziua a opta,.............................
  SUNTEM IN OCTOMBRIE!!!!!!!! SF. MIHAIL SI GAVRIL SUNT IN NOIEMBRIE!!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sigur ca da ! Dar eu am copiat SINAXARUL ,care spune clar ca este la 8 NOIEMBRIE ! Asa incepe SINAXARUL ORTODOX! Este corect ! Toata lumea stie ca e la 8 noiembrie, eu doar am dorit ca sa se stie câte ceva despre Sfintii Arhangheli ,chiar daca nu suntem inca in 8 noiembrie. E ca si cum am vb de REVELIONUL 2015!

   Ștergere