vineri, 29 noiembrie 2019

SFÂNTA EVANGHELIE , LA MAREA SĂRBĂTOARE A SFÂNTULUI APOSTOL ANDREI , CEL DINTÂI CHEMAT LA APOSTOLAT !

                                                    30  Noiembrie 2019 !

               SFÂNTUL  APOSTOL  ANDREI  !

                 APOSTULUL  ROMÂNILOR ! 
                            
                                          Image result for SFANTUL ANDREI
                                                          


SFÂNTA EVANGHELIE ,DE VINERI 30 NOIEMBRIE 2018, 

LA MAREA SĂRBĂTOARE A SFÂNTULUI ANDREI , CEL 

DINTÂI CHEMAT LA APOSTOLAT ! SFANTUL ANDREI 

,ESTE OCROTITORUL ROMÂNIEI ! 

                      

                       La 30  NOIEMBRIE  2019 ,                                   sărbătorim cu mare dragoste,
                     pe SFANTUL  ANDREI,
                     CEL  dintâi chemat ! 

                                           LA  UTRENIE,
                       SFÂNTA  EVANGHELIE  DE LA  MATEI 
                                           ( IV, 18-23 ).

În vremea aceea , pe când umbla IISUS pe lângă marea Galileii, a văzut pe doi fraţi : pe SIMION , care după aceea a fost numit Petru, şi pe ANDREI fratele acestuia, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari, şi le-a zis : veniţi după MINE şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei , lăsându-şi mrejele în clipa aceea , au mers după DÂNSUL. 
De acolo, mergând EL mai departe, a văzut alţi doi fraţi :pe IACOB al lui ZEVEDEU şi pe IOAN , fratele lui, în corabie cu ZEVEDEU, tatăl lor, cârpindu-şimrejele , şi i-a chemat. Iar ei, îndată lăsând corabia si pe ZEVEDEU , tatăl lor, au mers după DÂNSUL. Şi a străbătut IISUS toată Galileea , învăţând în sinagogile lor şi propovăduind EVANGHELIA împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă în popor.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !
                        AMIN !

                              La SFANTA  şi DUMNEZEIASCA  LITURGHIE, 
                        SFANTA  EVANGHELIE de la Ioan !

                                           ( I, 35- 51)

În vremea aceea stătea IOAN şi doi dintre ucenicii lui şi privind pe IISUS,care trecea, a zis : iată MIELUL lui DUMNEZEU . Cei doi ucenici, i-au auzit grăind acestea şi au mers după IISUS. Iar IISUS, întorcându-SE şi  văzându-i  mergând după EL, i-a întrebat : ce căutaţi ? Iar ei I-au răspuns: Rabi (ce se tâlcuieşte :ÎNVĂŢĂTORULE ), unde locuieşti ?  EL le-a zis : veniţi şi veţi vedea. Deci au mers şi au văzut unde locuia şi au rămas la EL în ziua aceea.Era ca la al zecelea ceas şi ANDREI , fratele lui SIMON  PETRU , era unul dintre cei doi care auziseră pe IOAN şi veniseră după IISUS.
Acesta a găsit întâi pe SIMON, fratele său şi i-a spus : am găsit pe MESIA (ce se tâlcuieşte : HRISTOS ). Şi l-a adus la IISUS, care, privind la el , i-a zis : tu eşti SIMON , fiul lui IONA. Tu te vei numi CHIFA (ce se tâlcuişte: PETRU ).
Iar a doua zi a vrut IISUS să meargă în Galileea şi a găsit pe FILIP şi i-a zis: vino după MINE . 
Şi FILIP era din Betsaida, din oraşul lui ANDREI şi al lui PETRU.
FILIP a găsit pe NATANAIL şi i-a zis : am găsit pe ACELA despre care a scris MOISE în lege şi au scris Proorocii , pe IISUS, FIUL lui IOSIF din Nazaret. Iar Natanail i-a zis : din Nazaret poate să fie ceva bun ? Şi FILIP i-a zis : vino şi vezi. IISUS a văzut pe Natanail venind către DÂNSUL şi a zis despre el : iată, cu adevărat israelitean în care nu este vicleşug . NATANAIL L-a întrebat : de unde mă cunoşti ?Iar IISUS, răspunzând , i-a zis : mai înainte ca FILIP să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspuns-a Natanail şi I-a zis :  RABI , TU  EŞTI  FIUL  LUI  DUMNEZEU. TU  EŞTI  ÎMPĂRATUL  LUI  ISRAEL. 
Răspuns-a IISUS şi i-a zis :  pentru că ţi-am spus  că te-am văzut sub smochin , tu crezi ? Mai mari decât acestea veţi vedea. Apoi i-a zis :  adevărat, adevărat vă spun vouă, de acum veţi vedea CERUL deschizându-se şi pe Îngerii LUI  DUMNEZEU suindu-se şi pogorându-se peste FIUL  OMULUI.

                  Precum si Sfanta Evanghelie de la Luca !
                                  (XVIII, 18 - 27 )

În vremea aceea un om oarecare s-a apropiat de Iisus şi L-a întrebat , zicând : Învăţătorule bune , ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică ?Iar Iisus i-a zis : pentru ce Mă numeşti bun ? Nimeni nu este bun , decât numai singur Dumnezeu . Ştii Poruncile : să nu faci desfrânare , să nu ucizi, să nu furi , să nu fii mărturie mincinoasă ; cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta .
Iae el I-a răspuns : toate acestea le-am păzit din tinereţile mele . Auzind acestea , Iisus i-a zis : încă una îţi mai lipseste . Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoara în ceruri ; apoi vino şi urmează Mie. Dar El , auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat .Văzându-l că s-a întristat , Iisus a zis : cât de greu vor intra în Împărăţia Lui Dumnezeu, cei care au averi  ! 
Căci mai lesne este pentru cămilă să treacă prin urechile acului , decât pentru bogat să intre în Împărăţia Lui Dumnezeu.Iar cei care au auzit acestea , au zis : atunci cine poate să se mântuiască ?  Iar Dânsul a răspuns : cele ce nu sunt cu putinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu.  

SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !

                              Dragii mei, 

Să nu ne adunăm Comori pe Pământ ! Ci prin Credinţa noastră, prin faptele noastre bune, prin Post si Rugaciune, prin mila faţă de Aproapele, să ne adunăm Comori în Cer.
Aici, în Cerul Sfânt ,Dumnezeu ne înmulţeste Comoara si astfel, vom dobândi Împărăţia Cerească!
Dragii mei, sufletul nostru are nevoie de DUMNEZEU, precum avem noi nevoie de aer ca să nu murim.
 Să mergem  la SFÂNTA  BISERICĂ şi să ne hrănim inima si sufletul cu TAINA  SFINTEI ŞI DUMNEZEIEŞTII  LITURGHII !
Să lăsăm la o parte toate treburile pe care, ni le scoate în cale diavolul si să mergem la Sfanta Biserică, măcar în Sfanta Duminică.
Vom deveni mai buni, mai milostivi si plini de dragoste ÎNTRU DUMNEZEU şi MAICA  DOMNULUI si faţă de Aproapele nostru.


                                            Cu dragoste, Maria

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu