miercuri, 15 mai 2019

RAPIREA BISERICII ! VINE RĂPIREA BISERICII !                    15 Mai 2019,ora 6,13 dimineata !

                         Dragii mei,

În aceasta dimineata ,ma trezeste un glas care spune asa:

            " Răpirea Bisericii !
            Vine Răpirea Bisericii si va incepe nu peste mult timp !"
Dragii mei,vremile si vremurile s-au apropiat; le traim cu adevarat.
Dragii mei, sa lasam rautatea la o parte,si sa implinim Voia DOMNULUI prin respectarea celor 10 PORUNCI ,prin iubirea faţă de Aproapele nostru.
Asa cum scriam intr-un articol, in care Mesajul era asa:
11 ian. 2019 - 2013 - Îmi este şi teamă, a mă gândi, a aprofunda ce înseamnă aceste CUVINTE, precum că, SFANTA CANDELĂ se va stinge în veacul acesta.

6 mar. 2018 - Eu am mai scris un articol in care,scriam ca veacul acesta va fi si ultimul pentru omenire pe acest Pămant. Iata: candela se va stinge în vremea veacului no. .... DUHULUI    

Dar sa vedem ce inseamna RAPIREA BISERICII:
5 oct. 2008 - Răpirea Bisericii și Ziua Domnului: ce este Ziua Domnului și cum se ... că a doua venire a Domnului Isus şi Ziua Domnului sunt unul şi acelaşi ...

Ce spun Scripturile despre răpirea Bisericii şi despre Ziua Domnului


Răpirea Bisericii și Ziua Domnului
Biblia într-adevăr scrie despre Biserică că este Mireasa Domnului Isus şi este Ierusalimul ceresc (Apocalipsa 21:9-11, Efeseni 5:29-32), fiindcă prin credinţă în Domnul Isus noi devenim sămânţa lui Avraam (despre aceasta puteţi citi în articolul „Care este partea neevreilor în Noul Legământ?” ).
În ce priveşte a doua venire a Domnului Isus, se pare că mulţi confundă două evenimente diferite: mă refer la a doua venire a Domnului Isus şi Ziua Domnului. De fapt, iniţial şi eu credeam că a doua venire a Domnului Isus şi Ziua Domnului sunt unul şi acelaşi eveniment. Dar după un studiu profund şi destul de îndelungat a Scripturilor, am înţeles că acestea sunt două evenimente diferite.Vreau să vă recomand manualul de studiu biblic inductiv „Apocalipsa” în patru părţi. Acest studiu o să vă ajute să înţelegeţi aceste două evenimente şi felul cum se raportează ele unul la altul. Acest studiu face parte din seria „Învăţătură peste învăţătură”, studii care te ajută să descoperi singur adevărurile biblice, oferind direcţii cum să faci o bună observare şi interpretare a textului în contextul întregii Biblii. În aceste manuale nu vei afla părerea autorului asupra unui sau altui subiect: tu singur vei descoperi adevărurile biblice. Şi ceea ce vei descoperi singur, nu vei uita niciodată şi nimeni nu te va putea înşela şi abate de la adevăr.
Dar un lucru si mai interesant (dacă ne întoarcem la comentariul de mai sus) este că răpirea Bisericii şi a doua venire a Domnului Isus, la fel sunt evenimente diferite. Când Domnul Isus va veni să-Şi ia Biserica, înainte ca Dumnezeu să-Şi verse mânia Sa peste pământ, Domnul Isus Îşi va lua Biserica la cer, fără să coboare pe pământ. A doua venire a Domnului Isus pe pământ este descrisă în Apocalipsa capitolele 19-20. El va veni a doua oară pe pământ, după ce Dumnezeu Îşi va vărsa mânia peste locuitorii pământului care nu au ascultat de Evanghelia Domnului Isus. Şi va veni însoţit de Biserică, va birui pe Antihrist şi prorocul mincinos şi va împărăţi, împreună cu Biserica, timp de 1000 de ani aici pe pământ pentru ca să se împlinească Scripturile cu privire la poporul Israel. Dar acesta nu este subiectul nostru. Acum vreau doar să vedem ce scriu Scripturile despre Răpirea Bisericii şi Ziua Domnului ca să putem face diferenţă între aceste două evenimente.

Cum va fi răpită Biserica la cer

Prima epistolă a lui Pavel către Tesalonicenieste unicul text din Scripturi în care figurează cuvântul „răpire”. Se pare că credincioşii din Tesalonic erau îngrijoraţi cu privire la cei care au crezut în Domnul Isus şi totuşi au decedat (au adormit în Hristos). De aceea apostolul Pavel le scrie la 1 Tesaloniceni 4:13-18 ce va fi cu cei adormiţi în Hristos (creştinii decedaţi) pentru ca să-i mângâie pe ei şi pentru ca ei să se mângâie unii pe alţii cu aceste cuvinte (1 Tesaloniceni 4:18). Să vedem ce scrie Pavel despre răpirea Bisericii la cer la 1 Tesaloniceni 4:13-18:
Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, cari n-au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, cari vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte.
Aici se vorbeşte despre două grupe de oameni: credincioşii care vor fi în viaţă la venirea Domnului Isus pentru a-Şi lua Biserica la cer şi credincioşii care vor fi adormiţi în Domnul (adică decedaţi). Să vedem cum va fi răpită Biserica la cer pe etape:

I. Răpirea Bisericii va fi anunţată

Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer… (1 Tesaloniceni 4:16)

II. întâi vor învia cei adormiţi în Hristos

Biblia scrie că credincioşii, care au Duhului Sfânt, când mor fizic, trupul lor este supus putrezirii, dar duhul lor merge la Domnul. Lucrul acesta îl vedem bine din cele scrise de apostolul Pavel în epistola sa către Filipeni. El scrie că pentru el moartea este un câştig, fiindcă aceasta ar însemna să se mute şi să fie cu Hristos şi aşa ar fi mult mai bine pentru el decât să rămână în trup(Filipeni 1:21-24). La 1 Tesaloniceni 4:14 apostolul Pavel scrie căDumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El (adică duhurile lor). Iar la versetul 16 scrie că atunci când Domnul Isus „Se va pogorî din cer, întâi vor învia cei morţi în Hristos”. Cum va fi această înviere din morţi apostolul Pavel descrie în prima sa epistolă către Corinteni. El scrie Corintenilor că „într-o clipeală de ochi morţii vor învia nesupuşi putrezirii (1 Corinteni 15:52) şi la versetul 54 scrie „…trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire”.

III. Toţi împreună (cei care vor fi vii la acel moment și cei înviați) vom fi răpiţi la cer

După ce cei morţi în Hristos vor învia „… noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh…”(1 Tesaloniceni 4:17). La 1 Corinteni 15:50-54 apostolul Pavel scrie că, în timp ce cei adormiţi în Hristos vor fi îmbrăcaţi în neputrezire, cei care vor fi rămas vii la venirea Domnului Isus, vor fi schimbaţi: „trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire”. Şi „atunci”, scrie apostolul Pavel, „se va împlini cuvântul scris” la Osea 13:14: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă”.

IV. Vom fi totdeauna cu Domnul

După ce vom întâmpina pe Domnul în văzduh, apostolul Pavel scrie: „… şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” (1 Tesaloniceni 5:17)

Cum va veni Ziua Domnului

Nu doresc să intrăm în detalii prea multe în ce priveşte Ziua Domnului, doresc doar să ne oprim la felul cum va veni ea, fiindcă, anume despre venirea Zilei Do
mnului este scris că va veni va un hoţ noaptea. Despre aceasta este scris tot în prima epistolă a apostolului Pavel către Tesaloniceni. Din 1 Tesaloniceni 5:1-11 vedem că Ziua Domnului pentru cei necredincioşi va veni diferit decât pentru cei credincioşi.

I. pentru necredincioşi

La versetele doi şi trei din capitolul 5 a primei sale epistole către Tesaloniceni apostolul Pavel scrie:
„Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. Când vor zice: ,,Pace şi linişte!” atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare.”
Se pare că Ziua Domnului va veni ca un mare prăpăd peste locuitorii pământului. La Amos 5:18-19 Domnul Dumnezeu spune aşa despre Ziua Domnului:
,,Vai de cei ce doresc ,ziua Domnului!” Ce aşteptaţi voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric şi nu lumină. Veţi fi ca un om care fuge dinaintea unui leu, pe care-l întâlneşte un urs, şi care, când ajunge acasă, îşi reazemă mâna pe zid, şi-l muşcă un şarpe!”.
De fapt Ziua Domnului începe cu revărsarea mâniei lui Dumnezeu asupra locuitorilor pământului. La Ţefania 1:15 Ziua Domnului este descrisă în felul următor „ Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz şi de groază, o zi de pustiire şi nimicire, o zi de întuneric şi negură…” La Apocalipsa 11:18 scrie: „Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta.” (contextul: după cea de a şaptea trâmbiţă care a sunat după ce cei doi proroci au fost omorâţi de antihrist, iar după trei zile şi jumătate au înviat şi s-au ridicat la cer,). Iar la Apocalipsa 15:1scrie: „Apoi am văzut în cer un alt semn mare şi minunat: şapte îngeri, cari aveau şapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu.”

II. pentru credincioşi

Pentru ei ziua aceasta nu va veni ca un hoţ noaptea: „Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ.” (1 Tesaloniceni 5:4)
Oare de ce pentru cei credincioşi Ziua Domnului nu va veni ca un hoţ noaptea? Le este lor descoperit timpul când are să vină Ziua Domnului? Se pare că nu, căci după ce sfârşeşte de descris cum va fi răpirea, apostolul Pavel le scrie tesalonicenilor că
„Cât despre vremi şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea.”(1 Tesaloniceni 5:1-2).
Deci, pentru cei credincioşi, ca şi pentru cei necredincioşi, timpul venirii Zilei Domnului este ascuns. De ce totuşi apostolul Pavel scrie că pentru cei credincioşi Ziua Domnului nu va veni ca un hoţ noaptea? Răspunsul îl găsim la 1 Tesaloniceni 5:9-10 unde este scris:
„Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El.”
Deci, prin credinţă în Domnul Isus, noi suntem mântuiţi de mânia pe care Dumnezeu o va vărsa peste locuitorii pământului în Ziua Domnului. Cum? Înainte de Ziua Domnului Biserica va fi răpită la cer şi în modul acesta va fi mântuită (sau scăpată) de mânia lui Dumnezeu. De aceea, cu toate că credincioşii nu cunosc timpul venirii Zilei Domnului, Ziua aceasta nu-i va prinde ca un hoţ noaptea.
Iata si acest articol mai pe larg:
               29  Octombrie  2006, zori de zi !

Eram  trează, dar mai stăteam în pat, ţinând ochii închişi, când brusc, aud glas care spune cu tristeţe aşa ;

                    "CANDELA  SE  VA STINGE ,  ÎN VREMEA VEACULUI  NOSTRU  !
                      OMENIREA  NU  VA  MAI  DURA !

(la care un alt glas, întreabă tare curios ):

                   CAM  PESTE  DOUĂZECI  DE  ANI  ? "

Dar răspunsul nu a mai venit.
Dragii mei, nu ştiu eu  a tălmăci aceste cuvinte de la DUMNEZEU, dar ceea ce ştiu, este a le scrie exact aşa cum le-am primit de SUS, din CERUL SFÂNT. Îmi este şi teamă, a mă gândi, a aprofunda ce înseamnă  aceste CUVINTE, precum că,  SFANTA  CANDELĂ  se va stinge în veacul acesta.
 Sa fim buni şi milostivi fraţilor, să fim răbdători şi iubitori de aproapele, să mergem la SFÂNTA  BISERICĂ şi să ne bucurăm sufletul, să-l hranim cu LUMINA  CANDELEI  LUI  HRISTOS, cu LUMINA  ÎNVIERII  SALE.
DUMNEZEU  este BUN, dar este şi DREPT ! Numai EL ştie când se va stinge CANDELA OMENIRII, şi în ce fel se va stinge. Eu nu fac decât să scriu, să citez CUVÂNT cu CUVÂNT, exact aşa cum L-am primit, de la DUMNEZEU.
Şi iarăşi aud glas peste doar câteva minute, care ne cheamă la închinare, citez :

                "VENIŢI  LA  ÎMPĂRATUL  HRISTOS !
                 VENIŢI  SĂ  NE  ÎNCHINĂM  ÎMPĂRATULUI !
                 VENIŢI  SĂ  NE  ÎNCHINĂM  ÎMPĂRATULUI  HRISTOS !
                 VENIŢI  SĂ  NE  ÎNCHINĂM  ŞI  DOUĂZECI  DE  MILIOANE  DE  ROMÂNI , VOR  AJUNGE  LA  LOCURILE  LOR  "!

Dragii mei, veniţi cu toţii ca să ne închinăm MÂNTUITORULUI şi MAICII DOMNULUI, şi astfel veţi găsi alinare sufletului şi vindecare trupului, precum şi nădejde mare în PREA  SFÂNTA  TREIME, pentru mântuirea sufletului nostru. Nădejde mare, în PREA  SFÂNTA  NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU, care ne acoperă cu MILA SA, şi cu SFINTELE-I RUGĂCIUNI.
                        Cu dragoste şi cu preţuire, Maria
Să fim oameni înţelepţi şi să ne grăbim să intrăm în Legământ cu Domnul Isus pentru ca Ziua Domnului să nu ne prindă ca un hoţ noaptea. Dacă doriţi să ştiţi cum poate un om să intre în legământ cu Domnul Isus puteţi citi articolul „Ce este pocăinţa?”.

67 de comentarii:

 1. Rairea Bisericii este unul si acelasi eveniment cu A Doua Venire a Lui Iisus la Armaghedon pt a judeca viii si mortii pt a rasplati tuturor cand suna Mihail din ultima trambita,a saptea,atunci are loc Armaghedonul,Rapirea si rasplata si pedeapsa tuturor,separarea oilor de capre,plus d-asta Iisus a spus ca trebuie sa trecem prin Necaz,pt a zis ca in lume vom avea necaz,dar prin El putem birui lumea,adica diavolul si poftele,iar faptu ca nu suntem randuiti la manie,inseamna protejati prin manie de manie ca Noe si Lot,sau ca Iov!Astea sunt evenimentele premergatoare celei de-a doua Veniri,care deja se intampla pe scara globala in ultimii cativa ani si se vor amplifica pana la Armaghedon,profeti falsi,pastori falsi si hristosi mincinosi,razboaie si vesti(stiri) de razboaie,foamete,boli,prigoana si persecutie globala,semne in soare,luna si stele si vestirea sau propovaduirea Evangheliei Imparatiei Cerurilor pe tot Pamantul!Toate astea si secarea Eufratului cu 85-90% arata ca Armaghedonul si Revenirea Lui Iisus pt a judeca viii si mortii e foarte aproape!Iisus e drept judecator si nu va favoriza pe unii mai mult decat pe altii,rapind sfintii din necaz,tocmai ca sa se vada sfintenia lor,unii vor trece prin necaz si manie,iar altii vor fi martiri,Iisus ii va lasa atat pe si pe cei buni si pe cei rai pana in vremea secerisului ca sa se stabileasca de partea cui este fiecare,insa noi trebuie sa-L iubim pe Dumnezeu fara sa vina pedeapsa sau prigoana,in mania finala,pacatosii devin mai impietriti la varsarea potirelor,de aceea a zis Iisus sa ne pregatim din timp,sa fim sfinti,cum El este Sfant!Si Petru si Pavel si Ioan si mucenicul Stefan,si toti sfintii erau parte din biserica si adica sfintii Domnului Iisus mai corect spus si n-au fost rapiti ci martiri,asa va fi si acum in vremea de pe urma,pt ca Iisus a spus ca oamenii care tin la viata lor o vor pierde,insa cei ce vor suferi si si-o vor da pt El si Evanghelia Imparatiei Sale o vo castiga!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Rapirea este separata de a doua venire.Alte mesaje profetice le confirma. Sunt doua etape ale venirii. Sa ne pregatim de rapire.

   Ștergere
  2. Oare se va interzice liturghia si crestinismul?.

   Ștergere
  3. Vom afla,insa trebuie sa veghem in sfintenie!

   Ștergere
  4. Si Pr. Arsenie Boca spunea sa mergem la biserica si sa participam la liturghie, caci va veni vremea cand liturghia se va ridica la cer si nu se va mai face pe pamant. Doar liturghia mai tine lumea (spunea parintele).

   Ștergere
 2. Să ne ajute Dumnezeu să avem parte de aceasta rapire.Domnul a pregătit un loc minunat în care mintea omului nu a ajuns și nici ochiul omului nu a văzut lucrurile minunate care le - a pregătit Dumnezeu pentru cei ce asculta de el și fac voia lui.Fericirea noastră nu e aici pe pământ ci dincolo unde sunt bucurii nesfârșite ,acolo unde nu este boala nici moarte nici batranete .Aici este valea plângerii .Într-o zi se vor sfârși și aceste dureri și vom fi cu domnul nostru .Amin Doamne anuta-ne .

  RăspundețiȘtergere
 3. Offf,tare departe sunteti de inntelegere!
  Omenirea se scindeaza dramatic.Vor fi doua tabere,ca doi magneti in care contrariile in acest caz se vor respinge foarte puternic,si vor face sa se intample ceva negativ sau pozitiv,in functie de partea de care te afli.

  Este vorba de separarea dimensiunilor,care deocamdata se intrepatrund tocmai pentru a putea fi ajutati cei care inca nu si-au ridicat constiinta,dar nu mai pot sta mult in aceasta situatie, deoarece pentru cei care au constiinta ridicata este din ce in ce mai greu,devenind extrem de sensibili prin empatia lor fata de tot.Constiintele trezite, rezista greu in densitatea grosiera a adormitilor,sunt foarte afectati de constiinta colectiva densa devenind extrem de obositi datorita procesarii acesteia.

  La un moment dat separarea se va produce printr-un eveniment major care va fi de natura energetica,liniile temporale separandu-se,cei cu constiinta adormita nu vor mai percepe constiintele trezite, acestea inaltandu-se.

  Rapirea Bisericii chiar se va intampla dar nu asa cum se crede, ca cei bisericosi vor fi mantuiti iar ceilalti vor fi pierduti.Situatia este exact invers,adica cei bisericosi vor fi rapiti de biserica, ramanand in continuare adormiti cu credinta ca prin biserica vor fi mantuiti iar ceilalti care au depasit dogma si indoctrinarea vor fi inaltati deoarece constiinta constienta le va permite mutarea pe Noul Pamant mai elevat.

  Acest comentariu va deranja multe constiinte,sau minti inconstiente, imi pare rau pentru ele dar,fiecare are adevarul nivelului pe care este.Inca nu-i tarziu pentru trezirea constiintei.
  EU SUNT D

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Deci dupa teoriile lui D ,se vor mantui ateii !!!!!

   Ștergere
  2. De ce iti spui " Eu sunt D?". D, de la ce cuvant vine? Nu de alta, dar imi iau măsuri de precautie. Am mai intalnit si un grup ce-si spunea " Consiliul cristic al Romaniei".Amețiți ce au facut zob matricea energetica a Romaniei! Gicu Dan, Gaucan si restul trupei new age.
   In mare parte, ai dreptate. O parte a războiului este informational. De aceea a si fost incurajat new age in Romania: ca sa propivaduiasca ceva ce nu se va intampla niciodată pt ca oamenii asteapta sa se intample ceva, dar fara a participa la asta. Concret, cu mainile la treaba, in planul fizic. Dumnezeu lucreaza prin oameni. Nu se lauda, nu insira vorbe pe net, nu se umfla in pene. Acestea sunt atribute de factura joasa, de esență demonica.

   Ștergere
  3. Sunt mulți atei care au un principiu: sa nu facă rău nimănui.

   Ștergere
  4. Eu sunt D ,
   de atata trezire care e in tine , ai luat-o razna , urasti biserica, urasti religia noastra ortodoxa, du-te cu Dumnezeu de pe site -ul asta , boicotezi zilnic tot ceea ce scrie Maria.
   Te irita mesajele dumneaei , toate postarile , doar ineptiile tale trebuiesc bagate pe gat .
   Pe toate le stii doar tu , esti marea inteligenta a planetei , restul suntem toti tampiti si adormiti . Du-te draga si scoala-i pe altii , lasa cititorii blogului in pace .
   Ai cuvinte parazite in dictionar , repeti ca un robot aceeasi termeni ca sa speli creiere . Toti suntem inconstienti, neinaltati, morti de somn . HaI LASA-NE !

   Ștergere
  5. 😀😀 o rindunică isi creste puii foarte frumos. Ii învață sa zboare si ii protejeaza cand sunt mici. Randunicile nu sunt bisericoase.N-au citit niciun rand din Biblie. Sunt atee? Si pe ele tot Dumnezeu le-a creat. Nu merg la biserica randunicile. Oupssss! Nu sunt in turmă! Sa le excomunicam!
   De ce nu il lasati pe Dumnezeu sa judece intre oameni? Si sa va vedeti fiecare de puii vostri?

   Ștergere
 4. http://www.meritocratia.ro/2019/05/15/fost-lider-pmp-atac-dur-la-basescu-tu-esti-regina-la-care-au-ajuns-marile-spagi-din-romania-esti-un-hot-neprins-daca-udrea-vorbeste-faci-puscarie-30-de-ani/

  Iar tie Basescule, escroc bătrân, care ai vrut să nu se afle de proprietăţile tale de peste hotare, şi i-ai dat ordin lui Pahontu sa distrugă actele referitoare la deplasările tale imobiliare şi de concedii de lux, cu avionul privat a lui Besciu şi altele înmatriculate în Austria, îţi spun:

  Surpriză, actele chiar există!“, a scris Radu Cristescu pe Facebook.

  sursa: adevarul

  RăspundețiȘtergere
 5. http://dimline.blogspot.com/2019/05/cum-te-pot-afecta-emotiile-negative.html

  Emoțiile sunt declanșate de contactul senzorial cu lumea exterioară, contact mijlocit de cele cinci simțuri. Ca urmare a faptului că oamenii intră în relații interpersonale și cu lumea înconjurătoare prin intermediul celor cinci organe senzoriale, ei se află continuu într-o stare de răspuns emoțional. Pe lângă cele cinci simțuri fizice, chinezii și alte civilizații orientale consideră mentalul temporal ca fiind un al șaselea simț, și de aceea fanteziile, visele și alte imagini autofabricate funcționeaza similar stimulilor externi, provocând răspunsuri emoționale.
  La fel ca toate formele de energie umană, emoțiile exercită efecte fiziologice profunde asupra organelor interne, asupra glandelor și altor țesături spre care se îndreaptă prin canalele energetice. Fiecare emoție pe care o dezvoltăm declanșează reacții fiziologice în organism, ca de pildă secreția diverșilor hormoni, eliberarea neurotransmițătorilor în creier și în sistemul nervos, modificări ale pulsului și ale presiunii sangvine, accelerarea respirației și stimularea sau supresia digestiei și peristaltismului.....

  RăspundețiȘtergere
 6. Rapirea ,venirea lui Iisus va fi in timpul caderii bombelor peste America.Atunci va fi distrusa si arsa aceasta natiune. Si rapirea va avea loc .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. http://tiny.cc/6mjr6y

   Ștergere
  2. 13:46, tu ai vazut filmul inaintea noastra si acum ne tii in suspans povestindu-ne ........despre rapire.

   Ștergere
  3. Mai degraba se vor mantui ateii pentru ca ei nu incalca legile universului decat voi care va pretibdeti crestini dar aveti numai vorbe de ocara la tot pasul si credeti cu atata usurinte pe oricine vine si spune ca vorbeste in numele lui Dumnezeu.

   Ștergere
 7. https://daniilgaucan.wordpress.com/2019/05/14/anomalii-pulsatorii-in-rezonanta-schumann-ciudate-anomalii-temporale-in-desfasurare/

  RăspundețiȘtergere
 8. Astazi a avut loc inmormantarea vizionarului Ion Istrate 88 de primaveri.
  Dl Istrate a Fost tinta batjocurei si defaimarii cat si a calomniei datorita predictiilor facute de dansul atat despre Romania, cat si planetare.
  Starea de rau i-a fost INDUSA de catre clica masonica securist-satanista, care controleaza ROMANIA.si Care DETINE TEHNOLOGIA CIA-KGB de oprire a INIMII DE LA DISTANT.
  ODIHNA VENICA VENERABILUI MAESTRU INGINER IOAN ISTRATE.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dumnezeu sa-l ierte !!!

   Ștergere
  2. Dumnezeu sa-l ierte!!!

   Ștergere
  3. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!!!

   Ștergere
  4. Din ce a „prezis” Istrate nu s-a intamplat nimic.

   Ștergere
 9. Mesaj de rapire de la Iisus prin profetul sau.

  Mă cunoașteţi? Știţi căile Mele? Eu vin pentru mireasa Mea! Odată ce aţi fost îndepărtați de pe Pământ, răul va înflori. Plânsul va fi auzit în ceruri. Cei care nu au ascultat de cuvintele Mele vor vedea un vârtej de distrugere venind peste națiuni. Liderii se vor ascunde sub pǎmânt pentru a scăpa de mânia Mea. Oamenii rămași vor fi torturați și ucişi de Anticrist. Eu îmi iubesc copiii! Eu am așteptat pentru că nu vreau ca nici unul din ei să piară. Am oprit timpul ca să veniţi la Mine. Mulți au venit. Mulți M-au respins, ignorând avertismentele mesagerilor și profeților Mei despre chemǎrile la pocăință. Eu trebuie să acţionez acum pentru a preveni mai multǎ vărsare de sânge nevinovat. Pentru că voi Mă cunoașteți, v-am dat înțelegere și înțelepciune pentru a vă pregăti pentru zilele ce vin înainte de plecarea voastră. Voi veți fi în siguranță. Sǎ nu vǎ temeţi de nici un om. Vǎ voi proteja. Aveți încredere în mine! Păstrați-vă atenţia pe Mine! Nu vǎ amestecaţi cu lumea sau cu oamenii lumești. Separați-vă acum, dacă nu ați făcut-o deja. Mirele tau vine!
  Rapirea miresei mele este aproape!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ce profet esti tu, ma ? Vai de capul tau de mitoman !!!

   Ștergere
  2. Dispari de aici mitomanule anonim 17:58.tie frica de rapire ? Pocaieste-te
   Vai de capul vostru nu stiti pe ce lume traiti multi rai dar si nesimtiti mai sunteti. Sau tot tu esti ala cu fiertul in cazan? Vezi sa nu cazi tu acolo ca prea duci grija de altii.

   Ștergere
  3. Mitomania este tot un fel de minciuna !!!

   Ștergere
 10. Treaba asta cu "rapirea" o gasesti doar la sectanti !!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Si la ortodocsi nu ai gasit-o ? Mai..mai .numai sectanti aveti in cap minte incuiata

   Ștergere
 11. Pedeapsa mincinosilor in iad este sa fie fierti intr-un cazan cu fecale clocotite !!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Rusine sa-ti fie păcatosule !!!

   Ștergere
  2. Maria, sa te feresti de minciuna !!!

   Ștergere
  3. Uneori imi vine sa rad si sa plang in acelasi timp,de ceea ce citesc pe aici!

   Ștergere
  4. Rasul este mai degraba trist decat vesel cand vezi ce-i pe-aici.

   Ștergere
 12. Anonim15 mai 2019, 17:59

  Nu stii oare,că tot ce doresti tu Aproapelui tău,se intoarce la tine inzecit ?
  Chiar nu ai bun simt? nu ai rusine? Iti versi aici toate mizeriile,toate cuvintele murdare??? Nu esti sanatos la cap,mergi si te cauta. Un om sanatos la cap si cu frica de Dumnezeu,nu gandeste astfel si nici nu vorbeste mizeriile pe cre tu le scrii aici. Stai in banca ta,si lasa acest Blog al LUI DUMNEZEU pentru cei care-L iubesc si-L respecta. Nu se merita ,ca aceste margaritare sa fie date porcilor.Tu faci parte dintre ei.
  Iata:
  Sfânta Evanghelie după Matei
  1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  Capitolul 7
  1. Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.
  2. Căci cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura.
  3. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, şi bârna din ochiul tău nu o iei în seamă?
  4. Sau cum vei zice fratelui tău: Lasă să scot paiul din ochiul tău şi iată bârna este în ochiul tău?
  5. Făţarnice, scoate întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.
  6. Nu daţi cele sfinte câinilor, nici nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie pe voi.
  7. Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide.
  8. Că oricine cere ia, cel care caută află, şi celui ce bate i se va deschide.
  9. Sau cine este omul acela între voi care, de va cere fiul său pâine, oare el îi va da piatră?
  10. Sau de-i va cere peşte, oare el îi va da şarpe?
  11. Deci, dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi daruri bune fiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da cele bune celor care cer de la El?
  12. Ci toate câte voiţi să vă facă vouă oamenii, asemenea şi voi faceţi lor, că aceasta este Legea şi proorocii.
  13. Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta şi lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care o află.
  14. Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o află.
  15. Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori.
  16. După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?
  17. Aşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele.
  18. Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune.
  19. Iar orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.
  20. De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte.
  21. Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri.
  22. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu în numele Tău minuni multe am făcut?
  23. Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea.
  24. De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi la îndeplineşte asemăna-se-va bărbatului înţelept care a clădit casa lui pe stâncă.
  25. A căzut ploaia, au venit râurile mari, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă.
  26. Iar oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le îndeplineşte, asemăna-se-va bărbatului nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip.
  27. Şi a căzut ploaia şi au venit râurile mari şi au suflat vânturile şi au izbit casa aceea, şi a căzut. Şi căderea ei a fost mare.
  28. Iar când Iisus a sfârşit cuvintele acestea, mulţimile erau uimite de învăţătura Lui.
  29. Că îi învăţa pe ei ca unul care are putere, iar nu cum îi învăţau cărturarii lor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Apocalipsa - cap. 21, v.8

   "Iar partea celor fricoşi şi necredincioşi şi spurcaţi şi ucigaşi şi desfrânaţi şi fermecători şi închinători de idoli şi a tuturor celor MINCINOŞI este în iezerul care arde, cu foc şi cu pucioasă, care este moartea a doua."

   http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=4&cap=21

   Maria Ghiorghiu, tu nu ai dovedit niciodata ca mesajele tale vin de la Dumnezeu !!!

   Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel
   Cap. 16
   18. Căci unii ca aceştia nu slujesc Domnului nostru Iisus Hristos, ci pântecelui lor, şi prin vorbele lor frumoase şi măgulitoare, înşeală inimile celor fără de răutate.
   Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel
   Cap. 6
   3. Căci de se socoteşte cineva că este ceva, deşi nu este nimic, se înşeală pe sine însuşi.
   Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul
   Cap. 12
   9. Şi a fost aruncat balaurul cel mare, şarpele de demult, care se cheamă diavol şi satana, cel ce înşeală pe toată lumea, aruncat a fost pe pământ şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el.

   Ștergere
  2. Maria GHiorghiu, tu judeci pe toti care nu-s de partea ta asa ca las-o mai moale cu morala. Faptul ca nu publici toate comentariile e in sine o judecata. Farisee ai fost, farisee ai ramas.

   Ștergere
  3. 07:20, bravooooo! 👏👏👏👏👏👏👏

   Ștergere
 13. Anonim 17:18 și alții ca el/ea.
  Doamna Maria nu are de ce să-ți dovedească ție nimic! Dănsa este percepută direct și instantaneu ca fiind în Hristos prin acel sentiment/intuiție aparte,care se naște între ființele care vibrează la unison în credință.Prin urmare,un creștin adevărat o recunoaște imediat și fără probleme pe doamna Maria ca fiind un prooroc adevărat.Mai greu este cu cei ce se cred creștini,dar sunt doar cu numele creștini,și care, neavănd unitatea de măsură a credinței adevărate(care înseamnă nu numai a crede în Iisus,ci și a te comporta după exemplul iertător a lui Iisus)cer neapărat DOVEZI și jignesc.Pentru a vedea aceste"dovezi"trebuie ca mai întăi să te purifici prin rugăciune și post
  cel puțin 14 zile,apoi să-ți ceri iertare sincer pentru jignirile aduse,și abia apoi vei putea să ai dovada.Adică vei rezona(fiind purificat/ă)cu doamna Maria și o vei recunoaște spontan ca fiind a lui Dumnezeu!Repet încă o dată! Fără o purificare prealabilă prin post(mai ales de găndire și vorbire)și rugăciune de iertare către Dumnezeu,nu vei putea vedea dovezile pe care le ceri,și care sunt și acum sub ochii tăi,dar vederea fiindu-ți întunecată de răutate și de trufie/îngămfare/aroganță față de semeni,nu le poți vedea!Trebuie să fii mai smerit/ă și mai îngăduitor/oare cu semenii,exact așa cum era și Iisus!

  RăspundețiȘtergere
 14. Anonim 18:17 .Iisus te îndeamnă să-i iubești/accepți/tolerezi/compătimești pe cei pe care tu îi consideri dușmanii tăi,și prin urmare trebuie ca-după exemplul lui Iisus-să te rogi și să faci eforturi pentru bună înțelegere cu aceștia,nu să-i jignești și să ceri dovezi cum faci tu!Nu ești Dumnezeu să judeci!

  RăspundețiȘtergere
 15. o Biserica secreta iar altele o numesc Biserica Duhului Sfint vestind venirea cu trup a Duhului Sfint pt calauzire etc. Secreta o vreme desigur lucru biblic daca mergem la contextul care spune ca fiica sionului va naste un popor si nimeni nu stiuse ca era insarcinata iar lumea va dori sa nu se mai nasca. Iar Dumnezeu intreaba retoric Cum sa nu se mai nasca daca Eu insumi il nasc?
  Aparitia crestinismului nu a avut o parte secreta incit sa fie deodata surpriza in Sion. Dar cintarile in Sion din partea primilor alesi vor fi surpriza dar la fel prigoniti ulterior incit vor ajunge sa blesteme pe hulitori Sa te omoare Dumnezeu ! Iar alesii se vor numi altfel. asa cum sta scris in Isaia 65.
  Rapirea lor la tron nu la cer fusese anterioara pe pamant la tronul coborit Cineva Femeie fosta prunca cea al carei nume este desavirsire Sfinta Sfintelor adica in primul rind Duhul Sfint promis care va calauzi in tot adevarul adunind toate popoarele laolalta inclusiv prin turnarea urgiei cu care vom fi adusi din hula si razvratire oarba sub toiagul acultarii si calauzitii.
  Noul Ierusalim promis este tot una cu venirea Imparatiei promisa de Iisus care se va vesti si propovadui despre care a zis atunci ca a si venit. Adica venise si atunci evident in forma venirilor ceresti care in realitate au fost 4 nu 2.
  Venirile ceresti principale acum sint Cineva Savaot Femeie si Iisus iar Cineva este exprimata in multe feluri in Vechiul dar aici este izvorul apei vietii simbolul Duhului Sfint si copacul vietii cu frunze care reprezinta spiritul Patern din inima caruia ii apartin calitatile caracterului frunzele. Calitati din care vom fi binecuvibtati pt crestere de 12 ori pe an mai exact din Luna Noua in Luna Noua cum scrie in Isaia 66 cu ocazia unor adunari devotionale de tip liturgic.
  Convertirea la noua religie ca val de convertiri dupa cintarile din Sion este acel nou legamint cu multi din Daniel 9 in acea saptamina la mijlocul careia are loc pustiirea locasului sfint din Ierusalim evident cel ortodox patronat de grec. Iisus revenit vestit va ramine anonim pina dupa urgie la venirea vizibila cind va fi scos din anonimat prin prezntare din pastea Ei (Iata-L) cind pt asta va fi adus in fata Sa si uns cu autoritate lumeasca planetara incit sa asculte toti marii popoarelor de El. Prezentarea va fi in prezenta acelei multimi de barbati in alb iar pt ca restul planetei sa poata vedea va trebui sa fie rapita de transmisia Tv a televizoarelor in fata carora se va afla cu mic cu mare. Asta e a doua rapire cea pe norii cerului.
  Noul Pamant este acelasi pamint dar cu lucrurile facute noi religie politica cultura muzica etc o mare interioara nu va mai fi prin ridicarea fundului la urgie unele insule si munti la fel iar cerul astronomic va fi putin altul prin usoara miscorare a unghiului axei de rotatie.
  Ziua Domnului zi infricosatoare de mare secerare ..de fapt sint doua conf Ioil doar ca a doua fara coloane de fum vulcanic etc ci doar prin morti subite prin lucrarea harica justitiara a lui Iisus ca un hot.
  Fiecare mare secerare omoara cite o treime din populatie incit acea treime legata de inceputul imparatiei sfintilor e populatia ramasa supravietuitoare in ziua 1290 gematrica danielica. Iar inceputul imparatirii in noua orinduire inseamna sfirsitul tranzitiei legislative la noua orinduire.
  Pietricica mireasa intai devine munte. Acestea de dupa urgie sint trimbita nr 6 iar a saptea e darea valului laoparte care acoperea spiritual toate neamurile valul de inselari permise si incercari planificate care au orbit mintea si sufletul. Adica cel rau cu categoriile principale rele e legat iar incercarile grele si medii sint inlocuite cu binecuvintarile promise suplimentare in clipita sf Judecatii ziua 1335 danielica tot gematrica incit vom simti efectiv schimbarea in bine o usurare si o crestere in profunzime. Viteza de sfintire creste si ea.
  Semnul pe cer si darea in vileag etc tot in ziua cintarilor din Sion vor fi iar unele semne ma fac sa cred ca va fi acum pe 18 sau 19.

  RăspundețiȘtergere
 16. Maria-Aurelia,semnatura mea inseamna;EU SUNT=Esenta Divina,iar D initiala prenumelui meu,Didona.

  18.25,ateul este cel care nu crede in Dumnezeu,pe cand eu nu numai ca,CRED dar STIU,CINE ESTE DUMNEZEU,IL VAD, IL SIMT,IL AUD.
  Problema mea MARE, este cu Biserica, implicit cu religia care a avut si inca are rolul de a tine omul departe de ADEVARUL SAU,adica, sa afle ca EL INSUSI ESTE IMPARATIA DIVINA,ca, contine in interiorul si exteriorul sau Divinitatea.
  Asta-i diferenta de nivel de constiinta dintre noi,in rest tu si eu suntem aceeasi Esenta doar ca tu nu esti constienta de CINE ESTI,puterea ta sta in afara ta,iar vointa ai dat-o religiei(si nunumai) si ea(ele-institutiile) iti/ne controleaza viata,impunandu-ne alegerile lor.

  Eu nu am o problema cu preotii, fiindca constientizez adormirea lor in constiinta ca a tuturora dealtfel,impotrivirea mea este cu capeteniile intunecate,(non-umane,fiindca sunt mai multe factiuni) care au intunecat mintile oamenilor impunandu-le supunerea si inrobirea prin FRICA (FALSA REALITATE INDUSA CELOR ADORMITI in constiinta) facandu-i sclavi-robi pacatosi, nedemni de intunecimea lor.
  Acestia ne considera prosti de bubuim, tocmai fiindca ei vad puterea noastra de creatie pe care nu o folosim,practic o folosesc ei prin inducerea de ganduri negative cu care ei se hranesc.Orice atac al tau indreptat spre semenii tai reprezinta hrana lor.Esenta ta Divina nu ar ataca niciodata o alta esenta, fiindca ele sunt in realitate UNA.

  Cand omul se trezeste vede ce nu a vazut de foarte mult timp,vede realitatea, nu holograma falsa a realitatii,fiindca vede cu ochii Spiritului, chiar daca in continuare ochii fizici percepe aceeasi holograma.Omul,trezit vede,aude,simte dincolo de valul iluziei, dar mai presus de toate, STIE.
  EU SUNT D

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Du-te la tratament , madam D ca esti pe aratura !!!!!

   Ștergere
  2. 12.21 mai degraba tu esti pe aratura! Nesimtit-o!

   Ștergere
 17. RUSINEA,FRICA,VINA,RESENTIMENTELE,ETC,SUNT STARI DE FRECVENTA FOARTE JOASE CARE PERMIT ATRAGEREA DE ENTITATI JOASE,FIINDCA ELE SE HRANESC CU ACESTE STARI ALE OAMENILOR,ASA CA FAC TOT POSIBILUL SA LE INDUCA,PERMANENT.

  FERITUI-VA DE ELE,CONSTIENTIZATI-LE SI SCHIMBATILE IMEDIAT IN INCREDERE,BUCURIE,PACE etc!Asta inseamna sa devii constient fiindca inconstienta creaza exact ce nu vrei.
  Aveti puterea sa schibati frecventa vibrationala imediat,dar trebuie sa deveniti OBSERVATORII VOSTRII si veti invata sa recreati realitatea,asa cum va convine!

  Oamenilor,deveniti constienti de puterea cu care sunteti inzestrati prin DIVINITATEA SUPREMA CARE VA CONTINE,SI TOTODATA O CONTINETI!
  EU SUNT D

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Frumos si motivant comentariul tau D, dar nu toti oamenii au puterea de a-si schimba/controla starile negative, deoarece nu sunt la un nivel de evolutie pentru a avea acele capacitati. Ce trebuie facut, ca sa-ti schimbi starile care atrag entitati si energii negative?. Cum faci aceasta in mod practic?.

   Ștergere
  2. Asa este, Didona dar cui sa-i spui toate astea, unor indoctrinati religios prin politica de patid?

   Ștergere
  3. Femeia asta, EU SUD D, va invata numai lucruri frumoase si pline de enegie pozitiva dar preferati energia negativa de vaicareli cu care va bombardeaza Maria. Voi alegeti tabara in care vreti sa fiti. Minciuna si raul in care credeti orbeste n-o sa va duca mai aproape de Dumnezeu, oricat va pacaliti singuri cu „mesaje de la Duhul Sfant”! Sunteti siguri?

   Ștergere
  4. 12:05, entitatile malefice ataca printr-o singura poarta: mintea. Cu cat stai mai mult in minte (si nu in inima- suflet- constienta)cu atat te paraziteaza acestea, pentru ca prin ganduri te prind si te tin captiv, vlaguindu-te si transformandu-te intr-un zombi (starea de adormit sau "mort-viu").

   Ștergere
 18. Dragă Didona.Divinitatea la care te închini nu este Dumnezeu cel Adevărat! E un general de legiune care se îmbracă în lumină dându-se drept Divinitatea supremă.Bineînțeles că are aceeași tactică ca și comuniștii,care sub masca promovării realizării"binelui suprem pentru toți omenii egal"a subjugat popoare sub o dictatură"umanistă"lipsindu-i de libertate.Ești pe o cale înșelătoare,îmbrăcată în aparentă lumină și poleită cu fals umanism.Suferi de multe boli spirituale induse ție de către legiunea ce conduce mișcarea New Age.Printre multele boli spirituale de care suferi se numără:trufia,lipsa de smerenie,punerea la îndoială a bisericii lui Iisus,intoleranță față de credința creștină în general și față de credința ortodoxă în special,credința într-o falsă iluminare pe o altă cale decăt cea a lui Iisus.Nu uita ce a spus Iisus:"EU SUNT CALEA,ADEVĂRUL ȘI VIAȚA"!Altă cale de iluminare nu există.Căt
  despre legiunile care te-au îndoctrinat,fii sigură că se tem de Iisus.De aceea te pun pe tine să persiflezi credincioșii,să jignești preoții,să negi Biserica Lui Hristos.Ei speră să racoleze căt mai multe suflete de partea lor prin intermediul falsei învățături New Age de"elevare spirituală"pe o altă cale decăt pe cea a lui Iisus.Cine e slab în credință va pica în plasă.Acum este cernerea drept credincioșilor față de falșii iluminați.Cernerea se apropie de sfărșit!Dumnezeu va dat un timp de îngăduință ca să vă întoarceți pe calea sa.Dar timpul se termină,și va fi prea tărziu pentru tine.Degeaba vei regreta că nu ai ascultat de atenționările ce ți-au fost date pe multe căi.Va fi prea tărziu!Dumnezeu îi va răpi doar pe pe cei ce merg pe calea sa.Nu e suficient să fii bun la suflet(ceea ce tu nu ești)ci trebuie să-l urmezi efectiv și total pe Iisus.De ce?Este o taină aici,dar hai să o dezvălui.Cei ce-l urmează pe Iisus primesc automat o pecete de lumină în formă de cruce în chacra creștetului capului,și se transformă în soldați ai lui Iisus.Astfel vor fi recunoscuți ușor printre oameni și vor putea fi răpiți dinaintea urgiei care va urma,și va mătura de pe
  fața pământului pe toți falșii iluminați,comuniștii,bogătașii planetei,criminalii,bătăușii,yogiștii,păpușarii noii ordini,staliniștii,neomarxiștii,făcătorii de război.Toți vor fi măturați de pe suprafața planetei la fel ca în vremea lui Noe.Iar cu legiunile care i-au condus pe aceștia,Dumnezeu va face război,îi va învinge și îi va distruge sau îi va închide 1000 de ani într-o buclă temporală închisă ermetic.
  Deci,muritorule, nu e suficient să fii un om bun pentru a fi salvat(adică măntuit).Trebuie să ai și pecetea Dumnezeului cel viu,care joacă rolul de cod/soft de recunoaștere a celor ce trebuie salvați.Pecetea se obține numai prin credința și urmarea lui Iisus!
  Ps.O să spui că și animalele fac rele și vor fi și ele salvate!Da,e adevărat,vor fi salvate pentru că neavănd darul găndirii omenești nu au cum știi de Iisus și au acționat instictiv.Trierea se aplică doar oamenilor,cărora li s-a dat prin darul găndirii,dreptul de a alege în ce tabără vor să fie.Grâu sau neghină.
  Mai e puțin!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Iacov, dar ce faci cu cei care nu au "darul gandirii"? Si...mare e gradina lui Dumnezeu...multi sar gardul chiar daca poarta e deschisa...

   Ștergere
  2. Christos a inviat!Foarte adevärat Iacov, te sustin in totalitate, adevärul pe care il il spui aici pe blog, deranjeazä foarte mult pe cei care sunt pe cale gresitä, mä rog la Dumnezeu sä äi lumineze.Numai prin post, rugäciune, spovedit la preot depäcate si mersul la biserica crestinä ortodoxä ne vom putea mäntui. Numai asa primim pace si liniste sufleteascä.Vä imbrätisez cu mult drag doamna Maria. Doamne ajutäne la toti romänii de pretutindeni!Cu mult drag Veronica G.

   Ștergere
  3. Christos a inviat!Foarte adevärat Iacov, te sustin in totalitate, adevärul pe care il il spui aici pe blog, deranjeazä foarte mult pe cei care sunt pe cale gresitä, mä rog la Dumnezeu sä äi lumineze.Numai prin post, rugäciune, spovedit la preot depäcate si mersul la biserica crestinä ortodoxä ne vom putea mäntui. Numai asa primim pace si liniste sufleteascä.Vä imbrätisez cu mult drag doamna Maria. Doamne ajutäne la toti romänii de pretutindeni!Cu mult drag Veronica G.

   Ștergere
 19. Iacove, ceva din ce ai spus aici este gresit.Nu spun ce, e o taina ( la mine taina ii, taina ramane ).
  Te las sa-ti dai seama de greseala desi ai sanse 0, 1 la suta .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mai tot ce a spus,se refera de la "crestinii" din ziua de azi

   Ștergere
 20. In sfirsit un om Iacov a reușit cu argumente sa o lămurească pe D ca e pe calea greșită.Bravo mai vrem comentarii de la Iacov.

  RăspundețiȘtergere
 21. Felicitari Iacov !

  Cu toate ca, cu siguranta ti-ai racit degeaba gura , madam D traieste in eliberarile si trezile ei personale care nu o implica cu nimic, dimpotriva , o absolva de tot cuvantul bibliei . Este mai mult decat convinsa ca nu exista limite, ca nu exista bariere , ca totul este doar lapte si miere . Ignora rugaciunea, ignora biserica , preotii, le catologheaza ca fiind dogme . Ce este mai grav , este tocmai insistenta diabolica prin care vrea sa impuna celor de pe site aceste convingeri . Restul o priveste in ce ghiveci traieste.

  RăspundețiȘtergere
 22. Alt profet de oazie, Iacov. Altul care le stie pe toate. Greu de suportat acest loc al pierzaniei.

  RăspundețiȘtergere
 23. Iacov,multumesc pentru comentariul adresat mie,nu ma deranjeaza ca ma consideri "cu multe boli","bolile" mele fiind iertarea,iubirea si intelegerea capacitatii tale si a celorlalti de gandire,considerand ca dincolo de mine sunt tot eu,doar o prelungire de manifestari constiente si inconstiente ale Esentei.

  Mi-ar placea, sa intelegi ca tot comentariul tau este de fapt o descriere a ta in oglindirea mea.Tot ce consideram ca vedem la ceilalti, de fapt ne reflecta pe noi.Stiu ca nu esti de acord,dar aceasta-i realitatea pe care inca n-o intelegi.Sincer,nici mie nu mi-a convenit sa constat aceasta,Domnul meu Orgoliu, se simtea jignit.
  Eu te vad ,bun,bland,iertator,intentiile tale chiar sunt bune dar din pacate paveaza drumul din Iadul mintii.Este adevarat ce spui,bunatatea nu-ti creaza Raiul si nu te scoate din Iad atata vreme cat nu intelegi de unde izvoraste aceasta.

  Ceea ce tu numesti biserica lui Isus,pentru mine reprezinta Imparatia Hristica iar aceasta este universul care te contine pe tine ca fiinta tripartita pe Pamant,nu un maninchi re reguli care te incatuseaza,conditionandu-te pana la "sange".
  Stiice esti tu?LIBERTATEEEEE!!!!

  Stii ce este ego-ul?Este partea intunecata din om,parte care ne da posibilitatea sa experimentam dualitatea,intelegand ce inseamna lumina in intuneric.Ce inseamna BUN,ce inseamna RAU.

  Ego-ul omului este foarte profund implicat in A FI CEEA CE TU NU ESTI, a se simti jignit si deranjat de simple observatii considerandu-le judecati.Eu nu judec credinciosii,nici preotii,fiindca inteleg adormirea lor ca si a ta dealtfel,expunandu-mi doar ce tu ai invatat, nu ce simti TU,CEL CE TU ESTI,CU ADEVARAT.Stii ce esti tu cu adevarat?Stii ce ne spune biserica,ca suntem noi? Niste mici omuleti,pacatosi,robi care trebuie sa slujim ingenuncheati! Asta m-a lovit direct in inima copil fiind cand am constientizat aceasta,neintelegand ce stiu acum.

  Eu, refuz sa cred intr-un Creator care sta cu ochii pe mine,judecandu-ma pentru fiecare alegere pe care o fac.Iubesc sa cred ca, ESENTA mea este ESENTA DRAGOSTEI CU CARE, SI PENTRU CARE AM FOST CREATA.
  Eu imi iubesc copii,si nu i-as rastigni pentru nimic in lume chiar de-ar fi ca acestia sa ma renege.Tu de ce-l rastignesti pe Isus an de an?Ce simti cand faci asta,nu te doare?!
  Daca tu numesti asta dragoste si intelegerea Divinitatii atunci este foarte clar care dintre noi sufera de multe boli.

  Noi suntem aceeasi Esenta INFINITA,impartita in constiinte diferite pentru experimentare infinita.
  EU SUNT D

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Didona,mamă iubitoare ce esti,dacă copiii tăi dragi ar fi intr-o situatie de maximă urgentă(Doamne fereste)iar singura persoană care i-ar putea salva de la moarte esti doar tu,ce ai face?Eu cred ca te-ai sacrifica,te-ai pune singură pe cruce,ai fi capabilă sa te lasi torturata de toti oamenii răi de pe pămant numai pentru a-ti salva copiii!Crezi tu că-L cunosti,il vezi si il simti in toată Măretia si Splendoarea Sa pe Dumnezeu Tatăl,pe Domnul Iisus?!Chiar crezi că esti trezită complet sau isi poate permite cineva sa afirme aceasta?!
   De ce te deranjează asa de mult cuvantul "pacătos",nu cumva pentru că esti?Toti suntem,facem greseli si le mai si repetăm.
   Putina rusine si frica nu strica nimanui;caci din lipsa lor exista atatea faradelegi pe acest pamant.
   Ai dreptate,majotitatea oamenilor sunt morţi din punct de vedere spiritual dar a-i dărui lumii pacea înseamnă a-i dărui moartea,din care are deja prea mult.Sufletele lor sunt pur carnale şi spiritul lor este mort, ca să spunem aşa. El este la fel cu cel al spiritelor care locuiesc în pietre şi care, prin duritatea care le este impusă, permit materiei să rămână solidă.Dacă doreşti să eliberezi spiritele închise în materia pietrelor, ce vei face, vei folosi apă călduţă? Bineînţeles că nu! Îţi spun, cu un tratament atât de blând, piatra va rămâne ceea ce este. Este nevoie de un foc puternic pentru ca spiritele din piatră să se pună în stare de luptă; numai aşa, ele vor reuşi să distrugă legăturile materiei şi să se elibereze. Şi în cazul nostru este acelaşi lucru.Forţele care permit spiritelor să se elibereze de pietre, aşa cum sunt: focul, lupta îndârjită, presiunea, loviturile puternice, trezesc deopotrivă şi spiritele din inimile oamenilor, devenite la fel de dure ca pietrele.
   Cu adevarat,Dumnezeu Este Iubire dar Este si Intelepciune...!

   Ștergere
  2. 09:26, nimic nu ai inteles.

   Ștergere
 24. 09.26,te grăbești să mă judeci doar pentru că nu ai înțeles ce am spus!
  Dar ești pe drumul spre adevăr,incepi sa deslușești adevărata realitate.
  EU SUNT D

  RăspundețiȘtergere
 25. deci DIDONA SCRIE SI SUB NUMELE MARIA-AURELIA-bravooo te-ai desconspirat-era de asteptat aceleasi interpretari-duceti-va cu DUMNEZEUL VOSTRU DI CAPUL VOSTRU-spunea un vizionar calugar

  RăspundețiȘtergere
 26. si biserica ce va fi rapita din cine este constituita-IISUS DOMNUL spune-oamenii sunt bisericii vii-e adevarat nu toti vom fi primiti dincolo in lumina

  RăspundețiȘtergere
 27. DIDONA lasa filozofiile orientale,oculte etc -noi avem nevoie singuri de regasire nu de lectii-fiecare sa-si duca destinul

  RăspundețiȘtergere