joi, 23 mai 2019

O SECERĂ PE CERUL SENIN ,INSPRE APUS ! SFARSITUL VEACULUI ?


                "Secerisul este sfarsitul veacului !

             Seceratorii sunt Ingerii lui Dumnezeu !"                     
         

„….. secerisul este sfarsitul veacului; seceratorii sunt ingerii. (Mat.13:39)


                           22 Mai 2019,ora 23,30 !

                             Dragii mei,

In aceasta noapte,in timp ce scriam aici pe Blog, desi eram cu ochii pe monitor,vad totusi in stanga mea, vad inspre Apus un Cer de ziua,un Cer bleu senin pe care a apărut un Nor alb dens si foarte stralucitor.

                      Imagine similară.

Dragii mei, Cerul era bleu senin ,fara alti nori,cu exceptia acestui Nor alb si dens,foarte stralucitor, avand forma  unui mic varf de munte.
O forţă nevazuta dragilor, taie din varful Norului alb si stralucitor, taie o felie cat palma de lata,dar mai lunga.
După ce a taiat din varful Norului alb o felie subtirica,o indeparteaza usor de Nor,o intoarce cu faţa inspre Apus,dându-i o forma de SECERA.
Stim cu totii fratilor că,SECERA si CIOCANUL suprapuse este Simbolul Comunismului.
Numai ca,in ceea ce mi s-a aratat,era doar SECERA de culoare alba fireste,ca doar era taiata din Norul alb stralucitor.
Imagini pentru secera imaginiImagini pentru secera imagini.

Secera era indreptata cu deschiderea (cu varful) inspre Apus.
Dragii mei,ce-o fi insemnand aceasta,eu nu stiu.
Dar trebuie sa va spun că am rămas uimita cum Forta nevazuta a sectionat Norul, si a facut SECERA cat am clipi din ochi.
Sa ne rugam Bunului Dumnezeu si Maicii Domnului,ca sa ne ierte pentru toate cate am gresit cu voie sau fara voie, sa ne ajute si sa ne ocroteasca cu mila si cu iubirea Sa de oameni.
                                 Cu dragoste,Maria.
P.S.

Sfânta Evanghelie după Matei

Capitolul 13

1.În ziua aceea, ieşind Iisus din casă, şedea lângă mare.
2.Şi s-au adunat la El mulţimi multe, încât intrând în corabie şedea în ea şi toată mulţimea sta pe ţărm.
3.Şi le-a grăit lor multe, în pilde, zicând: Iată a ieşit semănătorul să semene.
4.Şi pe când semăna, unele seminţe au căzut lângă drum şi au venit păsările şi le-au mâncat.
5.Altele au căzut pe loc pietros, unde n-aveau pământ mult şi îndată au răsărit, că n-aveau pământ adânc;
6.Iar când s-a ivit soarele, s-au pălit de arşiţă şi, neavând rădăcină, s-au uscat.
7.Altele au căzut între spini, dar spinii au crescut şi le-au înăbuşit.
8.Altele au căzut pe pământ bun şi au dat rod: una o sută, alta şaizeci, alta treizeci.
9.Cine are urechi de auzit să audă.
10.Şi ucenicii, apropiindu-se de El, I-au zis: De ce le vorbeşti lor în pilde?
11.Iar El, răspunzând, le-a zis: Pentru că vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerurilor, pe când acestora nu li s-a dat.
12.Căci celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce nu are, şi ce are i se va lua.
13.De aceea le vorbesc în pilde, că, văzând, nu văd şi, auzind, nu aud, nici nu înţeleg.
14.Şi se împlineşte cu ei proorocia lui Isaia, care zice: "Cu urechile veţi auzi, dar nu veţi înţelege, şi cu ochii vă veţi uita, dar nu veţi vedea".
15.Căci inima acestui popor s-a învârtoşat şi cu urechile aude greu şi ochii lui s-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii şi să audă cu urechile şi cu inima să înţeleagă şi să se întoarcă, şi Eu să-i tămăduiesc pe ei.
16.Dar fericiţi sunt ochii voştri că văd şi urechile voastre că aud.
17.Căci adevărat grăiesc vouă că mulţi prooroci şi drepţi au dorit să vadă cele ce priviţi voi, şi n-au văzut, şi să audă cele ce auziţi voi, şi n-au auzit.
18.Voi, deci, ascultaţi pilda semănătorului:
19.De la oricine aude cuvântul împărăţiei şi nu-l înţelege, vine cel viclean şi răpeşte ce s-a semănat în inima lui; aceasta este sămânţa semănată lângă drum.
20.Cea semănată pe loc pietros este cel care aude cuvântul şi îndată îl primeşte cu bucurie,
21.Dar nu are rădăcină în sine, ci ţine până la o vreme şi, întâmplându-se strâmtorare sau prigoană pentru cuvânt, îndată se sminteşte.
22.Cea semănată în spini este cel care aude cuvântul, dar grija acestei lumi şi înşelăciunea avuţiei înăbuşă cuvântul şi îl face neroditor.
23.Iar sămânţa semănată în pământ bun este cel care aude cuvântul şi-l înţelege, deci care aduce rod şi face: unul o sută, altul şaizeci, altul treizeci.
24.Altă pildă le-a pus lor înainte, zicând: Asemenea este împărăţia cerurilor omului care a semănat sămânţă bună în ţarina sa.
25.Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină printre grâu şi s-a dus.
26.Iar dacă a crescut paiul şi a făcut rod, atunci s-a arătat şi neghina.
27.Venind slugile stăpânului casei, i-au zis: Doamne, n-ai semănat tu, oare, sămânţă bună în ţarina ta? De unde dar are neghină?
28.Iar el le-a răspuns: Un om vrăjmaş a făcut aceasta. Slugile i-au zis: Voieşti deci să ne ducem şi s-o plivim?
29.El însă a zis: Nu, ca nu cumva, plivind neghina, să smulgeţi odată cu ea şi grâul.
30.Lăsaţi să crească împreună şi grâul şi neghina, până la seceriş, şi la vremea secerişului voi zice secerătorilor: Pliviţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi ca s-o ardem, iar grâul adunaţi-l în jitniţa mea.
31.O altă pildă le-a pus înainte, zicând: Împărăţia cerurilor este asemenea grăuntelui de muştar, pe care, luându-l, omul l-a semănat în ţarina sa,
32.Şi care este mai mic decât toate seminţele, dar când a crescut este mai mare decât toate legumele şi se face pom, încât vin păsările cerului şi se sălăşluiesc în ramurile lui.
33.Altă pildă le-a spus lor: Asemenea este împărăţia cerurilor aluatului pe care, luându-l, o femeie l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce s-a dospit toată.
34.Toate acestea le-a vorbit Iisus mulţimilor în pilde, şi fără pildă nu le grăia nimic,
35.Ca să se împlinească ce s-a spus prin proorocul care zice: "Deschide-voi în pilde gura Mea, spune-voi cele ascunse de la întemeierea lumii".
36.După aceea, lăsând mulţimile, a venit în casă, iar ucenicii Lui s-au apropiat de El, zicând: Lămureşte-ne nouă pilda cu neghina din ţarină.
37.El, răspunzând, le-a zis: Cel ce seamănă sămânţa cea bună este Fiul Omului.
38.Ţarina este lumea; sămânţa cea bună sunt fiii împărăţiei; iar neghina sunt fiii celui rău.
39.Duşmanul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii.
40.Şi, după cum se alege neghina şi se arde în foc, aşa va fi la sfârşitul veacului.
41.Trimite-va Fiul Omului pe îngerii Săi, vor culege din împărăţia Lui toate smintelile şi pe cei ce fac fărădelegea,
42.Şi-i vor arunca pe ei în cuptorul cu foc; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
43.Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să audă.
44.Asemenea este împărăţia cerurilor cu o comoară ascunsă în ţarină, pe care, găsind-o un om, a ascuns-o, şi de bucuria ei se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea.
45.Iarăşi asemenea este împărăţia cerurilor cu un neguţător care caută mărgăritare bune.
46.Şi aflând un mărgăritar de mult preţ, s-a dus, a vândut toate câte avea şi l-a cumpărat.
47.Asemenea este iarăşi împărăţia cerurilor cu un năvod aruncat în mare şi care adună tot felul de peşti.
48.Iar când s-a umplut, l-au tras pescarii la mal şi, şezând, au ales în vase pe cei buni, iar pe cei răi i-au aruncat afară.
49.Aşa va fi la sfârşitul veacului: vor ieşi îngerii şi vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor drepţi.
50.Şi îi vor arunca în cuptorul cel de foc; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
51.Înţeles-aţi toate acestea? Zis-au Lui: Da, Doamne.
52.Iar El le-a zis: De aceea, orice cărturar cu învăţătură despre împărăţia cerurilor este asemenea unui om gospodar, care scoate din vistieria sa noi şi vechi.
53.Iar după ce Iisus a sfârşit aceste pilde, a trecut de acolo.
54.Şi venind în patria Sa, îi învăţa pe ei în sinagoga lor, încât ei erau uimiţi şi ziceau: De unde are El înţelepciunea aceasta şi puterile?
55.Au nu este Acesta fiul teslarului? Au nu se numeşte mama Lui Maria şi fraţii (verii) Lui: Iacov şi Iosif şi Simon şi Iuda?
56.Şi surorile (verişoarele) Lui au nu sunt toate la noi? Deci, de unde are El toate acestea?
57.Şi se sminteau întru El. Iar Iisus le-a zis: Nu este prooroc dispreţuit decât în patria lui şi în casa lui.
58.Şi n-a făcut acolo multe minuni, din pricina necredinţei lor.

26 mai 2011 - Lăsaţi-le să crească amândouă împreună până la seceriş; şi, la vremea secerişului, voi spune secerătorilor: „Smulgeţi întâi neghina şi legaţi-o ...

În timpul lucrării Sale pe pământ, Iisus nu a încetat să vorbească oriunde oamenilor şi să-i înveţe despre Împărăţia lui Dumnezeu.  Deseori le vorbea  prin pilde sau parabole, care sunt  povestiri cu caracter moralizator. Ele sunt inspirate din viaţa cotidiană şi conţin un adevăr central, iar detaliile vin să întărească acest adevăr. Domnul Iisus a folosit pilde pentru a amplifica învăţăturile pe care le spunea ascultătorilor ca mai apoi să le prezinte şi interpretarea. Aceste parabole le găsim descrise în cele trei evanghelii(Matei, Marcu, Luca), iată care sunt ele :  pilda samariteanului, pilda cu oaia rătăcită, pilda grăuntelui de muştar, pilda semănătorului, pilda celor poftiţi la cină, pilda judecătorului nedrept, pilda fiului risipitor, pilda vameşului şi a fariseului, pilda polilor, pilda năvodului, pilda ispravnicului necredincios, pilda vierilor, pilda celor 10 fecioare, pilda robului nemilostiv, pilda talanţilor etc. Majoritatea din ele au ca subiect Împărăţia lui Dumnezeu. Iată cum este descrisă pilda neghinei:
Isus le-a pus înainte o altă pildă şi le-a zis: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânţă bună în ţarina lui.Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină între grâu şi a plecat. Când au răsărit firele de grâu şi au făcut rod, a ieşit la iveală şi neghina.  Robii stăpânului casei au venit şi i-au zis: „Doamne, n-ai semănat sămânţă bună în ţarina ta? De unde are, dar, neghină?”  El le-a răspuns: „Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta.” Şi robii i-au zis: „Vrei, dar, să mergem s-o smulgem?”  „Nu”, le-a zis el, „ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeţi şi grâul împreună cu ea. Lăsaţi-le să crească amândouă împreună până la seceriş; şi, la vremea secerişului, voi spune secerătorilor: „Smulgeţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l în grânarul meu.”(Matei 13:24-30)

grâul şi neghina
Neghina este o plantă  răspândită mai ales în culturile de grâu a cărei sămânţă, dacă este măcinată împreună cu grâul, dă făinii toxicitate şi un gust neplăcut. Pilda aceasta vorbeşte despre Împărăţia lui Dumnezeu care este asemănată cu omul care seamănă grâu bun în pământul său, dar vine vrăjmaşul  şi seamănă printre grâu neghină, intenţia lui este înmulţirea neghinei, ca ea să fie mai multă decât grâul şi să înăbuşe sămânţa bună. Fiindcă ucenicii doreau foarte mult să afle tâlcuirea pildei, în continuare, Domnul Iisus le-o oferă :
Atunci Isus a dat drumul noroadelor şi a intrat în casă. Ucenicii Lui s-au apropiat de El şi I-au zis: „Tâlcuieşte-ne pilda cu neghina din ţarină.” El le-a răspuns: „Cel ce seamănă sămânţa bună este Fiul omului. Ţarina este lumea; sămânţa bună sunt fiii Împărăţiei; neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmaşul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul veacului; secerătorii sunt îngerii. Deci, cum se smulge neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi de auzit să audă.(Matei 13:36-43)
Interpretarea parabolei  este clară , ea vorbeşte despre sfârşitul celor două categorii de oameni: fiii  Împărăţiei şi fiii celui rău. Din ea desprindem următoarele adevăruri:
– fiii celui rău sunt  pricini de păcătuire  pentru cei  ce vor să fie în Împărăţia lui Dumnezeu şi ei  săvârşesc fărădelegea,
-grâul creşte împreună cu neghina până la vremea secerişului, pentru că Dumnezeu lasă să trăiască şi pe cei buni şi pe cei răi până la vremea judecăţii,
-neghina nu este smulsă tocmai datorită grâului, ca el să nu fie afectat,
-stăpânul ştie din start cine este grâu şi cine este neghina, Dumnezeu cunoaşte aceşti oameni,cunoaşte cum sunt ei,
-intenţia vrăjmaşului este ca să fie cât mai puţin grâu, să sporească neghina,
-dacă  cineva este neghină şi se pretinde  a fi grâu, la vremea secerişului, adică la sfârşitul veacului, se va arăta adevărata faţă,
-fiecare din ei va fi răsplătit potrivit cu ceea ce este el, este fiul lui Dumnezeu sau al Diavolului şi viaţa noastră arată ce suntem noi,
– este imposibil ca neghina să rămână în împărăţia lui Dumnezeu,
-grâul şi neghina au soartă diferită, grâul va străluci ca soarele în Împărăţia lui Dumnezeu, iar neghina va arde în cuptorul aprins , unde este plânsul şi scrâşnirea dinţilor.

Tu din care categorie faci parte: eşti fiul, fiică a Împărăţiei  sau a Diavolului? Ce arată viaţa ta, trăieşti în fărădelege sau nu? Dumnezeu oferă şansă de salvare. Citeşte acest articol ca să vezi cum poţi moşteni Împărăţia lui Dumnezeu: http://www.moldovacrestina.net/doctrina/adevaruri-esentiale-nasterea-din-nou/ şi caută să fii copil de Dumnezeu, o sămânţă bună!
                                      Prieteni dragi,

Am redus pretul CARTILOR pentru ca 

fiecare dintre voi sa poata cumpara orice volum doreste.

Iata dragilor noile preturi:

25 lei ROMANIA VIITORUL al DOILEA IERUSALIM :
Fotografia postată de Maria Ghiorghiu..
10 lei VIATA EXTRATERESTRA :

Fotografia postată de Maria Ghiorghiu..
20 Lei primul volum din 2016 :

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhORNPR9VUJa35Mkf099iXuU5RD8tR5MV0BtRUxWwxRMewh0Sv-XInbhjYQ5SZcTLLSI5VgK0vHPvRj3S31uRRSjM6cKqKUV04wQVkfBVY0EFAV_icOBJwbQxAhOZmrhSX93TS6TcIlr_CC/w530-h374-p/14111967_650437155116702_1428354742_n.jpg.
La SALA DALLES -ANTICARIAT ,am lasat cateva CARTI din toate cele 3 volume.
DONATORII sunt rugati sa sune  la 0747226236 si vor primi toate CARTILE absolut GRATUIT !
Cititorii si doritorii pot suna tot la cest numar pentru a ne da toate datele,ca sa le trimitem CARTILE dorite prin posta sau fan curier.
Si totusi ,daca nu ati reusit sa ajungeti la LANSAREA din 11 - 12 august,puteti merge ca sa va procurati CARTILE dorite de la ANTICARIAT.
Deasemenea,ma puteti suna la 0747226236,pentru COMANDA CARTI,sau imi puteti scrie in privat pe Facebook : Maria Ghiorghiu.ro ,si pe maill : mariatecuci61@yahoo.com.
Va multumesc din inima !
Cu dragoste,cu iubire si cu aleasa recunostinta pentru voi toti cititorii Blogului DUMNEZEU EXISTA -MARTURII ,dar si pentru toti Prietenii de pe FACEBOOK si nu numai.
Iata dragilor si site/ul pe care puteti comanda Cartile,dar si linkul in care gasiti Contul bancar pentru DONATII ,pentru editarea urmatoarelor 2 volume la care m-am si apucat de scris :

Contul pentru strainătate:

Cod Bic Raiffeisen Bank : RZBRROBU 

Cod IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 1504 

7307

sau prin WESTERN UNION :

Maria Ghiorghiu -România , unde vă va da

 un numar mai

 mare, si mi-l puteti scrie in privat pe

facebook, sau pe 

maill mariatecuci61@yahoo.com. 

Contul pentru România:

 Cod IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 

1504 7307


Iata si site-ul pentru cumpararea CARTILOR ,dar ,

DONATORII sunt rugati sa sune 

 la 0747226236 si vor primi toate

 CARTILE absolut GRATUIT !

https://adevarulduhuluisfant.ro.
Dati clik pe - dreptunghiul in care scrie Comenzi.
Iata:      
               

28 de comentarii:

 1. Secera e simbolul secerisului.Începe secerisul -Cernerea pământului.
  Apocalipsa 14
  Şi am privit şi iată un nor alb şi Cel ce şedea pe nor era asemenea Fiului Omului, având pe cap cunună de aur şi în mână seceră ascuţită.
  15. Şi iată un alt înger a ieşit din templu, strigând cu glas mare Celui ce şedea pe nor: Trimite secera şi seceră, că a venit ceasul de secerat, fiindcă s-a copt secerişul pământului.
  16. Şi Cel ce şedea pe nor a aruncat pe pământ secera lui şi pământul a fost secerat.
  17. Şi un alt înger a ieşit din templul cel ceresc, având şi el un cuţitaş ascuţit.
  18. Şi încă un înger a ieşit din altar, având putere asupra focului, şi a strigat cu glas mare celui care avea cuţitaşul ascuţit, zicând: Trimite cuţitaşul tău cel ascuţit şi culege ciorchinii viei pământului, căci s-au copt.
  19. Şi îngerul a aruncat, pe pământ, cuţitaşul lui şi a cules via pământului şi strugurii i-a aruncat în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu.
  20. Şi teascul a fost călcat afară din cetate şi a ieşit sânge din teasc, până la zăbalele cailor, pe o întindere de o mie şase sute de stadii.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ingerii care ieseau din templu,din altar sau din nava(ascunsa de nori),erau ET (elohim), sau zeii din antichitate. Seful lor era Yahve,"parintele" omenirii de pe Terra

   Ștergere
  2. Se spune ca vor sosi pe Terra in curand...

   Ștergere
 2. Cu totii sa luam aminte!
  https://www.facebook.com/TrainerYoga/videos/610231202815372/

  RăspundețiȘtergere
 3. Pare semnul ca incepe ''secerisul'',''griul e copt''

  RăspundețiȘtergere
 4. https://burebista2012.blogspot.com/2014/03/proiectul-venus-o-alternativa-viabila.html#more

  RăspundețiȘtergere
 5. Secera în cazul ăsta înseamnă că e vremea secerișului adică semnifică moartea.

  RăspundețiȘtergere
 6. Secerișul a început și noi tot nu suntem pocăiți!

  RăspundețiȘtergere
 7. Dna Maria, v-am tradus articolul precedent in engleza, nu cred ca ati vazut ca v-au bombardat cu comentarii lungi despre...eminescu cred :))

  aproape am terminat de tradus si clipul de pe YT care este la sfarsitu articolului, nici nu cred ca mai stiti de interviul ala, e de prin 2010-2012

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Multumesc din suflet EDUARD ! Maine o sa-l public si-n engleza ! Sa -ti dea BUNUL DUMNEZEU si MAICUTA DOMNULUI multa sanatate si numai bucurii. Ma rog pentru tine ! DOAMNE AJUTA !

   Ștergere
  2. Multumesc si cu placere, am reusit sa termin subtitrarea la clip

   Ștergere
  3. NOTA 10 EDUARD !

   Ștergere
 8. daca e vorba de apus sa ne gandim la CERN unde experimentele in orice clipa pot scapa de sub control-asa cum s-a intamplat in ATLANTIDA-sa ne fereasca DOMNUL

  RăspundețiȘtergere
 9. Ciocanul mai lipseste ...

  RăspundețiȘtergere
 10. https://www.youtube.com/watch?v=M6bKSPaPx-8 Vine semnul fiarei care e reprezentat si de microcipare,insa si de incalcarea sau schimbarea a cel putin una din cele 10 Porunci,inclusiv a Sabatului Adevarat Sambata in sabatul fals Duminica!Odihna Tatalui Ceresc e Sambata,Invierea Domnului Iisus e Duminica,insa asta nu schimba Sabatul din Sambata in Duminica!

  RăspundețiȘtergere
 11. Hristos a Inviat! De aceea se tine Duminica. El a adus Iertarea si Iubirea, ne-a reamintit ca razbunarea nu-i ceva sanatos, de-asta a intrat in vigoare Legea Iubirii. Puterea jertfelnica a Mantuitorului a salvat omenirea din pieirea totala si a repozitionat intregul Univers. Omenirii i s-a dat sansa Invierii, sansa de-a se salva si speranta este prezenta in lume.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da,insa NU S-a schimbat LEGEA SFANTA,INCLUSIV SABATUL ADEVARAT AL SAMBETEI,pt ca Iisus a zis ca a venit sa faca Voia Tatalui,si ca n-a venit sa modifice nimic,ci sa implineasca toata Legea,si tot El a zis -CAT VOR FI CERUL SI PAMANTUL NU VA TRECE NICI O LITERA DIN LEGE!Iisus n-a dezlegat Sambata ci a aratat cum trebuie implinita,in iubirea de Dumnezeu,a aproapelui si a vrajmasului!Oamenii din toate veacurile si mai ales din acesta din cel de pe urma inteleg prin iubire desfiintarea legii Lui Dumnezeu,ca se cred sub har,insa tocmai ca harul si mila asta inseamna desavarsirea legii prin iubire,nu incalcarea ei,incalcarea ei aduce osanda vesnica la iad,si foarte,foarte multi,miliarde,aproape toti oamenii sunt pe calea larga a pierzarii,si nu se mai intorc pt ca s-au setat,s-au programat ca robotii sa-l urmeze vesnic pe Satan!Intrati pe poarta stramta pe calea cea lata la viata vesnica caci foarte,foarte putini o afla,abandonati calea cea lunga ce duce la pierzare vesnica pe poarta cea larga pe care foarte,foarte multi intra!Sa ne sfintim vietile prin Iisus si Duhul Sfant!Harul si mila se vor inchide foarte,foarte curand,si doar cei alesi vor scapa si se vor mantui,daca n-ar fi scurtat Iisus zilele acestea ale sfarsitului sfarsitului,nimeni n-ar scapa,insa pt cei alesi au fost scurtate!

   Ștergere
  2. 15:52, lucrurile nu stau asa cum le prezinti tu.

   Ștergere
  3. Țineți cu dinții și va certați între voi credincioșii pentru o zi. Asta este important???? Atât ați învățat de la Isus? De iubirea neconditionata ați auzit? Nuuu despre asta nu, doar sabatul contează la voi și va mai numiți credincioși. Iubirea de Dzeu și pe ceilalți asta e prima porunca, dar voi cică sa iubiți frații adică în religia voastră restul oamenilor ce sunt? Întreb din nou: asa va învățat Isus? Treziți va!

   Ștergere
  4. Mai oameni buni,fara Sabat sau fara alta porunca din Lege nu exista IUBIRE SI MANTUIRE,SI INFUNDA IADUL TOTI CEI CE CALCA IN PICIOARE LEGEA LUi DUMNEZEU SI PE IISUS Si CUVANTUL LUI!TREZITI-VA VOI SI PLANGETI-VA MACAR ZILNIC PACATELE,AUZI LA EI? ZIC DE IUBIRE,DA EI SA NU-L IUBEASCA PE IISUS NEFACAND TOT CE SPUNE EL!DACA IISUS AR FI INCALCAT SABATUL SAU ORICARE ALTA PORUNCA N-AR MAI FI FOST FIUL LUi DUMNEZEU,N-AR FI INVIAT SI AR FI FOST UN IMPOSTOR!ASA E CU CEI INCALCA LEGEA LUI DUMNEZEU SI NU SE POCAIESC,STRADUINDU-SE SA NU MAI GRESEASCA!TREZITI-VA SI PLANGETI-VA FAPTELE ZILNIC,JUDECATA FINALA E IN PLINA DESFASURARE!

   Ștergere
  5. Si anonim 23-41 lucrurile pt voi cei neascultatori si neimplinitori,adica nemantuiti stau cum vi le prezinta legile si voile dracilor si oamenilor si nu ale Lui Dumnezeu,care va ofera CALE,ADEVAR SI VIATA PRIN IISUS SI TOATE PORUNCILE SALE,INSA SCRIS SA FITI ORBI SI SURZI SI SA RAMANETI ORBI SI SURZI VESNIC!

   Ștergere
  6. Si foxy,daca ai fi cunoscut Voia Lui Dumnezeu ai fi stiut ca religia si credinta mea sunt ale Lui,nu ale mele,nu caut sa plac mie si oamenilor ci Lui Dumnezeu!

   Ștergere
 12. 666 ca semn fizic scris cu vopsea rosie pe baderole albe pe brat alternatic cu tocul de cerneala pe frunte la intrarea in pravalii a trecut deja zonal intro situatie de dictatura atee . Purtarea cifrei a fost apoi musamalizata mediatic dupa razboi dar localnicii o cunosc din tata in fiu ca si cercetatorii istorici. Va fi si ea data in vileag nefiind nici singura musamalizare mediatica. Profetia de azi arata ca secerarea e lucrarea lui Dumnezeu prin ingeri nu a vreunei NWO demonice de care se tem unii datorita propagandei altora. Singura NWO va fi Noul Pamant zis si imparatia/guvernarea sfintilor in frunte cu Dumnezeu si cu Iisus prezenti cu trup vizibil plin de slava in ochii tuturor popoarelor.

  RăspundețiȘtergere
 13. Putin...off topic...De ceva timp incoace, am observat ceva care mi se pare putin neobisnuit. Iata despre ce e vorba : locuiesc intr-un oras resedinta de judet ( deci nu un orasel micut ) din Ardeal. De ceva timp, observ ca orasul parca se depopuleaza tot mai accelerat, ca oamenii parca dispar pe zi ce trece. Inteleg ca unii au plecat din tara, mai mor altii, dar tot nu pare ceva normal, nu stiu cum sa spun altfel. De exemplu, la sfarsit de saptamana, mai ales cand e timp frumos afara, era foarte plin de oameni, la plimbare, prin magazine, parcuri etc. Acum abia mai vezi cativa oameni pe strada si magazine, mut prea putini, parca o parte insemnata a populatiei pur si simplu... nu mai este ! Ce mi se pare mai ingrijorator este ca parca cei de langa mine nu observa asta, nu am auzit pe nimeni sa spuna ceva, iar eu nu am spus nimanui ce am observat... Ce se intampla ? Va rog pe cei care locuiti in orase mai mari sa-mi spuneti daca la fel se intampla si pe la voi. Eu simt ca parca e ceva in neregula si nu stiu ce e...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Oamenii de pe strazi dispar la internet

   Ștergere
  2. 10.16
   1. Migreaza inspre orase mari dupa locuri de munca si salarii decente .
   2. Pleaca definitiv din tara pentru ca ii asteapta o pensie de mizerie si boli ce nu pot fi tratate in spitalele romanesti.
   3.S-au saturat de spaga, birocratie, de cersitul drepturilor , de imbecicilizarea copiiilor in scoli .
   4. Lipsa de orizont a clasei politice si proasta factura a celor ce ne conduc.
   5. Refuzul de a se prostitui profesional.
   Locuiesc in Bucuresti care e plin de tigani, interlopi, proaspat eliberati cu noua ordonanta care se plimba nestingheriti in scarile de blog dupa furturi , crime si violuri .
   Alaturi de glorioase ,,mariri'' de salarii , cei cu neuroni vad si inflatia care atinge cote alarmante .
   In Romania e bine sa stai doar daca ai statutul lui Tiriac si traiesti la 5 stele.
   Nimeni nu pleaca de bine .

   https://www.youtube.com/watch?v=tptovxp62jY


   Ștergere
 14. secera este semnul ca a venit secerisul lumii-se desparte graul de neghina-odata si odata trebuie sa vina!

  RăspundețiȘtergere