sâmbătă, 18 mai 2019

SFANTA EVANGHELIE DIN DUMINICA A PATRA , DUPĂ PASTI !

            HRISTOS  A  ÎNVIAT , Fratilor !

                    SFÂNTA  EVANGHELIE ,
      DIN DUMINICA  A  PATRA  ,DUPĂ  SFINTELE  PAŞTI !
                          La Utrenie,     
      Sfânta Evanghelie,  a  cincea  a Învierii 
              De la Sfântul  Evanghelist Luca !
                          (XX1V, 12 - 35 )     
1. În vremea aceea, sculându-se Petru , a alergat la mormânt şi , aplecându-se , a văzut giulgiurile singure zăcând ; şi s-a dus acasă , mirându-se în sine de cele întâmplate . Iată apoi că doi dintre ucenici mergeau în aceeaşi zi la un sat , departe de Ierusalim ca la şaizeci de stadii , al cărui nume era Emaus. Şi aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. Şi pe când vorbeau ei şi căutau lămuriri , însuşi IISUS s-a apropiat de ei şi a mers împreună cu dânşii , dar ochii lor erau ţinuţi , ca să nu-L cunoască.
Atunci El a întrebat :  ce sânt cuvintele acestea pe care le schimbaţi între voi , în drumul vostru şi de ce sunteţi trişti ? Şi răspunzând unul, al cărui nume era Cleopa , a zis către El : Tu singur eşti străin în Ierusalim şi n-ai aflat de faptele întâmplate în el , în aceste zile ? Şi El i-a întrebat : care ? Iar ei I-au răspuns : cele cu Nazarineanul , care era prooroc puternic în faptă şi în cuvânt înaintea Lui Dumnezeu şi a tot poporul; cum L-au dat arhiereii şi căpeteniile noastre la osândă de moarte şi L-au răstignit.
Noi însă nădăjduim că EL este Cel ce avea să izbăvească pe Israel;şi cu toate acestea , a treia zi este astăzi de când s-au petrecut acestea. Ba, ne-au mai înspăimântat şi nişte femei din ale noastre , care au fost dis- de - dimineaţă la mormânt şi, negăsind trupul Lui , au venit zicând că au văzut arătare de Îngeri,  care le-au spus că este viu. Şi s-au dus unii dintre noi la mormânt şi au aflat aşa cum au povestit femeile , dar pe El nu L-au văzut.
Atunci  El a zis către ei : o, nepricepuţilor şi zăbavnicilor cu inima , ca să credeţi toate câte au grăit proorocii ! Nu trebuia , oare, să pătimească acestea Hristos şi să intre în slava Sa ? Şi începând de la Moise şi de la toţi proorocii , le-a tâlcuit lor , din toate Scripturile , locurile care erau despre El. Şi s-au apropiat de satul unde se duceau ,iar El se făcea că merge mai departe. Dar ei L-au rugat stăruitor , zicând : rămâi cu noi, căci este spre seară, şi s-a plecat ziua; şi a intrat ca să rămână cu dânşii. Şi când a stat împreună cu ei la masă , luând El pâinea , a binecuvântat-o şi , frângând, le-a dat lor .Atunci li s-au deschis  ochii şi L-au cunoscut; dar El S-a făcut nevăzut de lângă dânşii.Iar ei au zis unul căte altul : oare, nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale şi ne tâlcuia Scripturile ? Şi, sculându-se în acel ceas , s-au întors în Ierusalim şi au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe cei care erau împreună cu ei , care ziceau că într-adevăr Domnul a înviat şi S-a arătat lui Simon . Atunci ei au povestit cele ce se întâmplaseră pe cale şi cum a fost cunoscut de ei , la frângerea pâinii.
                       Slavă Ţie  DOAMNE, Slavă  Ţie !   

2.
          Sfânta Evanghelie, de la Sfânta şi                                   Dumnezeiasca Liturghie !

       Sfânta Evanghelie de la Ioan !
                                     ( V, 1 -15 )

În vremea aceea fiind sărbătoare, s-a suit Iisus în Ierusalim. Iar în Ierusalim , lângă Poarta Oilor , era o scăldătoare , care se numea pe evreieşte Vitezda şi care avea cinci pridvoare.În aceste pridvoare zăcea mulţime multă de bolnavi : orbi, şchiopi , uscaţi, aşteptând mişcarea apei , căci un Înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare şi tulbura apa ; şi cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos , ori de ce boală era cuprins. Atunci era acolo un  om , care era bolnav de 38 de ani. Pe acesta ,văzându-l zăcând şi ştiind că este aşa încă de multă vreme ,l-a întrebat IISUS : 

voieşti să te faci sănătos ? Răspuns-a Lui bolnavul : Doamne , nu am pe nimeni ca să mă bage în scăldătoare, când se tulbură apa ; aşa că până merg eu , altul se pogoară înaintea mea . IISUS a zis către el : scoală-te ia-ţi patul tău şi umblă . Şi în clipa aceea s-a făcut omul sănătos şi şi-a luat patul său şi umbla. 
                   Duminica Slabanogului
Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat : este zi de sâmbătă şi nu-ţi este iertat să iei patul. El le -a răspuns : Cel care m-a făcut sănătos , Acela mi-a zis : ia-ţi patul tău şi umblă . Ei L-au întrebat : cine este omul care ţi-a zis : ia-ţi patul tău şi umblă ? Dar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc. După aceea Iisus l-a găsit în templu şi i-a zis : iată că te-ai făcut sănătos;de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple şi mai rău. Atunci omul s-a dus şi a spus iudeilor că IIsus este cel care l-a făcut pe el sănătos.
               SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE ! AMIN !  

Dragii mei, mergeţi la Sfânta Biserică la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, ca să vă vindecaţi sufletul atunci când ,din faţa SFINTELOR  UŞI ale Altarului Sfânt, Părintele va citi cu dragoste această Pericopă Evanghelică .

Cu adevărat dragilor vă asigur că , veţi simţi în inimă şi-n suflet Ajutorul Lui Dumnezeu.    
Cu adevărat Maica  Lui Dumnezeu vă va acoperi cu Aripile Ei Prea Sfinte şi vă va ocroti de tot răul şi necazul.
                                   Cu dragoste şi preţuire,
                                                        Maria. 

Un comentariu:

  1. DOAMNE,te rog iarta-ne pe noi toti pacatosii,TU ne-ai iubit,si te-ai lasat Rastignit pentru pacatele noastre,ne-ai vorbit in pilde si multi nu au crezut,si acum multi nu cred in CUVANTUL TAU CEL SFANT.
    DOAMNE,LUMINEAZA-NE PE TOTI SA TE URMAM.

    RăspundețiȘtergere