miercuri, 8 noiembrie 2017

TATĂL, DEOPOTRIVA CU FIUL !!!


  5 Noiembrie 2016,ora 9,45 dimineata !

                                        Dragii mei,

Auzim adesea ,despre neintelegerile dintre catolici si ortodocsi.
Iata am adus aici, un link care explica clar,diferentele dintre catolici si ortodocsi :

Credinta ortodoxa: Ortodocși și catolici - deosebiri și asemănări

credinta-dreapta.blogspot.com/.../ortodocsi-si-catolici-...
Apr 28, 2015 - Atât noi, ortodocşii, cât şi catolicii formăm marea familie creştină. ... a facut ca diferentele dintre cele doua biserici sa se adânceasca si mai mult, ...
You visited this page on 11/8/16.

                                   Image result for SFANTA TREIME.
În dimineața zilei de 5 noiembrie 2016,eram in tren , si ma indreptam spre IASI,la SFANTA CUVIOASA PARASCHEVA.
Când ,aud un glas care spune asa:
 

                        ” Sfânta Treime !
                  Fiul ! 
Si vad scris dragilor, scris in albastrul noptii ce mi se arătase,vad scris cu Lumina alba asa:
                     Tatăl ,deopotrivă cu Fiul !”   
Asa este dragilor! Dumnezeu Tatăl este Unul si Acelasi cu Fiul ! 
Iar Duhul Cel Prea Sfant, purcede si de la Tatal si de la Fiul ! 
Sa ne rugam dragii mei, PREA SFINTEI TREIMI si MAICII LUI DUMNEZEU,ca sa ne ajute in toate câte avem de indurat in aceasta lume, si sa ne intareasca in Credință,pentru ca sa ne mântuim sufletul. 
Mai jos dragilor, am postat SFANTA EVANGHELIE din care reiese clar,precum că :TATAL este deopotriva cu Fiul.
                             Cu dragoste,Maria.

 Sfânta Evanghelie după Ioan
Capitole:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Capitolul 5

1.După acestea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim.
2.Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care pe evreieşte se numeşte Vitezda, având cinci pridvoare.
3.În acestea zăceau mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei.
4.Căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare şi tulbura apa şi cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos, de orice boală era ţinut.
5.Şi era acolo un om, care era bolnav de treizeci şi opt de ani.
6.Iisus, văzându-l pe acesta zăcând şi ştiind că este aşa încă de multă vreme, i-a zis: Voieşti să te faci sănătos?
7.Bolnavul I-a răspuns: Doamne, nu am om, care să mă arunce în scăldătoare, când se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se coboară înaintea mea.
8.Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă.
9.Şi îndată omul s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă.
10.Deci ziceau iudeii către cel vindecat: Este zi de sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei patul.
11.El le-a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis: Ia-ţi patul şi umblă.
12.Ei l-au întrebat: Cine este omul care ţi-a zis: Ia-ţi patul tău şi umblă?
13.Iar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc.
14.După aceasta Iisus l-a aflat în templu şi i-a zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău.
15.Atunci omul a plecat şi a spus iudeilor că Iisus este Cel ce l-a făcut sănătos.
16.Pentru aceasta iudeii prigoneau pe Iisus şi căutau să-L omoare, că făcea aceasta sâmbăta.
17.Dar Iisus le-a răspuns: Tatăl Meu până acum lucrează; şi Eu lucrez.
18.Deci pentru aceasta căutau mai mult iudeii să-L omoare, nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, făcându-Se pe Sine deopotrivă cu Dumnezeu.
19.A răspuns Iisus şi le-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă: Fiul nu poate să facă nimic de la Sine, dacă nu va vedea pe Tatăl făcând; căci cele ce face Acela, acestea le face şi Fiul întocmai.
20.Că Tatăl iubeşte pe Fiul şi-I arată toate câte face El şi lucruri mai mari decât acestea va arăta Lui, ca voi să vă miraţi.
21.Căci, după cum Tatăl scoală pe cei morţi şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă celor ce voieşte.
22.Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului.
23.Ca toţi să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinsteşte pe Fiul nu cinsteşte pe Tatăl care L-a trimis.
24.Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viaţă.
25.Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul şi acum este, când  morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce vor auzi vor învia.
26.Căci precum Tatăl are viaţă în Sine, aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţă în Sine;
27.Şi I-a dat putere să facă judecată, pentru că este Fiul Omului.
28.Nu vă miraţi de aceasta; căci vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui,
29.Şi vor ieşi, cei ce au făcut cele bune spre învierea vieţii şi cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii.
30.Eu nu pot să fac de la Mine nimic; precum aud, judec; dar judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut la voia Mea, ci voia Celui care M-a trimis.
31.Dacă mărturisesc Eu despre mine însumi, mărturia Mea nu este adevărată.
32.Altul mărturiseşte despre Mine; şi ştiu că adevărată este mărturia pe care o mărturiseşte despre Mine.
33.Voi aţi trimis la Ioan, şi el a mărturisit adevărul.
34.Dar Eu nu de la om iau mărturia, ci spun aceasta ca să vă mântuiţi.
35.Acela (Ioan) era făclia care arde şi luminează, şi voi aţi voit să vă veseliţi o clipă în lumina lui.
36.Iar Eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvârşesc, lucrurile acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis.
37.Şi Tatăl care M-a trimis, Acela a mărturisit despre Mine. Nici glasul Lui nu l-aţi văzut vreodată, nici faţa Lui nu aţi văzut-o;
38.Şi cuvântul Lui nu sălăşluieşte în voi, pentru că voi nu credeţi în Cel pe care l-a trimis Acela.
39.Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc despre Mine.
40.Şi nu voiţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţă!
41.Slavă de la oameni nu primesc;
42.Dar v-am cunoscut că n-aveţi în voi dragostea lui Dumnezeu.
43.Eu am venit în numele Tatălui Meu şi voi nu Mă primiţi; dacă va veni altul în numele său, pe acela îl veţi primi.
44.Cum puteţi voi să credeţi, când primiţi slavă unii de la alţii şi slava care vine de la unicul Dumnezeu nu o căutaţi?
45.Să nu socotiţi că Eu vă voi învinui la Tatăl; cel ce vă învinuieşte este Moise, în care voi aţi nădăjduit.
46.Că dacă aţi fi crezut lui Moise, aţi fi crezut şi Mie, căci despre Mine a scris acela.
47.Iar dacă celor scrise de el nu credeţi, cum veţi crede în cuvintele Mele?

Ioan 10

1. Adevarat, adevarat va spun ca cine nu intra pe usa in staulul oilor, ci sare pe alta parte, este un hot si un talhar.
2. Dar cine intra pe usa este pastorul oilor.
3. Portarul ii deschide, si oile aud glasul lui; el isi cheama oile pe nume, si le scoate afara din staul.
4. Dupa ce si-a scos toate oile, merge inaintea lor; si oile merg dupa el, pentru ca ii cunosc glasul.
5. Nu merg deloc dupa un strain; ci fug de el, pentru ca nu cunosc glasul strainilor."
6. Isus le-a spus aceasta pilda, dar ei n-au inteles despre ce le vorbea.
7. Isus le-a mai zis: "Adevarat, adevarat va spun ca Eu sunt Usa oilor.
8. Toti cei ce au venit inainte de Mine sunt hoti si talhari; dar oile n-au ascultat de ei.
9. Eu sunt Usa. Daca intra cineva prin Mine, va fi mantuit; va intra si va iesi si va gasi pasune.
10. Hotul nu vine decat sa fure, sa injunghie si sa prapadeasca. Eu am venit ca oile sa aiba viata, si s-o aiba din belsug.
11. Eu sunt Pastorul cel bun. Pastorul cel bun Isi da viata pentru oi.
12. Dar cel platit, care nu este pastor si ale carui oi nu sunt ale lui, cand vede lupul venind, lasa oile si fuge; si lupul le rapeste si le imprastie.
13. Cel platit fuge, pentru ca este platit si nu-i pasa de oi.
14. Eu sunt Pastorul cel bun. Eu Imi cunosc oile Mele, si ele Ma cunosc pe Mine,
15. asa cum Ma cunoaste pe Mine Tatal si cum cunosc Eu pe Tatal; si Eu Imi dau viata pentru oile Mele.
16. Mai am si alte oi, care nu sunt din staulul acesta; si pe acelea trebuie sa le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, si va fi o turma si un Pastor.
17. Tatal Ma iubeste, pentru ca Imi dau viata, ca iarasi s-o iau.
18. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau si am putere s-o iau iarasi: aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatal Meu."
19. Din pricina acestor cuvinte, iarasi s-a facut dezbinare intre iudei.
20. Multi dintre ei ziceau: "Are drac, este nebun; de ce-L ascultati?"
21. Altii ziceau: "Cuvintele acestea nu sunt cuvinte de indracit; poate un drac sa deschida ochii orbilor?"
22. In Ierusalim se praznuia atunci praznicul Innoirii Templului. Era iarna.
23. Si Isus Se plimba prin Templu, pe sub pridvorul lui Solomon.
24. Iudeii L-au inconjurat si I-au zis: "Pana cand ne tot tii sufletele in incordare? Daca esti Hristosul, spune-ne-o deslusit."
25. "V-am spus", le-a raspuns Isus, "si nu credeti. Lucrarile pe care le fac Eu, in Numele Tatalui Meu, ele marturisesc despre Mine.
26. Dar voi nu credeti, pentru ca, dupa cum v-am spus, nu sunteti din oile Mele.
27. Oile Mele asculta glasul Meu; Eu le cunosc, si ele vin dupa Mine.
28. Eu le dau viata vesnica, in veac nu vor pieri, si nimeni nu le va smulge din mana Mea.
29. Tatal Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decat toti; si nimeni nu le poate smulge din mana Tatalui Meu.
30. Eu si Tatal una suntem."
31. Atunci iudeii iarasi au luat pietre ca sa-L ucida.
32. Isus le-a zis: "V-am aratat multe lucrari bune care vin de la Tatal Meu: pentru care din aceste lucrari aruncati cu pietre in Mine?"
33. Iudeii I-au raspuns: "Nu pentru o lucrare buna aruncam noi cu pietre in Tine, ci pentru o hula si pentru ca Tu, care esti un om, Te faci Dumnezeu."
34. Isus le-a raspuns: "Nu este scris in Legea voastra: "Eu am zis: sunteti dumnezei"?
35. Daca Legea a numit "dumnezei" pe aceia carora le-a vorbit cuvantul lui Dumnezeu - si Scriptura nu poate fi desfiintata -
36. cum ziceti voi ca hulesc Eu, pe care Tatal M-a sfintit si M-a trimis in lume? Si aceasta, pentru ca am zis: "Sunt Fiul  lui Dumnezeu!"
37. Daca nu fac lucrarile Tatalui Meu, sa nu Ma credeti.
38. Dar daca le fac, chiar daca nu Ma credeti pe Mine, credeti macar lucrarile acestea, ca sa ajungeti sa cunoasteti si sa stiti ca Tatal este in Mine, si Eu sunt in Tatal."
39. La auzul acestor vorbe, cautau iarasi sa-L prinda; dar El a scapat din mainile lor.
40. Isus S-a dus iarasi dincolo de Iordan, in locul unde botezase Ioan la inceput. Si a ramas acolo.
41. Multi veneau la El si ziceau: "Ioan n-a facut niciun semn; dar tot ce a spus Ioan despre Omul acesta era adevarat."
42. Si multi au crezut in El in locul acela.

P.S.

Vă multumesc din suflet dragii mei, tuturor celor care ati

 contribuit si veti mai contribui financiar la Editarea

 CARTILOR CUVANTULUI LUI DUMNEZEU.

CARTILE (materialul) au plecat deja spre EDITURA 

 KITCOM pentru fi editate!


Fotografia postată de George Tulea.Fotografia postată de George Tulea.
Fara voi, acest lucru nu ar fi fost posibil,iar BUNUL

 DUMNEZEU si MAICUTA DOMNULUI vede bunatatea 

inimii si sufletului vostru, si fara nicio indoiala, vă va 

rasplati vouă si celor dragi, înzecit si însutit faţă de cât

 m-ati ajutat si mă ajutati voi la zidirea CUVANTULUI LUI 

IISUS HRISTOS.

Sunt nespus de fericita că-mi sunteti PRIETENI, si 

totodata,prin ajutorul vostru de nepretuit pentru mine ,

sunteti precum niste"ctitori" ai ZIDIRII  GRAIULUI 

 DUHULUI  SFANT!

Asa unul câte unul dragilor, vom zidi CUVANTUL  LUI 

IISUS HRISTOS si vom intregi TURMA  SA,pentru ca 

nimeni sa nu se piarda.

Cărtile : 

România Viitorul al Doilea Ierusalim,

 precum si Extraterestrii  Există, 

vor apărea in aceasta toamna,asa cum tot în 

toamna anului 2016, a apărut si primul volum al

 ADEVARULUI  DUHULUI  SFANT, in octombrie anul 2016

 ,si care volum ,costa doar 28 de lei.

Toti DONATORII dragilor, se vor bucura de aceste 

viitoare doua volume  absolut GRATIS !

Iata dragii mei,cum puteti dona pentru urmatoarele 

 două  volume ale ADEVARULUI  DUHULUI  SFANT ,

sau cum puteti comanda primul 

volum al ADEVARULUI DUHULUI SFANT:

                  
Image result for cutia milei imagini

Contul pentru strainătate:

Cod Bic Raiffeisen Bank : RZBRROBU 

Cod IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 1504 7307

sau prin WESTERN UNION :

Maria Ghiorghiu -România , unde vă va da un numar mai

 mare, si mi-l puteti scrie in privat pe facebook, sau pe 

maill mariatecuci61@yahoo.com. 

Contul pentru România:

 Cod IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 1504 7307


DONATII , PENTRU CARTEA - Dumnezeu există - Mărturii. - blogge


mariaghiorghiu.blogspot.com/.../donatii-pentru-cartea-adevarul-du...

Dec 11, 2016 - Din vanzarea primului volum al CARTII,(nu o spun spre lauda,ci ca o ... donatorii )am facut multe mici DONATII,si -am ajutat si pe cei necajiti si ...
You've visited this page 2 times. Last visit: 1/3/17

CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT, VA COSTA DOAR 28 LEI ...

https://plus.google.com/.../posts/CCD4pSVdgtb

Dec 7, 2016 - CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT, VA COSTA DOAR 28 LEI, pe intreg anul 2017 ! CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT, VA ...                            

CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIESTI ! CELE 10 PORUNCI ...

https://plus.google.com/.../posts/iFjAcN6P4EK

Jul 31, 2014 - CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIESTI ! CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIESTI , ŞI EXPLICAŢIA LOR !

CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIESTI SI EXPLICATIA LOR - YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=zd646QSRPw0
Jun 13, 2016 - Uploaded by Dumnezeu Te Iubește
CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIESTI SI EXPLICATIA LOR Nu copia sau reposta videoclipul, dacă îți ...                                   Cu dragoste si cu pretuire,Maria.

13 comentarii:

 1. TATĂL E TATĂL ȘI FIUL E FIU!!!! Nu duceți lumea în EROARE!!!

  RăspundețiȘtergere
 2. Tatal este UNUL FIUL ESTE ALTUL SI DHUL SFANT ESTE ALTUL.3 PERSOANE.Ce ne spune in CREZ""Si sa Inaltat la Cerurii si SADEEEE DEA DREAPTA TATALUIII"" Deci nu este unul si acelasi DUMMEZEU ESTE ASEMENEA LUI DUMNEZEU SI ESTE MANA DREAPTA A LUI PRECUM A FOST LUCIFER INAINTE DE A SE RASCOLI.si din lucifer(luminos)cand a fost coborat pe pamant sa numit SATANA (INTUNECAT)ca Dumnezeu ia luat lumina si aripile.si lasandui toate darurile ce i lea dat ca conducator al cetelor ingerestii ca Inteligenta frumusete.rabdare,iutime si toate cele Bune date lui ca Conducator al ingerilor.Cei ce vad un inger alb cu aripii si ori ce vedetii fratilor sa spunetii: te leg in numele Tatalui si Fiului si Sfantului Duh sa iti arati fata adevarata amin.facand crucea CORECTA.FRUNTE DEASUPRA BURICULUI,UMERIIII ( Ca Iisus pe umerii sia carat Crucea):; de asemenea sa va iutatii la picioare daca are degete sau copita.De nu vedetii nici una nici alta sa spunetii; de bine voiesti sa ma lasi sa iti sarut piciorul preasfant atunci vei vedea de e de la Dumnul vei vedea talpa cu degete de Nu Vei vedea copita.IISUS in tote icoanele este Descult pt a face diferenta dintre cel Cel Sfant si cel Rau.Diavolul NU POATE LUI INFATISARE LUI IISUS fapt interzis de IISUS INSUSI ca El la Biruit.de aceea diavolui Uraste Numele de Iisus ca El sa inaltat in locul lui.si de de asemenea toata invatarea lui IISUS SI UCENICII LUI SI crestinii.zce ne spune in Apocalipsa: si el( diavolul) se va da razboi cu cei sfintii ca stie ca vremea lui e pe sfarsite: (sa omoare cat mai multii) cea ce pot sa va spun este ca vremea de acum este Apocalipsa.implantare cipuli si buletinului electronic.este ultima etapa a Apocalipsei.Separarea oilor de capre sau separarea graului de pleava.Cei ce vor primi cipul sau pleava si cei ce Vor Nega graul. 666 est spus in Apocalipsa ca nimic nu se VA CUMPARA SI VINDE fara Semnul FIAREI Ce va fi pus pe mana(CIPUL ELECTRONIC) sau frunte(buletinul electronic)prin insemnarea frunti cu acordul tau prin raza ultravioleta si scanarea retinei oculare..

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Stef
   "Precum in cer asa si pe pamant","”Omul este un microcosmos în care se odihneşte un macrocosmos"
   Stef,este oare trupul tau o alta entitate decat sufletul tau?Nu alcatuiesc amandoua un acelasi om,desi la inceputul existentei sale sufletul a trebuit sa-si creeze acest trup?Oare ai putea spune ca sufletul si-a imbracat peste el o a doua entitate,de data asta materiala,si prin urmare a dat nastere unui om nou diferit de primul?
   Se poate spune ca trupul este creat de suflet,este fiul acestuia,dar prin aceasta el nu dobandeste o personalitate proprie,diferita sau chiar independenta de cea a sufletului!Si mai putin se poate spune aceasta despre spiritul din suflet,caci ce ar fi un suflet fara spiritul din el?Sufletul poate atinge desavarsirea doar prin spiritul din el,atunci cand este deplin patruns de spirit!Atunci spiritul,sufletul si trupul devin pe deplin una si aceeasi entitate!
   La aceste sta scris:"Dumnezeu l-a facut pe om dupa chipul si asemanarea Lui."Cum insa omul,in spirit,suflet si trup,ca reflectare perfecta a lui Dumnezeu,este numai un singur om,si nu trei,la fel ca si Dumnezeu,ca cel mai curat spirit,invelit de un suflet la fel de curat,si ca acum doua mii de ani,vizibil si cu trup-domnul nostru Iisus-tot numai un singur Dumnezeu este,niciodata trei si inca in trei persoane diferite!
   IUBIRE

   Ștergere
 3. Adevarul despre Maria Ghiorghiu . Exista o gramada de oameni cu puteri paranormale . Aceasta nu inseamna ca sunt plini de Duhul Sfant . Unele puteri nu sunt nici de la draci , nici de la Duhul Sfant ci sunt omenesti . Exemplu avem pe americanca necrestina , fosta angajata FBI , care putea auzi gandurile oamenilor din jur si le scria apoi cuvant cu cuvant , ceea ce nici majoritatea sfintilor nu puteau sa o faca . Exemplu avem in cartea scrisa de Sfantul Grigorie Dialogul " Dialoguri despre moarte " la pagina 68 :Faptul ca forta sufletului, prin ascutimea sa, cunoaste uneori viitorul se arata limpede
  din urmatoarea intimplare. In orasul nostru, in urma cu doua zile, avocatul Cumquodeus a murit din cauza unui junghi dintr-o coasta. Cu putin inainte de a muri, l-a chemat la el
  pe slujitor si i-a poruncit sa-i pregateasca vesmintele de plecare. In timp ce sluga credea ca stapanul se smintise, neascultandu-i catusi de putin poruncile,acesta s-a ridicat si s-a imbracat , spunand ca se va duce pe via Appia,
  la biserica Fericitului Sixtus. Nu dupa mult timp, deoarece boala i s-a agravat, a murit. S-a luat hotararea ca
  trupul sa-i fie depus la biserica Fericitului Ianuarius martirul, pe via Praenestina. Dar, pentru ca celor ce se ingrijeau de inmormantarea lui li s-a parut prea departe, le-a venit brusc o alta idee, iesind cu sicriul pe via Appia. Fara sa stie ce spusese Cumquodeus, l-au inmormintat chiar in biserica pe care el insusi o prezisese. Stiind ca acel
  barbat fusese implicat in treburile lumesti si doritor de castiguri pamantesti, cum de a putut el sa prezica ceva, daca nu tocmai forta si ascutimea sufletului sau au prevazut ce
  se va intampla cu trupul lui?" Proorocii adevarati sunt cei care traiesc in feciorie . Constiinta Mariei Ghiorghiu ii spune daca are feciorie ca sa fie proorocita sau este doar " clarvazatoare " care poate vedea si foarte neclar sau gresit cateodata . Iar a spune ca Duhul Sfant purcede si de la Fiul e ca si cum ar spune ca Sfanta Treime e sodomeala , asa spun sfintii ortodocsi , Maria Ghiorghiu poate sa treca la catolici , nu mai o opreste nimeni .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 14:40 esti blocat in propriile-ti convingeri. Te-ai intrebat vreodata daca ele sunt corecte?

   Ștergere
  2. CERE ȘI ȚI SE VA DA, ÎNTREABĂ ȘI ȚI SE VA RĂSPUNDE,BATE ȘI ȚI SE VA DESCHIDE,CREDE ȘI NU CERCETA!!Oare, tâlcul acestor vorbe,îl mai poate desluși cineva?

   Ștergere
 4. Pt.14.10-Ce spun sfintii ortodocsi, ca Sfinta Treime e sodomeala? Pina acum ati oprit-o voi,popii, pe Maria, ca sa treaca la catolici?

  RăspundețiȘtergere
 5. Cum mai vorbesc orbii despre culori!!!

  RăspundețiȘtergere

 6. Anonim8 noiembrie 2017, 14:40

  Te inseli amarnic! Pretinzi că stii ADEVARUL despre mine !

  Afla ca nu stii nimic !

  DA ! DUHUL CEL PREA SFANT purcede si de la FIUL !
  Iata DOVADA de la ÎNSUSI DUHUL SFANT :
  DUHUL SFÂNT , CU ADEVĂRAT PURCEDE ŞI DE LA TATĂL ŞI DE ...
  mariaghiorghiu.blogspot.com/.../duhul-sfant-cu-adevarat-purcede-s...
  Translate this page
  Aug 11, 2014 - 10 - 11 August 2014, ora 2,15 din noapte ! Duhul Cel Prea Sfânt , purcede şi de la Tatăl, şi de la Fiul ! --- În această noapte dragii mei, în timp ...

  Si nu voi trece la CATOLICI la indicatia ta !
  Ci voi rămane CRESTIN ORTODOXA, respectand CREDINTA fiecarui popor in parte!
  INSUSI IISUS HRISTOS ne spune că, daca ne-am nascut intr-o anume CREDINTA s-o respectam pe acea CREDINTA!
  Nu e vina celui care se naste intr-o CREDINTA anume, si care,este negata de alti credinciosi de o alta Credinta.
  Toti cei care ,vor implini PORUNCILE LUI HRISTOS,toti se vor mântui indiferent de CREDINTA pe care o imbratisează !
  Sa dam dovada fratilor de IUBIRE fata de APROAPELE, si sa respectam CREDINTA fiecaruia dintre noi,atâta timp cât PORUNCILE LUI HRISTOS sunt iubite si implinite !
  Si va repet fratiii mei INTRU HRISTOS:
  DUHUL SFANT purcede si de la TATAL si de la FIUL !!!
  Sa nu va indoiti niciodata ,de acest LUCRU DUMNEZEIESC !
  Cand auziti de cineva că are o alta CREDINTA,dar IL iubesc pe HRISTOS si pe MAICUTA DOMNULUI, sa nu aruncati cu piatra !
  Nici daca L-ar huli pe DUMNNEZEU si pe MAICUTA DOMNULUI ,voi tot sa nu dati cu piatra si cu jigniri,ci cu DUHUL blandetii va expuneti CREDINTA voastra, părerea voastra si convingerea voastra !Asa veti fi un exemplu bun de urmat si pentru cei care,sunt mai putini credinciosi sau atei convinsi.
  A arunca cu piatra,toata lumea poate s-o faca! Si cel cu carte si cel fara de carte !
  Dar a avea rabdare ,si-a incerca sa aduci la CREDINTA pe cei care sunt fara de CREDINTA ,sau cu CREDINTA caldicica, acest lucru este un DAR de la DUMNNEZEU si de la MAICUTA DOMNULUI care vă va deschide CALEA spre mantuirea sufletului! DARUITI iubire sufleteasca si veti primi DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU si a MAICII DOMNULUI pe vesnicie !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sfantul Duh nu este de la Fiul ci Implineste voia Lui.

   Ștergere
 7. multumesc d maria sunt de aceias parere....crestin ortodox teai nascut asa sa mori.......dumnezeu sa ne ierte pentru toate pacatele facute ...cu voie sau fara voie ......cu stinta sau fara stinta.....doamne aparane...si milueste pe toti pacatosi tai....amin........olmpia mihailescu

  RăspundețiȘtergere
 8. https://apologeticum.wordpress.com/2011/06/13/papistasii-nu-cred-in-sfanta-treime-ci-intr-o-rastalmacire-a-ei-cauza-principala-fiind-erezia-filioque/

  RăspundețiȘtergere
 9. https://www.crestinortodox.ro/dogmatica/sfanta-treime/filioque-69122.html

  RăspundețiȘtergere