duminică, 5 noiembrie 2017

PREDICA PARINTELUI CLEOPA, LA DUMINICA BOGATULUI NEMILOSTIV SI A SĂRACULUI LAZĂR !


                 
Image result for parintele cleopa imagini
Si in iad, ridicindu-si ochii sai, fiind in munci,
el a vazut pe Avraam de departe si pe Lazar in sinul lui (Luca 16, 23)Iubiti credinciosi,
Sfinta Evanghelie de azi ne indeamna sa vorbim despre iad. Astfel, vom arata ce este iadul, care sint marturiile Sfintei Scripturi si ale Sfintilor Parinti despre iad si cite sint nesuferitele sale munci.
Mai intii trebuie sa stim ca iadul este loc de chin rinduit diavolilor si celor ce le urmeaza lor (Matei 25, 41). Apoi sa stim ca in iad sufera si trupul si sufletul (Matei 5, 29; 18, 9; Marcu 9, 43). "Iadul este tara mortii, imparatia diavolilor, a carui poarta este deznadajduirea, curte sint legaturile; ferestre, intunericul; masa, reaua imputiciune si miros greu; mincarea, foamea; bautura, setea; ceasornic, plinsul; asternut, vapaia" (Usa pocaintei, Brasov, 1812, p. 183).
Despre iad, in Sfinta si dumnezeiasca Scriptura au vorbit din cele mai vechi timpuri sfintii patriarhi si prooroci. Asa auzim pe proorocul Isaia, zicind despre iad: Care din noi poate sa indure focul cel mistuitor, care din noi poate sa stea pe jarul de veci? (Isaia 33, 14) Marele prooroc si imparat David zicea despre iad: Sa vina moartea peste ei si sa se coboare in iad de vii (Psalm 54, 16; 30, 17). Despre intunericul iadului zice proorocul Isaia: Intuneric si pipaire a fost deasupra pesterilor in veci. Dumnezeiescul Iov, cel mult rabdator, a proorocit despre iad, zicind: Ma voi duce si ma voi intoarce in pamintul intunericului si al umbrelor mortii, tara de intuneric si neorinduiala, unde lumina e tot una cu bezna (Iov 10, 21-22).
Inteleptul Solomon, aratind ca intunericul pipait ce a venit pe vremea lui Moise peste egipteni (Iesirea 10, 22) a fost din iad, zicea asa: Noapte cu adevarat neputincioasa, care din fundurile neputinciosului iad a venit asupra a tot Egiptul. Iar Isaia proorocul zice despre intunericul iadului: Pipai-vor ca orbii peretele si ca unii ce sint fara de ochi vor pipai; cadea-vor intru amiazazi ca intru miezul noptii (Isaia 59, 10). Despre mirosul cel mare care este in iad, a zis proorocul Isaia: Iesi-va rau miros din mortii lor (Isaia 34, 3). Si va fi in loc de miresme, putreziciune (Isaia 3, 24).
Despre foamea cea mare care este in iad, a aratat mai inainte David, proorocul, zicind: Si vor flaminzi ca un ciine (Psalmi 58, 17). Si va fi poporul ca cel ce este cu totul ars de foc, si omului de fratele sau nu-i va fi mila si nu se va satura omul mincind carnurile bratului sau (Isaia 9, 11). Despre viermele cel neadormit al iadului a zis: Osinda celui necredincios este focul si viermele (Isus Sirah 7, 18). Despre focul si mirosul greu de iad, a zis Sfinta Scriptura: Minia Domnului este ca o vale de pucioasa ce arde. Despre vesnicia muncilor iadului zice proorocul Ieremia: Intru pierzare in veci vei fi (Ieremia 15, 6). Despre adincul nemasurat al iadului, zice proorocul David: Sa nu ma inghita adincul, nici sa-si inchida peste mine adincul usa lui (Psalm 68, 18).

Iubiti credinciosi,
Am adus citeva marturii despre iad si muncile iadului din dumnezeiasca Scriptura, anume de la sfintii prooroci. Dar sa stiti ca nici unul din patriarhi si prooroci nu au aratat asa de luminat si descoperit despre iad si despre chinurile lui, ca Insusi Domnul si Mintuitorul nostru Iisus Hristos in Sfinta Sa Evanghelie. In continuare, vom arata, cu marturii din Noul Testament, descoperirile despre iad si felurimea chinurilor lui.
Mintuitorul ne arata ca iadul este loc de chin in care se munceste si trupul si sufletul, zicind: Daca mina sau piciorul tau te sminteste, taie-l si il arunca de la tine, ca mai bine este pentru tine sa intri in viata ciung sau schiop, decit, avind amindoua miinile sau picioarele, sa fii aruncat in focul cel vesnic (Matei 18, 8). In iad este pedeapsa vesnica; aceasta o arata Mintuitorul cind zice: Si vor merge acestia la osinda vesnica, iar dreptii la viata vesnica (Matei 25, 46). Si tot Mintuitorul ne arata ca in iad este foc vesnic, zicind: Atunci (adica in ziua judecatii de apoi), va zice celor de-a stinga: "Duceti-va de la Mine, blestematilor, in focul cel vesnic, care este gatit diavolilor si ingerilor lui" (Matei 25, 41).
In iad este foc nestins (Marcu 9, 43). In iad este vierme neadormit, caci, iata ce zice Domnul: Unde viermele lor nu doarme si focul lor nu se stinge (Marcu 9, 44). In iad este gheena: Nu va temeti de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot sa-l ucida. Temeti-va mai curind de acela care poate si sufletul si trupul sa le piarda in gheena (Matei 10, 28). Mintuitorul ne arata, ca in iad este intuneric, plingerea si scrisnirea dintilor, caci zice: Iar fiii imparatiei vor fi aruncati in intunericul cel mai din afara. Acolo va fi plingerea si scrisnirea dintilor (Matei 8, 12; 22, 13; 25, 30).
In iad este departarea de Dumnezeu, pentru care zice Domnul: Niciodata nu v-am cunoscut pe voi; departati-va de la Mine cei ce lucrati faradelegea (Matei 7, 23). In iad este moartea cea de a doua si iezerul cel de foc (Apocalipsa 20, 14). In iad este plingerea si tinguirea, dupa marturia Domnului care zice: Vai voua care rideti acum, ca veti plinge si va veti tingui (Luca 6, 25). In iad este adinc nemasurat. De acest adinc fara de fund si diavolii se tem. De aceea ei Il rugau pe Mintuitorul sa nu le porunceasca sa mearga in adinc (Luca 8, 31). Iadul este locul de chin al celor pacatosi, care n-au ascultat de Evanghelia lui Hristos si au trait in tot felul de pacate si nelegiuiri (Matei 25, 41).
Fratii mei, dupa ce am ascultat cele spuse de Domnul despre iad in Sfinta Evanghelie, sa auzim si cele ce au spus despre iad sfintii Sai ucenici si apostoli. Iata ce spune dumnezeiescul Ioan Evanghelistul, despre cei pacatosi care merg in iad: Iar partea celor fricosi si necredinciosi si spurcati si ucigasi, desfrinati si fermecatori, si inchinatori la idoli, si a tuturor celor necredinciosi este iezerul care arde, cu foc si cu pucioasa, si care este moartea a doua (Apocalipsa 20, 10; 21, 8).
Acelasi lucru, despre soarta celor rai si pacatosi il arata si Sfintul Apostol Pavel, zicind: Nu stiti oare, ca nedreptii nu vor mosteni imparatia lui Dumnezeu? Nu va amagiti: nici desfrinatii, nici inchinatorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomitii, nici furii, nici lacomii, nici betivii, nici batjocoritorii, nici rapitorii nu vor mosteni imparatia lui Dumnezeu (I Corinteni 6, 9-10). Si in alt loc, acest mare Apostol arata osinda celor pacatosi si caderea lor din Imparatia Cerurilor, zicind: Iar faptele trupului sint cunoscute ca unele ce sint: adulter, desfrinare, necuratie, destrabalare, inchinare la idoli, fermecatorie, vrajbe, certuri, zavistii, minii, gilcevi, dezbinari, eresuri, pizmuiri, ucideri, betii, chefuri si cele asemenea acestora... ca cei ce fac unele ca acestea nu vor mosteni imparatia lui Dumnezeu (Galateni 5, 19-21).
Sfintul Apostol Petru, aratind osinda sodomenilor, zice: Si cetatile Sodomei si Gomorei, osindindu-le la distrugere le-a prefacut in cenusa, dindu-le ca pilda nelegiuitilor in viitor (II Petru 2, 6). Acelasi Apostol, aratind ca nici pe ingerii care au cazut din ascultare Dumnezeu nu i-a crutat, ci i-a pedepsit vesnic in iad, zice: Ca Dumnezeu nu a crutat pe ingerii care au pacatuit ci, legindu-i cu legaturile intunericului in iad, i-a dat sa fie paziti pina la judecata (II Petru 2, 4).
Si Sfintul Ioan Evanghelistul, la Apocalipsa, vorbeste de pedeapsa vesnica a lui Antihrist si a proorocului mincinos care vor fi aruncati de vii in iad, zicind: Si fiara a fost rapusa si cu ea proorocul cel mincinos, cel ce facuse inaintea ei semne cu care amagise pe cei ce au purtat semnul fiarei si cei ce s-au inchinat chipului ei. Amindoi au fost aruncati de vii in iezerul cel de foc, unde arde pucioasa (Apocalipsa 19, 20). Apoi zice: Si diavolul, care il amagise, a fost aruncat in iezerul cel de foc si de pucioasa, unde este si fiara si proorocul mincinos, si vor fi chinuiti acolo, zi si noapte, in vecii vecilor (Apocalipsa 20, 10).
Iata ce zic Sfintii Parinti despre iad. Sfintul Macarie cel Mare, spune ca lacrimile celor ce se muncesc in iad vor fi de foc si cu totul se vor arde trupurile acelea peste care vor pica (Usa pocaintei, p. 187). Sfintul Vasile cel Mare, arata ca in iad sint un fel de viermi otravitori si mincatori de trupuri, care fara de saturare maninca si niciodata nu-si umplu pintecele lor si, mai ales cind maninca, pricinuiesc omului dureri nesuferite (Tilcuiri la Psalmul 33). Iar dumnezeiescul Parinte Ioan Gura de Aur, aratind ca cei din iad mai tare se chinuiesc cind vad fericirea cea mare a dreptilor, zice: "Si pe Adam, scotindu-l Dumnezeu din rai, l-a pus sa locuiasca in preajma lui, ca vederea cea deasa a raiului, mai lucratoare si mai puternica sa-i faca lui simtirea caderii din bunatatile acelea. Asa si pe bogatul cel nemilostiv, l-a salasluit mai departe de Lazar, ca sa vada de cite bunatati s-a lipsit pe sine. Ti-am trimis, zice, pe saracul de Lazar la usa, ca sa se faca tie invatator de fapta buna si pricina de iubire de oameni. Ai trecut cu vederea folosul, nu ai voit sa-l intrebuintezi la ceea ce se cuvenea, in scopul mintuirii. Intrebuinteaza-l dar acum spre mai mare mustrare de pedeapsa si munca" (Putul Sf. Ioan Gura de Aur, Buzau, 1833, p. 462).
Sfintul Efrem Sirul, aratind plingerea celor din iad, zice: "Atunci cu amar plingind, lacrimi varsind si vaitindu-se, vor zice: O, cum a trecut vremea noastra, cu lenevie si cu trindavie! O, cum ne-am inselat! O, cum, auzind noi dumnezeiestile Scripturi, rideam si ne bateam joc. Acolo, atunci vorbea cu noi Dumnezeu prin Sfintele Scripturi si noi nu luam aminte. Acum aici in munci, strigam catre Dinsul si cu dreptate El Isi intoarce fata Sa de la noi. Ce ne-au folosit noua dulcetile cele veselitoare ale lumii si desfatarile? Unde este acum tatal care ne-a nascut? Unde este maica care ne-a purtat in pintece si cu dureri si cu chinuri ne-a nascut? Unde sint acum fiii nostri cei iubiti? Unde, bogatia? Unde, mosiile, averile si agoniselile noastre? Unde adunarea, tovarasia si ospetele? Unde calatoriile cele de multe feluri si desarte? Unde sint imparatii si puternicii? O, cum acum nici unul din acestia nu se afla si nici nu poate sa ne ajute noua sau sa ne izbaveasca. Ci cu totul si de Dumnezeu si de sfinti, ne-am parasit! Acestea vor fi cuvintele care cu jalnice tinguiri si plingeri se vor auzi de la cei ce in iad se muncesc " (Usa pocaintei, Cuvint pentru iad, p. 188).
Sfintii si dumnezeiestii Parinti in chip luminat ne arata ce se petrece in momentul cind sufletul se desparte de trup. Ingerii buni si rai se infatiseaza inaintea sufletului. Vederea celor din urma, pricinuieste sufletului mare tulburare si frica, dar el gaseste totusi o mingiiere la vederea sfintilor ingeri buni. Faptele bune ale omului si constiinta lui curata, sint in acest moment un mare ajutor si o mare bucurie pentru suflet. Ascultarea, umilinta, faptele bune si rabdarea necazurilor, sint atunci o mare sprijinire a sufletului, care se inalta catre Domnul intr-o mare bucurie, insotit de ingerii cei buni. In schimb, sufletul cel plin de patimi si de pacate este condus de diavoli la iad, unde va suferi vesnic.
Intr-o zi doi ingeri se aratara Sfintului Macarie Alexandrinul si ii spuneau: "Sufletul omului pacatos ca si al celui drept, este cuprins de mare spaima la vederea grozavilor si railor ingeri. El aude plingerile si suspinele celor ce il inconjoara, dar nu poate nici vorbi nici scoate vreun glas. El este tulburat si inspaimintat, cugetind la indelungatul drum ce are sa-l faca si la noul fel de viata ce are sa duca dupa despartirea sa de trup". Iar Sfintul Chiril al Alexandriei arata ce groaza si spaima are sufletul pina ce se rosteste asupra lui judecata definitiva si zice ca: "Puterile dumnezeiesti stau in fata duhurilor necurate si arata cugetarile cele bune, vorbele si faptele cele bune ce sint ale sufletului, in timp ce acesta, plin de groaza, sta in mijlocul ingerilor si al demonilor si asteapta indreptatirea si scaparea sa, sau osindirea si pierderea sa in iad" (Viata repausatilor nostri, Bucuresti, 1899, p. 19-20).
Muncile iadului incep, dupa invatatura Bisericii Ortodoxe, la 40 de zile dupa moartea omului, cind sufletul pacatos este aruncat in osinda. Acesta este, insa, un iad provizoriu caci starea celor aruncati in iad patruzeci de zile dupa moarte, se poate schimba cu timpul prin rugaciunile Bisericii si milosteniile urmasilor, daca, bineinteles, cel ce a murit era in dreapta credinta si mai ales daca a fost marturisit inainte de moarte la duhovnicul sau de toate pacatele sale. Iar iadul definitiv sau starea de osinda vesnica, urmeaza dupa judecata generala ce va fi la sfirsitul lumii, cind dreptii vor merge in Imparatia Cerurilor pentru vesnicie, iar pacatosii in focul nestins, iarasi pentru vesnicie (Matei 25, 45-46).

Iubiti credinciosi,
Iadul a fost creat de Dumnezeu pentru diavoli, dar nu pentru oameni, care sint ziditi dupa chipul si asemanarea Sa. Dar prin caderea din rai, a primilor oameni, neamul omenesc a fost supus osindei iadului pina la venirea Fiului lui Dumnezeu pe pamint. Numai prin moartea si Invierea Domnului nostru Iisus Hristos, iadul a fost deschis, iar dreptii Vechiului Testament au fost eliberati si primiti in rai.
De la invierea si inaltarea Mintuitorului, de-a dreapta Tatalui, pina la sfirsitul veacurilor, toti crestinii dreptcredinciosi care pazesc poruncile Lui, sint mintuiti, adica sint primiti in odihna raiului. Numai crestinii necredinciosi, adica lepadatii de Dumnezeu, sinucigasii, sectantii care s-au rupt de Biserica apostolica, si cei ce mor nepocaiti in pacate grele, precum ucigasii, desfrinatii, cei ce traiesc in ura si alte pacate asemenea, sint osinditi dupa moarte in muncile iadului. O parte dintre ei, mai ales cei ce se caiesc de pacatele lor inainte de moarte, sint scosi din iad prin rugaciunile Bisericii si prin fapte de milostenie. Tocmai de aceea noi facem rugaciune si milostenie pentru raposatii nostri ca parastase cu dezlegari, liturghii si praznice la trei, la noua si la patruzeci de zile dupa mutarea lor din viata, ca Dumnezeu sa-i ierte si sa le dea odihna in rai.
Daca vrem sa ne mintuim, adica sa scapam de iad si sa fim primiti in rai si bucuria imparatiei ceresti trebuie sa facem urmatoarele lucruri: Mai intii sa pastram cu sfintenie dreapta credinta ortodoxa pe care o avem neschimbata de doua mii de ani. Apoi sa ascultam de Biserica intemeiata de Hristos si de pastorii ei - preoti si episcopi. Sa pazim cu multa evlavie poruncile Sfintei Evanghelii si mai ales, rugaciunea, milostenia, smerenia, iubirea crestina, nasterea si cresterea de copii, participarea regulata la biserica, spovedania si Sfinta Impartasanie.
Sa cugetam mult la Evanghelia care s-a citit astazi. Vedeti ca saracul si mult rabdatorul Lazar a intrat in rai dupa moarte, iar  zgircitul si nepocaitul bogat a fost aruncat in iad cu diavolii? Vedeti in ce fericire sint cei drepti si in ce foc si chinuri grele se afla pacatosii in iad? Vedeti, de asemenea, ca cei din iad vad atit pe cei fericiti din rai, cit si pe cei ce traiesc in pacate pe pamint? Zadarnic cere bogatul apa sa-si ude gura ca nimeni nu are sa-i dea. Zadarnic se roaga lui Avraam sa trimita pe Lazar pe pamint ca sa cheme la pocainta pe fratii sai, ca i se raspunde: Au pe Moise si pe prooroci! (Luca 16, 29).
La fel ni se va raspunde si noua, daca nu ne pocaim: Avem pe Hristos si pe preoti. Sa-i ascultam pe ei!
Deci, daca vrem sa scapam de iad, sa ne pocaim si noi, fratii mei, pina avem vreme si sa ne silim la toata fapta buna, mai ales la rugaciune, milostenie, iertare, viata curata si spovedanie. Numai asa vom fi iertati, miluiti si primiti in sinul lui Avraam, adica in vesnica bucurie a raiului, impreuna cu proorocii, cu apostolii, cu mucenicii si cu toti dreptii, impreuna cu saracul Lazar, impreuna cu Hristos. Acolo si numai acolo nu mai este durere, nici suspin, ci viata fara de sfirsit. Amin.
Categoria: Predici la Duminicile de peste an - Parintele Ilie Cleopa
Cuvinte cheie: Parintele CleopaDuminica a 22-a dupa RusaliiBogatul nemilostiv si saracul Lazar
Cautare:

Predica Parintelui Cleopa la Duminica a XXII-a dupa Rusalii

23 de comentarii:

 1. D-NA MARIA-L-AM CUNOSCUT PERSONAL PE PR CLEOPA-CARE REPETA MEREU--MOARTE, MOARTE, MOARTEadica sa ne gandim la moarte vesnic--EU VA INTREB -DAR LA VIATA CAN SA NE GANDIM ? -PT CA DIN PACATE O TRAIM parintele era f aspru-eu am cunoscut monahi ff iubitori de oameni si care dadeau sfaturi cat se poate de frumoase-si spuneau asa-SA LUATI DES SF IMPARTASANIE- CU MARTURISIRE SINCERA CA SA NU REPETATI PACATELE GRELE--ceea ce pr CLEOPA NU FACEA

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Anonim5 noiembrie 2017, 02:16
   Tocmai aceasta spuneam adeseori,că nu tot ce se scrie in SFANTA BIBLIE sau nu tot ce spun SFINTII PĂRINTI este ADEVARUL DUHULUI SFANT! Ci mai sunt si gandurile fiecaruia dintre ei ! Fiecare după cum gandeste si după modul lui de viata. Nu toti SFINTII PĂRINTI au avut curajul sa spuna toate cate vad si cate aud. Si-atunci,au talmacit ADEVARUL primit de la DUMNEZEU ,după gandirea lor de om obisnuit.Ori noi oamenii suntem supusi greselii. Eu nu scriu din gandurile mele ! Eu scriu numai din GRAIUL DUHULUI SFANT,DOVADA ca se si implinesc intocmai. PREOTII sunt si ei oameni ca noi toti. Au si ei o slujba ,cum avem fiecare dintre noi . Unii dintre noi, muncim cu drag si avem spor ;altii însa,asteapta sa treaca ziua ,saptamana luna ,ca sa-si ia salariul.
   Asa este si cu PREOTII. Unii dintre ei isi fac datoria fata de HRISTOS si fata de MAICA DOMNULUI cu dragoste,cu patimă! Altii însă, se grabesc ca sa se termine ziua,pentru a merge la alte treburi,la alte afaceri care le aduc bani si bunuri materiale. Deci, sa nu luam ca şi litere de lege,tot ce ne spune un Preot. Sa cercetam în aprofunzime daca are dreptate,daca e bine asa sau nu e bine.
   Pana sa apar la TV,asa credeam si eu, că trebuie sa respectam intocmai,daca asa a spus PĂRINTELE la BISERICA!
   După ce unii PREOTI au aruncat in mine cu fiere si venin,mi-am zis : stai ca nu e chiar asa,un PREOT nu trebuie sa spuna astfel de rautati si s aiba un astfel de comportament.Sa ne amintim de glasul LUI IISUS HRISTOS din articolul de pe Blog: UNDE ESTE BIBBLIA CEREASCA??? În concluzie,nu trebuie sa ne gandim la moarte! Ci sa muncim in fiecare ,ca si cand nu am muri niciodata;dar sa avem grija de sufletul nostru,ca si cand am muri in clipa urmatoare. Ce inseamna a avea grija de suflet? Inseamna a merge la SFANTA BISERICA,inseamna a ne spovedi si împărtăsi macar in cele 4 sfinte POSTURI de peste an,si nu in ultimul rand ,inseamna a ne iubi Aproapele ca pe noi insine si a implini cele 10 PORUNCI. Nu mai spune,ca din păcate traim viata! Ci spune asa: VIATA este un DAR de la DUHUL CEL PREA SFANT si trebuie sa ma bucur de ea ,implinind cele 10 PORUNCI ale LUI DUMNEZEU.
   Asadar,sa ne bucuram de viata si sa implinim PORUNICLE DOMNULUI ,lasand moartea deoparte,care oricum va veni cand ne va chema DUMNEZEU la EL.Sa nu ne gandim la MOARTE ! Ci sa ne gandim cum sa traim frumos,cum sa ne bucuram si sa-i bucuram si pe altii, ca sa se bucure si HRISTOS cu noi,impreuna cu MAICA SA ,PURUREA PREA CURATA FECIOARA MARIA,Cărora Li se cuvine toata cinstea slava si inchinarea,Amin!

   Ștergere
  2. Asa ceva imi este greu sa cred. Maria, tu spui ca " Biblia este o carte de povesti". Biblia nu a fost dictata pentru a fi scrisa, asa cum spui ca si tie ti se dicteaza .... ?

   Ștergere
 2. d-na MARIA-noi ne-am nascut si am venit pe pamant cu o misiune fiecare iar duhovnicul meu spunea asa -traiti-va viata ca si cum ar fi ultima zi, dar s-o traiti cu intensitate maxima--de la el am auzit eu, fiica mea si colega ei de liceu cand a zis acum 20 ani ca planeta MARTE este locuita in subteran si ca el a fost in vizita in timp ce noi il asteptam la distanta de vreo 30 m-sunt oameni ca noi si au toate cele de trebuinta dar ca s-au autodistrus prin razboaie nucleare-CA DUPA ANI SA AUD LA TV EXACT CE MI-A ZIS SF MONAH eu cred in majoritatea viziunilor d-stra dar din curiozitate va pun intrebari-DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS SI MAICA DOMNULUI SA VA AIBE IN PAZA CU TOATA FAMILIA

  RăspundețiȘtergere
 3. Cata dreptate aveti d-na Maria!asa este precum ati scris.Doamne ajuta!

  RăspundețiȘtergere
 4. D na Maria Gheorghiu nu mai dati dumneavoastră sfaturi despre preoti sau sfinti, caci nu suneti dumneavoastră mai presus sau atotstiitoare ca ei si nimeni in fata lui Dumnezeu.De ce invatati oamenii sa nu se gândească la moarte cum spun sfintii parinti care s au chinuit și au murit pt Dumnezeu, lasati oamenii sa se salveze si nu i mai induceti in eroare

  RăspundețiȘtergere
 5. Cine citeste Biblia, care este Cuvantul Lui Dumnezeu, va intelege ca fara pocainta nu te poti mantui.
  Daca tu crezi ca Dumnezeu a dat pe unicul Sau Fiu ca sa fie rastignit pe cruce, apoi L-a inviat si astfel cu sangele Lui a spalat pacatele noastre atunci esti mantuit.
  In Sfanta Scriptura nu scrie de moaste, de icoane facute de mana omului.(Isaia cap.40-45).
  Crede-ti in Domnul Iisus Hristos care este singurul mijlocitor intre om si Dumnezeu Tatal.
  Pocaiti-va, caci vremea este aproape.
  Dumnezeu sa va binecuvinteze! Amin!

  RăspundețiȘtergere
 6. Ati scris doua articole cu masina capcana cu bomba..S-a adeverit
  ALERTĂ! Atentat înspăimântător: Peste 100 de morți http://www.b1.ro/stiri/externe/alerta-atentat-inspaimantator-peste-100-de-morti-203723.html

  ATAC TERORIST , CU O MASINA CAPCANA BOMBĂ ?! INFORMATII SECRETE ?!
  UN ALT ATAC TERORIST , CU MASINĂ CU BOMBĂ !
  http://mariaghiorghiu.blogspot.ro/2017/10/atac-terorist-cu-o-masina-capcana-bomba.html
  http://mariaghiorghiu.blogspot.ro/2017/10/un-alt-atac-terorist-cu-masina-cu-bomba.html

  RăspundețiȘtergere
 7. ALERTĂ! Atentat înspăimântător: Peste 100 de morți
  http://www.b1.ro/stiri/externe/alerta-atentat-inspaimantator-peste-100-de-morti-203723.html

  Ati scris doua articole despre masina capcana cu bomba.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. A-ți luat-o RAZNA!!! Acolo SE MOARE ZILNIC, E RĂZBOI!!!!

   Ștergere
 8. https://siluanathonitul.wordpress.com/2011/11/27/tine-mintea-in-iad-si-nu-deznadajdui/

  RăspundețiȘtergere
 9. D-na Maria Sf.Scriptura-Biblia a fost insuflata de Dumnezeu,nu au scris-o Sf.Apostoli din capul lor.daca nu credeti asa sunteti in inselare!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Si atunci cine a modificat-o? Modificarile nu cred c-au fost insuflate de Dumnezeu!Cu totii stim ca a fost modificata!

   Ștergere
 10. Imi pare bine,doamna Maria,ca ati aparut la tv,la Antena 3,sîmbata,intr-o emisiune mai "linistita",nu numai 5 minute,cum era la Ant. Stars!Sa ne anuntati ,cind mai aveti aparitii televizate,de genul cum a fost,mai ales,ca putem afla mai multe!

  RăspundețiȘtergere
 11. an 05 noie 14.55-dupa cum probabil stiti-NOUL TESTAMENT a fost scris in timpul vietii DOMNULUI HRISTOS iar apocalipsa dupa plecarea la cer-de sf apostol IOAN evanghelistul asadar Iisus Domnul i-a trimis la apostolat pe ucenicii sai care au transmis mai departe invataturile Domnului -cat priveste moastele sfintilor si icoanele reprezinta viata de sfintenie pe care noi o pretuim si care in timp s-au dovedit vindecatoare de trup si suflet in mod miraculos chiar si pt medici si oameni de stiinta -nu zice DOMNUL credinta ta te-a mantuit!doar tebuie sa credem cu tarie-pocainta se castiga greu cu suferinte de tot felul si multa rugaciune-nimeni nu-ti garanteaza cat esti in viata ca te-ai pocait si te mantuiesti-NUMAI IN VIATA DE DINCOLO-asadar sacrificiul DOMNULUI pe cruce este exemplu pt omenire de urmat nu si mantuire sigura-EL este cel care decide

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 00:00, "NT a fost scris in timpul vietii ...." FALS !

   Ștergere
  2. Extraterestrii care ne-au facut erau firavi,mai slabi decit omul de pe pamint,care avea muschi de la munca grea si era rau si periculos pt ET. Asa ca locul de intilnire era o incinta speciala,unde ET erau in siguranta. Acele locuri au devenit biserici,unde un pamintean primea instructiuni de la ET. Acei oameni s-au crezut trimisii Domnului pe Pamint,adica preoti. Realitatea dovedeste ca nu exista Dumnezeu,sau ca nu se implica.

   Ștergere
 12. Lasa-ti BIBLIA in pace , nu va mai lega-ti de ea , pentru ca Biblia contine tot ce este necesar pt MANTUIREA omului.
  Dar probabil ca pe unii i-i deranjeaza , de spun ca este incomplecta ,sau ce mai balmajesc ei acolo.

  RăspundețiȘtergere
 13. Daca biblia e adevarata,nu exista Dumnezeu,nu exista spirit duoa moarte. Biblia e buna sa va manipuleze popii,nu sa va mintuiti.

  RăspundețiȘtergere
 14. Rugativa la Bunul DUMNEZEU sa va ierte pe cei ce critica Sfanta Biblie.
  Voi nu va dati seama ce mare rau va faceti criticand Cuvantul DOMNULUI care este Revelat de Biblie.

  RăspundețiȘtergere
 15. biblia se cerceteaza altfel nu o poti intelege--desi e cu dus si intors-pt an 06 noie 07. 20-te intreb unde au fost descoperite cele 4 evanghelii de capatai ?-de fapt primele scrieri au fost in limba greaca-transmise pri viu grai prima oara apoi transcrise si in alte limbi--falsitatea nu este virtute-ai auzit de NAG HAMMADI ei sa stii ca acolo au fost descoperite cele 4 evanghelii- ai calculator sa te informezi! oricum tot ce s-a scris in primele secole dH au trecut pri filtrul mintii oamenilor de aceea s-au strecurat greseli in interpretare

  RăspundețiȘtergere