marți, 14 noiembrie 2017

CHEMAREA SUFLETULUI LA DUMNEZEU ! VIATA NU ESTE A NOASTRA ,CI A LUI DUMNEZEU !


                                   14 Noiembrie 2017 ,ora 17,10 !

                                          Dragii mei, 

Astazi după amiaza ,in timp ce scriam aici pe Blog,aud glas plin de blândeţe,plin de Duhul Sfant,care spune asa :


               "DUMNEZEU ne-a dat Viaţa, si numai EL ne-o ia !

Dar un alt glas intreaba:

                Vrei să plecăm la El ?

Iar glasul cel blând, îi spune cu dragoste :

               Nu acum ! 
         Numai când voieste DUMNEZEU !
        DUMNEZEU alege ,cum şi când să plecăm la EL !"
Image result for dumnezeu..

Dragii mei, asa este ! 
Viata nu este a noastra ! Nu putem noi sa hotărâm ce facem cu viata noastra; adica ,VIATA este un DAR de la BUNUL DUMNEZEU,ori daca ne traim VIATA aceasta de pe Pămant care este grabnic trecatoare, daca o traim numai in petreceri şi betii,numai in desfrânare si-n risipă ,fara a ţine cont de PORUNCILE DUMNEZEIESTI, atunci,aceasta VIATA traita in destrabalare,şi-n imoralitate,ne va pregati calea catre viata vesnica din focul iadului.
Însă,daca ne vomt trai aceasta viata de pe Pămant, în Dragoste si-n iubire faţă de Aproapele nostru,faţa de PREA SFANTA TREIME si MAICA LUMINII atunci IISUS HRISTOS DOMNUL si MANTUITORUL nostru al tuturor, ne va grăi noua tuturor asa:

„Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi împărăţia gătită vouă de la întemeierea lumii”!


Asa sa facem dragilor, pentru ca sa nu-L mâniem pe BUNUL DUMNEZEU si pe MAICUTA  DOMNULUI, ci sa fim ocrotiti de PUTEREA  DUHULUI SFANT,iar MAICUTA DOMNULUI sa ne ocroteasca sufletul cu MILA si DRAGOSTEA SA, sub ARIPILE SALE Prea Sfinte.
Dragii mei,sa ne traim fiecare minut al vietii noastre, ca şi când ,nu am muri niciodata ; dar sa avem grija de Suflet ,ca si când ,am muri în clipa urmatoare.
A avea grija de Suflet,inseamna a trăi după si intru PORUNCILE LUI HRISTOS.
Iata fratilor si SFANTA EVANGHELIE ,care ne spune despre ceea ce va face IISUS HRISTOS la a DOUA  VENIRE a SA ,în ROMÂNIA  VIITORULUI al DOILEA NOU IERUSALIM:

             Sfânta Evanghelie după Matei
Capitole:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Capitolul 25
1.Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care luând candelele lor, au ieşit în întâmpinarea mirelui.
2.Cinci însă dintre ele erau fără minte, iar cinci înţelepte.
3.Căci cele fără minte, luând candelele, n-au luat cu sine untdelemn.
4.Iar cele înţelepte au luat untdelemn în vase, odată cu candelele lor.
5.Dar mirele întârziind, au aţipit toate şi au adormit.
6.Iar la miezul nopţii s-a făcut strigare: Iată, mirele vine! Ieşiţi întru întâmpinarea lui!
7.Atunci s-au deşteptat toate acele fecioare şi au împodobit candelele lor.
8.Şi cele fără minte au zis către cele înţelepte: Daţi-ne din untdelemnul vostru, că se sting candelele noastre.
9.Dar cele înţelepte le-au răspuns, zicând: Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă şi nici vouă. Mai bine mergeţi la cei ce vând şi cumpăraţi pentru voi.
10.Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele şi cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă şi uşa s-a închis.
11.Iar mai pe urmă, au sosit şi celelalte fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă.
12.Iar el, răspunzând, a zis: Adevărat zic vouă: Nu vă cunosc pe voi.
13.Drept aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului.
14.Şi mai este ca un om care, plecând departe, şi-a chemat slugile şi le-a dat pe mână avuţia sa.
15.Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, altuia unul, fiecăruia după puterea lui şi a plecat.
16.Îndată, mergând, cel ce luase cinci talanţi a lucrat cu ei şi a câştigat alţi cinci talanţi.
17.De asemenea şi cel cu doi a câştigat alţi doi.
18.Iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ şi a ascuns argintul stăpânului său.
19.După multă vreme a venit şi stăpânul acelor slugi şi a făcut socoteala cu ele.
20.Şi apropiindu-se cel care luase cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi, zicând: Doamne, cinci talanţi mi-ai dat, iată alţi cinci talanţi am câştigat cu ei.
21.Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău.
22.Apropiindu-se şi cel cu doi talanţi, a zis: Doamne, doi talanţi mi-ai dat, iată alţi doi talanţi am câştigat cu ei.
23.Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău.
24.Apropiindu-se apoi şi cel care primise un talant, a zis: Doamne, te-am ştiut că eşti om aspru, care seceri unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai împrăştiat.
25.Şi temându-mă, m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată ai ce este al tău.
26.Şi răspunzând stăpânul său i-a zis: Slugă vicleană şi leneşă, ştiai că secer unde n-am semănat şi adun de unde n-am împrăştiat?
27.Se cuvenea deci ca tu să pui banii mei la zarafi, şi eu, venind, aş fi luat ce este al meu cu dobândă.
28.Luaţi deci de la el talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi.
29.Căci tot celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce n-are şi ce are i se va lua.
30.Iar pe sluga netrebnică aruncaţi-o întru întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
31.Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale.
32.Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre.
33.Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga.
34.Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.
35.Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit;
36.Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.
37.Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei?
38.Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat?
39.Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine?
40.Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut.
41.Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui.
42.Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau;
43.Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat.
44.Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit?
45.El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut.
46.Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică.

                                            Cu dragoste,Maria.

P.S.
     Prieteni dragi, 

Vă multumesc din suflet dragii mei, tuturor celor care ati

 contribuit si veti mai contribui financiar la Editarea

 CARTILOR CUVANTULUI LUI DUMNEZEU.

CARTILE (materialul) au plecat deja spre EDITURA 

 KITCOM pentru fi editate!


Fotografia postată de George Tulea.Fotografia postată de George Tulea.
Fara voi, acest lucru nu ar fi fost posibil,iar BUNUL

 DUMNEZEU si MAICUTA DOMNULUI vede bunatatea 

inimii si sufletului vostru, si fara nicio indoiala, vă va 

rasplati vouă si celor dragi, înzecit si însutit faţă de cât

 m-ati ajutat si mă ajutati voi la zidirea CUVANTULUI LUI 

IISUS HRISTOS.

Sunt nespus de fericita că-mi sunteti PRIETENI, si 

totodata,prin ajutorul vostru de nepretuit pentru mine ,

sunteti precum niste"ctitori" ai ZIDIRII  GRAIULUI 

 DUHULUI  SFANT!

Asa unul câte unul dragilor, vom zidi CUVANTUL  LUI 

IISUS HRISTOS si vom intregi TURMA  SA,pentru ca 

nimeni sa nu se piarda.

Cărtile : 

România Viitorul al Doilea Ierusalim,

 precum si Extraterestrii  Există, 

vor apărea in aceasta toamna,asa cum tot în 

toamna anului 2016, a apărut si primul volum al

 ADEVARULUI  DUHULUI  SFANT, in octombrie anul 2016

 ,si care volum ,costa doar 28 de lei.

Toti DONATORII dragilor, se vor bucura de aceste 

viitoare doua volume  absolut GRATIS !

Iata dragii mei,cum puteti dona pentru urmatoarele 

 două  volume ale ADEVARULUI  DUHULUI  SFANT ,

sau cum puteti comanda primul 

volum al ADEVARULUI DUHULUI SFANT:

                  
Image result for cutia milei imagini

Contul pentru strainătate:

Cod Bic Raiffeisen Bank : RZBRROBU 

Cod IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 1504 7307

sau prin WESTERN UNION :

Maria Ghiorghiu -România , unde vă va da un numar mai

 mare, si mi-l puteti scrie in privat pe facebook, sau pe 

maill mariatecuci61@yahoo.com. 

Contul pentru România:

 Cod IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 1504 7307


DONATII , PENTRU CARTEA - Dumnezeu există - Mărturii. - blogge


mariaghiorghiu.blogspot.com/.../donatii-pentru-cartea-adevarul-du...

Dec 11, 2016 - Din vanzarea primului volum al CARTII,(nu o spun spre lauda,ci ca o ... donatorii )am facut multe mici DONATII,si -am ajutat si pe cei necajiti si ...
You've visited this page 2 times. Last visit: 1/3/17

CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT, VA COSTA DOAR 28 LEI ...

https://plus.google.com/.../posts/CCD4pSVdgtb

Dec 7, 2016 - CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT, VA COSTA DOAR 28 LEI, pe intreg anul 2017 ! CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT, VA ...                            

CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIESTI ! CELE 10 PORUNCI ...

https://plus.google.com/.../posts/iFjAcN6P4EK

Jul 31, 2014 - CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIESTI ! CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIESTI , ŞI EXPLICAŢIA LOR !

CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIESTI SI EXPLICATIA LOR - YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=zd646QSRPw0
Jun 13, 2016 - Uploaded by Dumnezeu Te Iubește
CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIESTI SI EXPLICATIA LOR Nu copia sau reposta videoclipul, dacă îți ...                                   Cu dragoste si cu pretuire,Maria.                                                                                                       

15 comentarii:

 1. Doamna Maria ada este Bunul Dumnezeu hotaraste cand venim si cand plecam din aceasta lume. Adevarat este ca trebuie sa avem mare grija de sufletele noastre mai mult. Cu drag doamna Maria si Bunul Dumnezeu sa fie cu noi cu toti

  RăspundețiȘtergere
 2. Foarte frumos Maria mi ai uns imima.

  RăspundețiȘtergere
 3. Scriati de un vartez pe 11 noiembrie . E oare acesta ? :

  Tornadă într-o zonă frecventată de foarte mulți români: Zeci de victime

  Potrivit Agerpres, care citează presa străină, tornada s-a format pe mare și și-a schimbat brusc direcția de deplasare, îndreptându-se spre uscat, unde a distrus culturi agricole și numeroși copaci, în special în regiunile aflate în apropiera țărmului Mării Negre.

  Totodată, o furtună puternică a generat ploi abundente, care au provocat pagube considerabile în regiune. Numeroase sere, locuinţe şi automobile au fost distruse. Liniile de electricitate au fost întrerupte, provocând astfel întreruperi ale furnizării de curent electric care au durat mai multe ore.

  Grindină de mărimea unor nuci a fost raportată în mai anumite regiuni, unde a distrus culturi agricole şi acoperişuri ale unor sere.

  https://www.realitatea.net/tornada-intr-o-zona-frecventata-de-foarte-mul-i-romani-zeci-de-victime_2123039.html

  RăspundețiȘtergere
 4. DUMNEZEU A DAT, MAI MARII LE-AU LUAT
  Pregatiti-va pentru o criza. Din nou ne sunt oprite cele date din belsug de Dumnezeu, spre osanda lor cand vor iesi din trup. Ce se intampla ? Ne pedepsesc din nou pentru ca suntem crestini. Si pedeapsa va fi asa:
  - se da drumul la puscariasi fiindca nu am acceptat vaccinurile
  - creste euro si devalorizeaza leul ca sa ne slabeasca economia
  - creste ROBOR ca sa creasca ratele la banci
  - vine noua lege a fiscalizarii care scade salarii si arunca multe companii in haos
  - cresc preturile la toate produsele, la mancare, intretinere, la orice
  Aici nu e vorba de politica, e vorba ca se strange lantul fiindca nu vrem sa le facem jocul de a le accepta vaccinurile, moscheile, imigrantii, LGBT-urile si tot ce au incercat sa aduca in tara in ultimii ani. Acum ne slabesc financiar, ca prin greutatea traiului sa ne faca sa ne razgandim. Ni se va spune ca exista o conditie ca sa o ducem bine, sa renuntam la credinta noastra si sa le acceptam spurcaciunile.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ba moschee se consttiueste si emigranti am primit.

   Ștergere
  2. Mai 21:13, mai incet cu filoxera. Mai incet cu mesajele subliminale. Se vede din avion ce faci.

   Ștergere
  3. 21.57 esti obsedat de psd. Nu mai vezi nici realitatea din jurul tau. E grav baiete,mergi si trateaza-ti obsesia.

   Ștergere
  4. 03:25 mai reciteste mesajul de mai sus, nu te fa ca nu pricepi. Nu este nici o obsesie aici.

   Ștergere
 5. A avut Ceausescu dreptate ? Daca nu-l omorau, acum era reales . Au stiut EI ce fac !

  https://www.youtube.com/watch?v=DltqG_ge3wo

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. A fost un plan bine-stabilit. Implicatii straine, pregatind astfel in 1989 lovitura de stat.
   Oricat blamam, Nicolae Ceausescu a fost un Presedinte, fata de marionetele care au urmat dupa. Acesta este adevarul.

   Ștergere
 6. UNGURII - UN DOCUMENTAR CUTREMURATOR

  https://www.youtube.com/watch?v=D_KPkLLbQhI


  VIZIONARE PLACUTA !

  Pentru iubitorii de istorie .

  RăspundețiȘtergere
 7. Da,si dupa toate stringerile de curea,urmeaza implantarea de microcipuri.A vorbit si doamna Maria de acest lucru,cindva.

  RăspundețiȘtergere
 8. Toate băncile din Franța sânt blocate din cauza unui virus.

  RăspundețiȘtergere
 9. totul este o fictiune care in mintea noastra este real .Nimic din ceea ce ne inconjoare nu este ceea ce pare si in totdeauna cineva stie si se bazeaza pe ignoranta noastra.Daca esti necredincios in ceea ce este iluzie cine iti va da adevarata realitate ?

  RăspundețiȘtergere
 10. asa cum l-ati contrazis pe pr ARSENIE BOCA va contrazic si eu DUMNEZEU NU NE IA VIATA NICIODATA PENTRU CA VIATA NE-A DAT-O S-O TRAIM PE PAMANT CU VOIA NOASTRA AM VENIT SA EXPERIMENTAM SI DRUMUL L-AM ALES NOI cand vom pleca in alta dimensiune este ca o continuitate deci viata pe pamant nu ne-a fost impusa-DUMNEZEU ESTE DOAR ARBITRU

  RăspundețiȘtergere