duminică, 31 august 2014

SFÂNTA EVANGHELIE , LA ÎNCEPUTUL ANULUI BISERICESC DIN 1 SEPTEMBRIE 2014 !

           Sfânta  Evanghelie  din  1 Septembrie, 
                 Începutul Anului Bisericesc !

                                                             La Utrenie ,

               Sfânta  Evanghelie  de la Luca !
                         (VI, 17 - 23 )

                   

În vremea aceea a stat Iisus la loc de şes , unde erau mulţi dintre ucenicii Săi şi mulţime multă de popor din toată Iudeea , din Ierusalim şi de pe lângă marea Tirului şi a Sidonului , care veniseră să-L asculte şi să se tămăduiască de neputinţele lor.Şi cei bântuiţi de duhuri necurate se vindecau şi tot poporul căuta să se atingă de Dânsul , căci ieşe din Dânsul o putere, care vindeca pe toţi. Atunci El ,ridicându-şi ochii spre ucenicii Săi ,le-a zis : fericiţi sânteţi voi , cei săraci , căci a voastră este Împărăţia lui Dumnzeu. Fericiţi sânteţi voi , care flămânziţi acum, căci vă veţi sătura. Fericiţi sânteţi cei care plângeţi acum , căci veţi râde. Fericiţi veţi fi când vă vor urâ pe voi oameneii , şi când vă vor izgoni dintre ei , şi vă vor batjocori, şi vor lepăda numele vostru ca un rău din pricina Fiului Omului. Bucuraţi-vă în ziua aceea şi săltaţi , căci iată, plata voastra multă este în ceruri.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !

          La Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, 

                 Sfânta Evanghelie de la Luca ! 
                                        (IV, 16 - 22 )

În vremea aceea a venit Iisus în Nazaret , unde fusese crescut , şi a intrat după obiceiul Său , în ziua sâmbetei în sinagogă şi s-a sculat ca să citească. Şi I-au dat Cartea Proorocului Isaia şi, deschizând El Cartea , a găsit locul unde era scris : Duhul Domnului este peste Mine, căci Domnul M-a uns să binevestesc săracilor ; M-a trimis să tămăduiesc pe cei zdrobiţi cu inima ; să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi căpătarea vederii ; să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul plăcut Domnului . Şi închizând Cartea , a dat-o slujitorului şi a şezut , iar ochii tuturor din sinagogă erau privind spre El. Şi a început a zice către dânşii : astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta pe care aţi auzit-o . Şi toţi Îl încuviinţau şi se mirau de cuvintele harului, care ieşeau din gura Lui.
     Şi în continuare , 
            Sfânta Evanghelie de la Matei !
                             (XI, 27 - 30 )

Zis-a Domnul ucenicilor Săi : toate-Mi sunt date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl ; nici pe Tatăl nu-L cunoaşte nimeni , decât numai Fiul şi căruia va voi Fiul să-i descopere . Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni. Luaţi Jugul Meu asupra voastră şi vă învăţaţi de la Mine, că Eu sânt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre ; căci Jugul Meu este bun şi povara Mea este uşoară.
SLAVĂ ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE  !
Dragii mei, citiţi cu dragoste fiecare Cuvinţel din Pericopa Evanghelică şi luaţi aminte fratilor, la Cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine toată cinstea ,slava şi închinarea, acum şi pururea şi-n vecii vecilor ,AMIN !

                            Cu dragoste şi preţuire, MARIA  
 

                          
                                 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu