duminică, 27 iulie 2014

SFÂNTA EVANGHELIE DIN 27 IULIE 2014 !

                                       27  Iulie  2014 !

                             Sfânta  Evanghelie ,
                     din  Duminica  a Şaptea,
                  după Pogorârea  Sfântului Duh !
 
                                                       LA  UTRENIE,

             SFÂNTA  EVANGHELIE , A  ŞAPTEA  A  ÎNVIERII  !
                                         
                                                             De la Matei, ( IX , 9 - 13 )

În vremea aceea , trecând Iisus a văzut pe un om cu numele de Matei,care şedea la vamă , şi i-a zis : vino după Mine . Şi sculându-se , a mers  după Dânsul. Iar când şedea Iisus la masă , în casă , mulţi vameşi şi păcătoşi au venit şi au şezut la masa împreună cu Iisus şi ucenicii Lui. Şi fariseii, văzând una ca aceasta , au zis ucenicilor Săi : pentru ce mănâncă şi bea Învăţătorul vostru cu vameşii  şi cu păcătoşii? Iar Iisus auzind  , a zis către ei : n-au trebuinţă de doctor cei sănătoşi , ci cei bolnavi. Duceţi-vă deci de învăţaţi ce înseamnă cuvintele : milă voiesc ,iar nu jertfă ; căci n-am venit să chem pe cei drepţi , ci pe cei păcătoşi ,la pocăinţă .
                                 şi 
              Sfânta Evanghelie de la Luca !
                         (XXI, 12 - 19 )
Zis- a Domnul către ucenicii Săi : păziţi-vă de oameni , pentru că ei vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni , dându-vă prinşi în sinagogi şi în temniţe , şi vă vor duce la Împăraţi şi la dregători , din pricina numelui Meu . Şi vi se va întâmpla să mărturisiţi. Puneţi deci în inimile voastre să nu vă gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde. Căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune căreia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri .
Şi veţi fi daţi şi de părinţi , şi de fraţi, şi de rudenii , şi de prieteni ; şi unii dintre voi vor fi daţi la moarte. Şi veţi fi urâţi de toţi oamenii , din pricina numelui Meu. Dar niciun păr din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastră , vă veţi păstra sufletele voastre.
Slavă  Ţie Doamne, Slavă Ţie ! Amin !
 
             La Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie ,
                Sfânta Evanghelie de la Ioan !
                    ( XV, 17-27; XVI, 1-2 )

Zis-a Domnul ucenicilor Săi : aceasta vă poruncesc vouă : să vă iubiţi unul pe altul . Dacă vă urăşte pe voi Lumea , gândiţi-vă că M-a urât întâi pe Mine . Dacă aţi fi din Lume, Lumea ar iubi pe al său; dar pentru că nu sunteţi din Lume, ci Eu v-am ales pe voi din Lume, de aceea vă urăşte pe voi lumea. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus vouă: nu este slujitorul mai mare decât stăpânul Său. Dacă M-au prigonit pe Mine , şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu şi pe al vostru îl vor păzi. Iar toate acestea le vor face din pricina numelui Meu, fiindcă nu ştiu pe Cel care M-a trimis pe Mine. Dacă n-aş i venit şi nu le-aş fi grăit lor, păcat nu ar avea ; acum însă nu au cuvânt de îndreptăţire pentru păcatul lor.Cel care Mă urăşte pe Mine,şi pe Tatăl Meu ÎL urăşte. De n-aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a mai făcut , păcat n-ar avea ; şi totuşi ,după ce le-au văzut , M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl meu, ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor : M-au urât pe nedrept . Iar când va veni Mângâietorul , pe care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl , Duhul Adevărului , care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi pentru Mine. Încă şi voi mărturisiţi , pentru că sunteţi de la început cu Mine .
Acestea vi le-am spus ca să nu vă poticniţi în credinţa voastră. Vă vor scoate pe voi din sinagogi şi chiar va veni vremea , când oricine vă va ucide pe voi , va crede că aduce slujbă Lui Dumnezeu. 
                                     ŞI 
              Sfânta Evanghelie de la Matei , 
                 (IX, 27-35 )  

În vremea aceea , pe când trecea Iisus , s-au luat după Dânsul doi orbi ;aceştia strigau şi ziceau : miluieşte-ne pe noi , Fiule al lui David ! Iar după ce a intrat El în casă , au venit la Dânsul orbii şi i-a întrebat Iisus : credeţi că pot să fac Eu aceasta ? Răspuns-au Lui :  da, Doamne ! Atunci s-a atins de ochiilor, zicând : după credinţa voastră fie vouă ! Şi s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime , zicând : vedeţi, nimenisă nu ştie. Însă ei , după ce au ieşit ,au raspândit numele Lui în tot pământul acela. După plecarea lor, iată au adus la Dânsul pe un om mut , având diavol.Şi fiind scos afară diavolul , a grăit mutul ; iar mulţimile se minunau , zicând : niciodată nu s-a mai văzut aşa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau : cu domnul diavolilor scoate pe diavoli. Şi Iisus strabătea prin toate oraşele şi satele , învăţind în sinagogile lor ,propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă în popor.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ ŢIE !
 
 Dragii mei, suntem înzestraţi de Bunul Dumnezeu şi de Maica  Domnului,cu răbdare şi voinţă, pentru ca să alegem în viaţă după inima noastra, după sufletul nostru, şi să nu ne abatem de la împlinirea Poruncilor Sale. Să strigăm şi noi dragii mei, precum cei doi orbi :
Iisuse Fiul Lui David, miluieste-ne pe noi !
Şi vom cunoaste pe Dumnezeu, cum nu L-am cunoscut niciodată, si că întotdeauna, numai în Sfânta Biserică ,vom dobândi mântuirea sufletului nostru.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ ŢIE !
                                 Cu dragoste si preţuire, Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu