joi, 31 iulie 2014

CREZUL ŞI EXPLICAREA FIECĂRUI ARTICOL , DIN CELE 12 !                               

           Crezul sau Simbolul credintei

                                                 Crezul sau Simbolul credintei Mareste imaginea.
Cred intru unul Dumnezeu, Tatal Atotiitorul, Facatorul cerului si al pamantului, al tuturor celor vazute si nevazute.
Si intru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nascut, Carele din Tatal S-a nascut mai inainte de toti vecii. Lumina din lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut nu facut; Cel de o fiinta cu Tatal, prin Carele toate s-au facut.
Carele pentru noi oamenii si pentru a noastra mantuire S-a pogorat din ceruri si S-a intrupat de la Duhul Sfant si din Maria Fecioara, si S-a facut om.
Si S-a rastignit pentru noi in zilele lui Pontiu Pilat si a patimit si S-a ingropat.
Si a inviat a treia zi, dupa Scripturi.
Si S-a suit la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui.
Si iarasi va sa vina cu slava, sa judece vii si mortii, a Carui Imparatie nu va avea sfarsit.
Si intru Duhul Sfant, Domnul de viata facatorul, Carele de la Tatal purcede, Cela ce impreuna cu Tatal si cu fiul este inchinat si slavit, Carele a grait prin prooroci.
Intru una, sfanta, soborniceasca si apostoleasca Biserica.
Marturisesc un Botez, intru iertarea pacatelor.
Astept invierea mortilor.
Si viata veacului ce va sa fie. Amin


"Scopul este să trăim ortodox, nu numai să vorbim şi să scriem ortodox." (Cuviosul Paisie Aghioritul)

Scurtă explicare a „Simbolului de Credinţă”„Simbolul Credinţei” expune esenţa mărturisirii din Biserica Ortodoxă cu privire la Dogma Sfintei Treimi şi învăţătura bisericii.
Încă din vremea Sfinţilor Apostoli, Biserica a simţit nevoia să alcătuiască scurte mărturisiri de credinţă, care se rosteau la botez. Aceste mărturisiri de credinţă erau cunoscute doar în bisericile locale care le-au formulat. Astfel, sunt cunoscute în istorie, mărturisiri de credinţă ale bisericilor locale din Ierusalim, Alexandria şi Cipru. Odată cu apariţia marilor erezii în sânul Bisericii, s-a impus formularea unei mărturisiri de credinţă cu privire la dogma Sfintei Treimi, care să fie recunoscută de întreaga Biserică.
În anul 325, la Sinodul I ecumenic de la Niceea, s-a combătut erezia lui Arie (care susţinea că Iisus Hristos nu este Dumnezeu). Sfinţii Părinţi ai Bisericii noastre (printre care Sf. Nicolae, Sf. Spiridon ş.a.) i-au condamnat cu „anatema” (excludere din biserică) pe cei care susţineau această erezie. La acest sinod s-au formulat primele 7 articole ale „Simbolului de Credinţă” (până la „Şi întru Duhul Sfânt…”).
În anul 381, la Sinodul al II-lea ecumenic de la Constantinopol s-a combătut şi condamnat erezia numită, „a pnevmatomahilor” (luptătorii împotriva Sfântului Duh) cu privire la Dumnezeirea Sfântului Duh. Printre Sfinţii Părinţi ai bisericii care au combătut, şi condamnat erezia „pnevmatomahilor” şi au formulat următoarele articole din „Simbolul de Credinţă”, au fost şi Sfinţii Grigorie de Nazianz, Grigorie de Nyssa, Chiril de Ierusalim.
Hotărârile luate la cele două sinoade ecumenice au devenit normative pentru întreaga Biserică. Astfel s-a născut „Simbolul Credinţei”, numit „niceo-constantinopolitan”, după numele celor două localităţi unde s-au ţinut primele două sinoade ecumenice.
Acest „Simbol de Credinţă” trebuie să fie ştiut de fiecare creştin, pentru că, prin mărturisirea lui, rămâne în comuniune atât cu Sfinţii Părinţi ai Bisericii care l-au alcătuit, cât şi cu întreaga Biserică mărturisitoare.

Şi o scurtă explicare a „Simbolului de Credinţă”

 

Are 12 articole:
1. Cred intru unul Dumnezeu, Tatal Atottiitorul, Facatorul cerului si al pamantului, vazutelor tuturor si nevazutelor.
2. Si intru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.,, Unul Nascut, carele din Tatal s.-a nascut mai inainte de toti vecii. Lumina din lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat nascut, nu facut, cel ce este de o fiinta cu Tatal, prin carele toate s-au facut.
3. Carele pentru noi, oamenii, si pentru a noastra mantuire: S-a pogorat din ceruri si s-a intrupat de la Duhul Sfant si din Maria Fecioara si s-a facut om.
4. Si s-a rastignit pentru noi in zilele lui Pilat din Pont a patimit si s-a ingropat.
5. Si a inviat a treia zi, dupa Scripturi.
6. Si s-a inaltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui..
7. Si iarasi va sa vina cu slava, sa judece viii si mortii, a caruia imparatie nu va avea sfarsit.
8. Si intru Duhul Sfant, Domnul de viata facatorul, carele din Tatal purcede, cela ce impreuna cu Tatal si cu Fiul este inchinat si marit, care a grait prin prooroci.
9. Si intru una, sfanta, soborniceasca si apostoleasca Biserica.
10. Marturisesc un Botez, intru iertarea pacatelor.
11. Astept invierea mortilor.
12. Si viata veacului, ce va sa fie. Amin.

Cred întru-unul Dumnezeu,
Creştinul ortodox crede într-un singur Dumnezeu, după fiinţă, dar întreit în persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
Persoanele Sfintei Treimi au aceeaşi fiinţă dumnezeiască, dar cu însuşiri personale diferite. Iată însuşirile personale: Tatăl este nenăscut şi nepurces, Fiul este născut din veci din Tatal, iar Duhul Sfant este purces din veci din Tatăl.
Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzu-telor.
Tatăl este cel ce ţine toate cele create şi cele necreate (care urmează să ia fiinţă în viitor), Cel care poartă de grijă la întreaga creaţie. Tatăl, prin Fiu,l în Duhul Sfânt a făcut, din nimic, tot universul. Prin „cer”, se înţelege lumea îngerilor şi cele nevăzute de ochiul omenesc; iar prin „pământ”, se înţelege că, a făcut pământul şi cele de pe pământ, care sunt vizibile ochiului nostru, cele văzute de noi toţi.
Şi întru-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Cea de-a doua Persoană a Sfintei Treimi, egală în Slava Dumnezeiască şi cu Tatăl, şi cu Duhul Sfânt este Fiul. Este numit ”Fiul”, datorită calităţii de Fiu, pentru că, El se naşte etern din Tatăl; deci este o naştere continuă, precum se naşte continuu căldura din lumină. Niciodată lumina focului nu va fi lipsită de căldură. Din Dumnezeu Tatăl, nu S-a născut decât Dumnezeu Fiul şi nu se va mai naşte nimeni. Fiul este singurul născut din Tatăl, adevăratul Dumnezeu; astfel, şi Fiul este Dumnezeu adevărat, nu prin facere (creaţie), ci prin naşterea din Tatăl; este Lumină născută din Lumina Tatălui, este Dumnezeu adevărat din Tatăl, Dumnezeu adevărat. Dacă Tatăl a gândit toată creaţia, prin Fiul S-a împlinit gândul Tatălui, desăvârşindu-se prin Duhul Sfânt.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.
Prin aceste cuvinte înţelegem că, din dragoste pentru noi, oamenii, şi pentru mântuirea noastră, El, Dumnezeu, a dorit să se facă om ca noi, cu neputinţe omeneşti, dar fără păcat, luând trup omenesc din trupul Fecioarei Maria, prin Duhul Sfânt.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, şi a pătimit şi S-a îngropat, şi a înviat a treia zi după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui,
A trăit pe pământ în vremea guvernării lui Pilat din Pont, vreme în care S-a adus jertfă Tatălui pentru întreaga omenire, prin suferirea bătăilor, rastignirii, morţii şi îngropării Sale. Toate aceste suferinţe ale lui Hristos au fost anunţate de către profeţii Vechiului Testament, aşa cum, anunţat a fost în scrierile (scripturile) Vechiului Testament şi faptul că va învia în a treia zi. După învierea Sa, s-a înălţat din nou la ceruri, acolo de unde a venit înainte de întrupare, şezând de-a dreapta Tatălui. Odată cu înălţarea Sa, a înălţat şi firea noastră omenească, pe care şi-a însuşit-o şi a transformat-o în propria Sa persoană, înălţănd totodată, lângă El, pe tot omul botezat şi îmbrăcat în Hristos.
iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
La sfârşitul lumii, Hristos va veni din nou, în chip văzut, dar de data aceasta cu acel trup asumat, prin întrupare din Fecioara Maria şi plin de slavă Dumnezeiască, de după înviere. Dacă prima venire a Domnului nostru Iisus Hristos a fost în chip smerit, născându-Se într-o peşteră, cea de-a doua venire a Domnului va fi în slava Sa Dumnezeiască. La cea de-a doua venire va judeca întreaga omenire pentru faptele şi cugetele avute.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Cea de-a treia Persoană a Sfintei Treimi este Duhul Sfânt, cel prin care, întreaga creaţie dobândeşte viaţă. La toată creaţia (văzută şi nevăzută) au luat parte toate Persoanele Sfintei Treimi: Tatăl a gândit lumea văzută şi cea nevăzută, prin Fiul s-a realizat, iar prin Duhul Sfânt s-a desăvârşit, prinzând viaţă toată creaţia.
Duhul Sfânt este de aceeaşi fiinţă Dumnezeiască cu Tatăl şi cu Fiul, pentru că purcede din Tatăl. Precum Fiul Se naşte din Tatăl, şi, prin această naştere, El este Dumnezeu Adevărat, şi Duhul Sfânt purcede (porneşte)din veci din Tatăl. Duhul Sfânt purcede de la Tatăl spre Fiul şi spre toată creaţia, după cum voieşte El. Fiind Dumnezeu Adevărat, cu voinţă liberă din Dumnezeu Tatăl, I se cuvine aceeaşi închinare şi slăvire.
Tot prin Duhul Sfânt, Dumnezeu i-a insuflat pe prooroci, când le vorbeau oamenilor.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică;
Creştinul ortodox mărturiseşte şi credinţa întru una Biserică a lui Hristos. Întrucât e una, Biserica reprezintă locul şi efectul lucrării mântuitoare a lui Hristos. Totodată, Biserica este trupul extins al lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în care îi adună, prin jertfa Sa, pe toţi cei care doresc să aibă părtăşie cu Hristos; Biserica este şi Sfântă, pentru că este trupul tainic al lui Hristos, care sfinţeşte pe tot omul devenit membru al ei. Este sobornicească, pentru că Hristos este întreg cu darurile Lui mântuitoare în fiecare biserică locală şi chiar în fiecare credincios, cu condiţia să rămână în „întregul” corpului (al Bisericii). Biserica este apostolească prin moştenirea credinţei, învăţăturii şi harului de la Apostoli – cei dintâi care le-au primit de la Hristos, prin Duhul Sfânt.
mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor; aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie.
De asemenea, creştinul ortodox mărturiseşte credinţa într-un singur botez, prin care îi sunt iertate păcatele; şi aşteaptă a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos, atunci când va avea loc învierea morţilor şi începutul veacului ce va să fie, nădăjduind să fie primit şi el în viaţa veşnică.

8 comentarii:

 1. Unde scrie in Biblie de Sfanta Treime ?
  In Biblie scrie ca prima (si cea mai importanta) porunca este sa crezi intr-un singur Dumnezeu.
  Daca era asa de importanta de ce nu a vorbit Iisus sau apostolii de ea ?

  Aceasta Dogma a iscat doar discordie si a dus la discutii contradictorii intre Biserica Catolica si cea Ortodoxa (filioque) ajungandu-se la schisma.
  Nu a dus la nimic bun si nu a clarificat nimic, dimpotriva.

  Daca inventiile Bisericilor sunt mai importante decat Biblia de ce nu reinviem perioada evului mediu: interzicem Biblia, refacem Inchizitia, reintroducem tortura si mai ales indulgentele: care are bani mai multi mituieste pe Dumnezeu asa cum e si in Romania care a ajuns stat mafiot.
  Si ardem pe rug pe toti oamenii prea inteligenti, sa ramana numai prostimea.

  Daca ne gandim bine, actiunile bisericilor seamana destul de bine cu comunismul, nu degeaba in Rusia este conducere bicefala cu fostul sef al KGB-ului si patriarhul Kiril.

  Nu prostimea se mantuieste ci doar o ramasita care reprezinta pe cei care NU considera ca Dumnezeu este prostul suprem reprezentant al prostimii care nu mai poate evolua.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 2. Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu şi mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl.
   13. Şi orice veţi cere întru numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul.
   14. Dacă veţi cere ceva în numele Meu, Eu voi face.
   15. De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele.
   16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac,
   17. Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi! SFANTA TREIME EXISTA ! Trebuie sa ne închinăm PREA SFINTEI TREIMI ! Eu am văzut-O acolo Sus, stralucind de neinchipuit în LUMINA DUHULUI SFANT ! Sa nu va indoiti! Nu va mai luati după scrieri ! SFANTA TREIME EXISTA , sta pe TRONUL SĂU, asa precum stim din SFANTA ICOANA! L-am văzut pe DUMNEZEU TATĂL , cum imi primea Rugaciunea mea, pe DUMNEZEU FIUL cum trimetea LUMINA AURIE din Gura Sa spre mine păcătoasa, am văzut pe DUHUL CEL PREA SFÂNT , care dădea din Aripile Sale orbitor de stralucitoare. Asadar ,sa nu va indoiti nici macar in gandul vostru dragilor, ca SFANTA TREIME nu ar exista! Asa cum noi existam , asa EXISTA si PREA SFANTA TREIME !!! La nevoie ,bucuroasa imi voi da si viata ca sa apăr TREIMEA SFANTA !

   Ștergere
  2. Nu pot sa cred cat credit dati Bisericii Catolice,
   dupa toate aberatiile de ev mediu pe care le-a facut.
   Chiar Papa Paul al II-lea si-a cerut scuze pentru greselile Bisericii Catolice.

   Definitia functiei papale este inlocuitoarea lui Iisus pe pamant.
   VICARIVS FILII DEI = 5+1+100+1+5+1+50+1+1+500+1 = 666.
   Dupa conceptia B.C. Iisus nu mai exista, nu se mai manifesta si in locul Lui trebuie sa apelam la inlocuitorul lui pe Pamant.
   Nici vorba de faptul ca omul este templul lui Dumnezeu, concept intalnit in toata Biblia si exprimat clar chiar de Iisus.

   Am scris doar despre una din aberatii pe care daca o contestati inseamna ca contraziceti si Biserica Ortodoxa ce critica aceasta dogma.

   O alta dogma a BC ar fi infailibilitatea papala, cu alte cuvinte BC a ajuns la adevarul absolut si pot sa treaca mii de ani si omenirea nu va avansa cu nici un milimetru in cunoastere.

   Desi spuneti ca "Nu va mai luati după scrieri ! " citez:
   1 Corinteni, 13,9:
   "
   Dragostea nu piere niciodata.Prorocirile se vor sfarsi; limbile vor inceta; cunostinta va avea un sfarsit.
   Caci cunoastem in parte si prorocim in parte; dar cand va veni ceea ce este desavarsit, acest "in parte" se va sfarsi.
   "
   Cunoastem in parte = stiinta
   Prorocim in parte = religia
   La sfarsit, cand "in parte" nu mai este vom cunoaste totul prin stiinta.

   Romani, 12,2 :
   "
   Sa nu va conformati veacului acesta, ci sa fiti transformati, prin innoirea mintii voastre, ca sa puteti intelege care este voia lui Dumnezeu, cea buna, placuta si desavarsita.
   "
   Ceea ce ne deosebeste de animale si ne identifica ca oameni este mintea,
   instrumentul cu care ne apropiem de cunosterea lui Dumnezeu.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ștergere
  3. Duh este termenul slav pentru spirit, Iisus ne promite ridicarea spirituala a omenirii, duhul/spiritul nu este o persoana.

   Izvorul duhului/spiritual este Tatal, iar oamenii au acces la acesta prin Constiinta Cristica ( Iisus ); structura este de ierarhie.

   Tatal=>Constiinta Cristica(Iisus)=>oameni.

   Este ca la scoala unde sunt mai multe nivele : Academia => Universitati => Scoli, unde INVATATURA este echivalentul Sfantului Duh.
   Invatatura nu o considera nimeni ca o persoana.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Pe buna dreptate, pacatul care NU se iarta in veci este lupta impotriva Duhului Sfant, adica impotriva Duhului lui Dumnezeu (pentru ca de la el pleaca) si a invataturii Cristice.

   Ori aici vedem ca sistemele care s-au impotrivit cel mai mult cunosterii au fost BC cu instrumentul Inchizitie, comunismul care a masacrat intelectualitatea si islamul care este o jignire pentru rasa umana.

   Nu este intamplator ca cele 3 forte : Bisericile + Comunismul + Islamul sunt o parte a taberelor in batalia finala, este armata Anticristului.
   Toate trei au dispret fata de cunoastere si toate trei sunt violente si criminale.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   "La nevoie ,bucuroasa imi voi da si viata ca sa apăr TREIMEA SFANTA !"

   Probabil nu va dati seama ce prostie imensa spuneti daca credeti ca Dumnezeu (unul singur) trebuie aparat.
   Ar fi ca si cum ar fi mai neputiincios decat dvs. sau decat creatia Sa in general.
   Asa s-au nascut toate razboaiele religioase : pentru a apara pe Dumnezeu sau o anumita conceptie despre El.

   Prin raspandirea invataturii lui Dumnezeu aparam pe oameni nu pe Dumnezeu pentru ca fara aceasta invatatura sunt morti spirituali (a doua moarte).
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Citat aproximativ:

   "Pana nu veti fi ca acesti copii nu veti ajunge in Imparatia Cerului"
   Situatia exact opusa fiind a preotilor care cautau sa-L omoare.

   Copiii nu au idei fixe sau atasamente, sunt deschisi la nou, la evolutie.
   Exista si povestea cu "Imparatul este gol", un adevar pe care-l spun copiii care nu sunt inca conditionati de societate.

   In schimb, preotii templului erau conditionati de invatatura primita, au preluat-o ca o dogma (ca si in ziua de azi) si din cauza aceasta erau cei mai mari dusmani ai innoirii invataturii de catre Iisus.

   Dvs. ca cine vreti sa semanati ?

   Ștergere
 2. Dan MAI CITESTE si APROFUNDEAZA ca sigur GASESTI unde scrie DE SFINTA TREIME de la geneza , prooroci , psalmi si tot ce mai vrei din Vechiul TESTAMENT , pina la NOUL Testament si Apocalipsa .... deci STUDIU si RUGACIUNE poate te dumireste Dumnezeu .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Trinitatea nu are sustinere in Biblie.

   In Vechiul Testament evreii care au avut o relatie de 1500 de ani cu Dumnezeu,
   care a ridicat in neamul lor PROFETI puternici, minuni mari si semne dumnezeiesti,
   cum de nu au aflat ca Dumnezeul lor unic, e format de fapt, din trei ?

   Evreii care sunt pastratorii cei mai legitimi ai Vechiului Testament spun ca este un singur Dumnezeu.
   Resping dogma Sfintei Treimi.
   Convinge-i pe evrei.


   1 Corinteni 8,5:
   "
   Caci chiar daca sunt, asa numiti "dumnezei", fie in cer, fie pe pamant, ca si cum ar fi mai multi
   "dumnezei" si mai multi "domni", totusi pentru noi ESTE UN SINGUR Dumnezeu: Tatal de la care vin toate
   si pentru care traim si noi si un singur Domn: Isus Hristos prin care sunt toate si prin El si noi.
   "

   Ioan 17, 20, Rugaciunea lui Iisus:
   "
   Si Ma rog nu numai pentru ei, ci si pentru aceia care vor crede in Mine prin cuvantul lor,
   ca toti sa fie una, cum Tu, Tata, esti in mine si Eu in Tine;
   ca si ei sa fie una in Noi, pentru ca lumea sa creada ca Tu M-ai trimis.

   Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei sa fie una, cum si Noi suntem una.
   "
   Atentie la ". . . ca si ei sa fie una in Noi".


   Efeseni 4,6:
   "
   . . . este un singur Dumnezeu si Tata al tuturor, CARE ESTE PESTE TOTI, prin toti si in noi toti.
   "

   Tatal si Fiul sunt una in sensul in care si crestinii pot fi una cu Fiul si Tatal.
   Cei mantuiti devin una cu Dumnezeu, acest concept este exprimat clar si in religiile orientale.   "Luca 22,42: Tata, daca voiesti, departeaza paharul acesta de la Mine! Totusi faca-se nu voia Mea, ci a Ta."
   "Apoc 3:12. Pe cel ce va birui il voi face un stalp in Templul Dumnezeului Meu, si nu va mai iesi afara din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu si numele cetatii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care are sa se coboare din cer de la Dumnezeul Meu, si Numele Meu cel nou."
   "Evrei 1:9: Tu ai iubit neprihanirea si ai urat nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tau Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decat pe tovarasii Tai."
   "Marcu 15:34: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai parasit ? "
   "Ioan.20:17: Nu ma tine", i-a zis Isus, "caci inca nu M-am suit la Tatal Meu. Ci, du-te la fratii Mei si spune-le ca Ma sui la Tatal Meu si Tatal vostru, la Dumnezeul Meu si Dumnezeul vostru."

   Intre Fiul si Tatal este o relatie de subordonare, au chiar planuri diferite, Fiul ar vrea
   sa departeze paharul (suferintei) de la Tatal dar pana la urma se supune vointei Lui.

   Chiar denumirea de Fiu si Tata (analog relatiei dintr-o familie a oamenilor)
   demonstreaza aceasta subordonare.
   In acelasi timp, formeaza o unitate in aceasta ierarhie, legatura comuna fiind Duhul Sfant
   care pleaca de la Tatal.
   Si intr-o familie, fiul ar spune ca el si tatal sunt o familie, formeaza o unitate.   Prioritatea bibliei.
   In timpul crestinismului timpuriu se verificau oratorii cu Scripturile:
   "
   Fapte 17:11
   Au primit Cuvantul cu toata ravna si cercetau Scripturile in fiecare zi,
   ca sa vada daca ce li se spunea, este asa.
   "

   Referitor la raportul dintre Biblie si Traditie, Iisus a spus:
   Matei 15,3
   "
   . . . dar voi de ce calcati porunca lui Dumnezeu de dragul traditiei vostre.
   "

   Sa nu ne punem sefi religiosi pe Pamant:

   Matei 15,12:
   "Atunci au inteles ca nu le-a zis sa se pazeasca de aluatul painii,
   ci de invatatura fariseilor si saducheilor
   "

   Luca 11,52:
   "
   Vai de voi invatatori ai Legii !
   Pentru ca voi ati luat cheia cunostintei: nici voi nu ati intrat, iar pe cei ce intrau, i-ati impiedicat.
   "

   Matei 23, 9 :
   "Si Tata sa nu numiti pe nimeni pe pamant, pentru ca Unul singur este Tatal vostru: acela care este in ceruri.
   Sa nu va numiti indrumatori, caci unul singur este Indrumatorul vostru: Hristosul.
   "

   Ștergere
  2. Din Sfanta Treime face parte Tatal ,Fiul , care este cuvantul lui Dumnezeu Tatal si care la venirea pe pamant s-a intrupat si a purtat numele de Isus ,deci Isus reprezinta intruparea Cuvantului Lui Dumnezeu , aici, pe pamant si Duhul Sfant reprezinta puterea Lui Dumnezeu care lucreaza in orice om ,daca acesta se lasa patruns de Cuvantul Lui Dumnezeu ,manifestat prin persoana Lui Isus Hristos .Sfanta Treime lucreaza doar impreuna si este formata din Tatal ,Cuvantul Tatalui ( Isus ) si Puterea Tatalui ( Duhul Sfant ). La Tatal se ajunge doar prin Isus Hristos, cu ajutorul Duhului Sfant care are puterea de a transforma omul, daca acesta isi leapada ego-ul si recunoaste ca este nimic fara Dumnezeu .

   Ștergere