duminică, 28 iunie 2020

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN ZIUA SFINTILOR APOSTOLI PETRU SI PAVEL !


                           29  Iunie 2020, 
                Sfinţii  Apostoli Petru  şi  Pavel !

                                                  La UTRENIE, 

          Evanghelia  a  Zecea  de la IOAN !

                            (XXI , 1 - 14 ).

În vremea aceea , sculându-se din morţi, Iisus s - a  arătat ucenicilor Săi la Marea Tiberiadei ;şi iată cum s-a arătat : erau împreună cu Simon Petru şi Toma , numit Geamănul , şi Natanail cel din CANA GALILEII, şi fiii lui ZEVEDEU şi alţi doi din ucenicii Lui. A zis către ei Simon Petru: mă duc să prind peşte. Ceilalţi i-au răspuns :mergem şi noi împreună cu tine. Şi au ieşit şi s-au suit în corabie, , dar în noaptea aceea n-au prins nimic . Iar când s-a făcut dimineaţă , Iisus a sta la ţărmul Mării , dar ucenicii nu ştiau că este Iisus . Deci i-a întrebat Iisus : fiilor, nu cumva aveţi ceva de mâncare ?Ei I-au răspuns :n-avem. Iar Dânsul le-a spus : aruncaţi mreaja de-a dreapta corăbiei şi veţi afla. Deci au aruncat-o şi nu mai puteau s-o tragă de mulţimea peştilor. Atunci ucenicul acela pe care-l iubea Iisus a zis lui Petru : DOMNUL este ! Iar Simon Petru , auzind că este DOMNUL , şi-a luat haina , căci era dezbrăcat, şi s-a aruncat în apă. Iar ceilalti ucenici au venit cu corabia , trăgând mreaja cu pesti , căci nu erau departe de pământ, decât la două sute de coţi .
Dar când au ieşit la ţărm , au văzut acolo jăratec întins şi peşte pus deasupra , şi pâine. Iisus le-a zis : aduceţi din peştele pe care l-aţi prins acum . S-a suit Simon Petru în corabie şi a tras la uscat mreaja plină cu o sută cu o sută cincizeci şi trei de peşti mari ; şi atâţia fiind , totuşi mreaja nu s-a rupt.                  .
Iisus a zis către ei : veniţi de prânziţi. Şi nimeni din ucenici nu cuteza să-L întrebe :cine eşti TU ?, ştiind că este DOMNUL.Deci s-a apropiat Iisus şi a luat pâinea , şi le-a dat-o lor , asemenea şi peştele. Aceasta este, acum, a treia oară, când s-a arătat Iisus ucenicilor Săi , după ce a înviat din morţi.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE  , SLAVĂ  ŢIE !

                La SFÂNTA ŞI DUMNEZEIASCA  LITURGHIE,  

                                               SFÂNTA EVANGHELIE  de la Matei.

                                          (XVI, 13 - 19 )

În vremea aceea , venind în părţile Cezareii lui Filip, a întrebat Iisus pe ucenicii Săi , zicând :cine zic oamenii că sunt Eu Fiul Omului? Iar ei au răspuns Lui : unii zic că eşti Ioan Botezatorul, alţii Ilie, iar alţii Ieremia sau unul dintre prooroci. Atunci Iisus le-a zis : dar voi cine ziceţi că sunt Eu ? Şi răspunzând Simon Petru , a zis : Tu esti Hristosul, Fiul Lui Dumnezeu Celui Viu.Iar Iisus răspunzând i-a zis : fericit esti tu Simone , fiul lui Iona, căci nu trup şi sânge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu , Cel din Ceruri.Şi Eu îţi spun ţie că tu esti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile iadului nu o vor birui. Şi-ţi voi da ţie cheile împărăţiei Cerurilor şi orice vei lega pe pământ, va fi legat şi în Ceruri; şi orice veti dezlega pe pământ, va fi dezlegat si în Ceruri.
SLAVĂ  TATĂLUI  ŞI  FIULUI  ŞI  SFÂNTULUI  DUH, AMIN !
Dragii mei, oriunde vă aflaţi să mergeţi la SFANTA  BISERICA, căci tare vă va mai ameliora durerea sufletului care ,tânjeste după Iisus Hristos.
 Iar Aripile MAICII  SALE si a noastra a tuturor, vă vor ocroti  si vă vor milui cu Mila si cu Dragostea Sa!
                                       Cu dragoste,Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu