duminică, 14 august 2016

SFÂNTA EVANGHELIE ,DIN DUMINICA A OPTA DUPĂ RUSALII !


                                                      Sfânta  Evanghelie , 
               din  Duminica  a opta după Rusalii !

                                 La UTRENIE, 

                             EVANGHELIA  A  OPTA , A  ÎNVIERII ! 

     De la Sfantul Apostol si Evanghelist ,Ioan ! 

            În vremea aceea , Maria stătea afară la uşa mormântului şi plângea ;şi pe când plângea s-a aplecat să se uite în mormânt şi a văzut doi îngeri în veşminte albe şezând, unul către cap şi altul către picioare, unde zăcuse trupul Lui Iisus. Şi au zis către dânsa, pentru ce plângi? Ea a răspuns : că au luat pe Domnul şi nu ştiu unde L-au pus . Şi zicând acestea s-a întors şi a văzut pe Iisus stând , dar nu L-a cunoscut că este Iisus. A zis ei Iisus : femeie de ce plângi ? Pe cine cauţi? Iar ea, gândind că este gradinarul , I-a zis :Doamne, de L-ai luat tu, spune-mi unde L-ai pus şi eu Îl voi lua. A zis Iisus către ea : Marie ! Iar ea , întorcându-se , I-a zis evreieste: Rabbuni, adică Învăţătorule. Iisus a zis ei : nu te atinge de Mine, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Du-te la fratii Mei şi le spune că Mă sui la Tatăl Meu şi la Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi la Dumnezeul vostru. Şi a venit Maria Magdalena şi a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul şi cele câte i-a spus ei.
Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie ! AMIN !
       La  Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, 
              Sfânta Evanghelie de la MATEI !   
                                           (XIV, 14 -22 ) 

În vremea aceea ,Iisus a văzut mulţimea de oameni şi I s-a făcut milă de dânşii şi a tămăduit pe toţi bolnavii lor . Iar când s-a făcut seară , s-a apropiat de Dânsul ucenicii Săi şi I-au zis : locul acesta este pustiu şi iată e târziu ;deci dă drumul mulţimilor , ca să se ducă în sate şi să-şi cumpere de mâncare . Iisus însă le-a răspuns : nu trebuie să se ducă; daţi-le voi să mănânce . Dar ei I-au răspuns : nu avem aici decât, numai cinci pâini şi doi peşti . Atunci EL a zis : aduceţi-le aici la Mine.
       
 După aceea a poruncit oamenilor să şadă pe iarbă şi, luând cele cinci pâini şi cei doi peşti , şi-a ridicat ochii spre Cer  , a binecuvântat şi,frângând , a dat ucenicilor pâinile , iar ucenicii multimilor . Şi au mâncat toti şi s-au săturat ; şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. Iar cei care mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii. 
 
Îndată după aceea , Iisus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt ,până ce El va da drumul multimilor.
SLAVA ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE ! AMIN ! 

                            DRAGII MEI , 

Eu am scris aici SFÂNTA  EVANGHELIE ,care se va citi mâine în Sfanta  Biserică, la SFANTA  si DUMNEZEIASCA  LITURGHIE.
Dar de veti vrea si de veţi putea ,mergeţi la Sfânta Biserică si vă hrăniţi sufletul cu Învăţăturile Sfintei  Evanghelii, si astfel ,veti gusta din Dragostea Lui Dumnezeu, de care nu o sa va mai despărţiţi niciodată. De-ar fi sa mai aveti două felii de pâine la masă, si de vine cineva si vă cere una, sau chiar pe amândouă, daţi-le cu toata inima, căci BUNUL  DUMNEZEU vă va înmulti DARUL.
                                         Cu dragoste, Maria.  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu