duminică, 3 iulie 2016

SFÂNTA EVANGHELIE ,DIN DUMINICA A DOUA DUPĂ RUSALII !


               Duminica a doua după Rusalii , 

                      a Sfintilor Români !

                              La Utrenie ,
                  EVANGHELIA  A  DOUA  
                            A  ÎNVIERII , 
                           după  MARCU !
                                   (XVI , 1 - 8 )

În vremea aceea după ce a trecut ziua sâmbetei Maria Magdalena şi Maria , mama lui Iacob şi Salomeea au cumpărat  miresme , ca să meargă să ungă Trupul Lui Iisus . Şi dis -de-dimineaţă , în prima zi a săptămânii , pe când răsărea soarele , au venit la mormânt , zicând una către alta : cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa Mormântului ? Dar, ridicându-şi ochii , au văzut că piatra , care era foarte mare , fusese răsturnată.

 Şi, intrând în Mormânt , au văzut un tânăr , şezând în partea dreaptă , îmbrăcat în veşmânt alb şi s-au spăimântat. El însă le-a zis : nu vă spăimântaţi ! Căutaţi pe Iisus  Nazarineanul cel răstignit. A înviat ;nu este aici; iată locul unde fusese pus . Ci duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi. Acolo îl veţi vedea , după cum v-a spus vouă . Dar ele , ieşind din Mormânt , au fugit de acolo , căci erau cuprinse de cutremur şi de spaimă , şi n-au spus nimănui nimic, căci se temeau.
Slavă  Ţie Doamne, Slavă  Ţie !
                                      AMIN !
                                   
               La Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie,
                     Sfânta Evanghelie de la Matei !
                            ( IV, 18 - 23 ).

În vremea aceea , pe când umbla Iisus pe lângă Marea Galileii , a văzut pe doi fraţi : pe Simon , care după aceea a fost numit Petru , şi pe Andrei fratele acestuia , care aruncau mreaja în Mare , căci erau pescari, şi le-a zis : veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni.  Iar ei , lăsându-şi mrejele în clipa aceea , au mers după Dânsul. 
De acolo , mergând El mai departe , a văzut alţi doi fraţi : pe Iacob al lui Zevedeu  şi pe Ioan , fratele lui , în corabie cu Zevedeu , tatăl lor , cârpindu-şi mrejele , şi i-a chemat . Iar ei , îndată lăsând corabia şi pe Zevedeu , tatăl lor , au mers după Dânsul. Şi a străbătut Iisus toată Galileea , învăţând în sinagogile lor şi propovăduind  Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă în popor. 
Slavă  Ţie Doamne, Slavă Ţie !
                        AMIN !
Dragii mei, să ne straduim si noi ca să fim precum Sfintii Apostoli a Domnului nostru Iisus Hristos.
Să-i slujim Lui, începând prin a împlini Poruncile Sale, nu din frică, ci din Dragoste infinită pentru El şi pentru Maica Sa, Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Prea Curata Fecioara Maria, Împărăteasa Cerului şi a Pământului !
Aşa, ne vom dovedi vrednici de Dragostea Sa, de a moşteni Împărăţia Lui Dumnezeu.
Maica Domnului, ne va ocroti cu Mila si cu Rugăciunile Sale, către Prea Scump Fiul Ei şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos !
                          Cu dragoste şi cu preţuire,
                                                      Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu