sâmbătă, 27 februarie 2016

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN DUMINICA A XXXIV A , DUPĂ RUSALII !


                                                           Sfânta  Evanghelie  ,
                    din Duminica  Fiului  Risipitor !    

                                             

                              Sfânta Evanghelie  de  la  Luca !

                                                         (XV, 11 - 32 )

Zis-a Domnul pilda aceasta :un om avea doi fii . Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său : tată,dă-mi partea care mi se cuvine din avere ;atunci el le-a împărţit averea . Dar , nu după multe zile , feciorul cel mai tânăr , strângându-şi toate , s-a dus într-o ţară depărtată ;şi acolo şi-a risipit toată averea , vieţuind în dezmierdări. 
Şi după ce a cheltuit totul , a venit o foamete mare în ţara aceea şi el a început să fie în lipsă. Şi ducându-se , s-a lipit el de unul din locuitorii acelei ţări şi acesta l-a trimis la ţarinile sale să pască porcii . Şi dorea să-şi sature pântecele din roşcovele ce mâncau porcii , însă nimeni nu-i da.
                         Image result for duminica fiului risipitor imagini           
Dar, venindu-şi în fire , a zis : câţi argaţi ai tatălui meu sânt îndestulaţi de pâine , iar eu pier de foame ! Mă  voi scula şi mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune : tată , am greşit la Cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi. Şi sculându-se , a venit la tatăl său . Iar pe când era încă departe ,l-a văzut tatăl său şi i s-a făcut milă ; şi alergând , a căzut pe grumajii lui şi l-a sărutat.
                             Image result for duminica fiului risipitor imagini
Atunci i-a zis feciorul : tată , am greşit la Cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău . Iar tatăl a zis către slujitorii săi : aduceţi haina cea mai buna şi-l îmbrăcaţi ;puneţi inel în mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui;apoi aducând viţelul cel îngrăşat îl junghiaţi. Să mâncăm şi să ne veselim ;căci acest fiu al meu , mort era şi a înviat , pierdut era şi s-a aflat.
Şi au început să se veseleasca . Iar feciorul lui cel mare era la ţarină ; când s-a întors şi s-a apropiat de casă , el a auzit cântece şi jocuri. Atunci , chemând pe unul din slujitori , l-a întrebat :ce înseamnă acestea ?Iar acela i-a răspuns : fratele tău a venit şi tatăl tău a junghiat viţelul cel îngrăşat , pentru că l-a primit sănătos. Şi s-a mâniat şi nu voia să intre ;dar tatăl lui , ieşind , îl ruga .Însă el, răspunzând , a zis tatălui său : iată de atâţia ani îţi slujesc şi niciodată nu am călcat porunca ta ;şi mie tu niciodată nu mi-ai dat un ied, să mă veselesc cu prietenii mei . Dar când a venit acest fiu al tău , care a mâncat averea ta cu desfrânatele , ai junghiat pentru el viţelul îngrăşat .  
 
Însă tatăl i-a zis : fiule, tu în toată vremea esti cu mine şi toate ale mele, ale tale sunt ;se cuvenea însă să ne veselim şi să ne bucurăm , căci fratele tău acesta mort era şi a înviat , pierdut era şi s-a aflat.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE , SLAVĂ  ŢIE  !
                                        AMIN !
Dragii mei, lăsati totul deoparte si mergeti la Sfanta Biserica, ca sa va hraniti inima si sufletul cu Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie, din SFANTA  DUMINICA  a Fiului Risipitor.
Vă veti simţi mai puternici sufleteste, si chiar va veti dori ca sa mutati si muntii din loc, din Dragoste pentru Hristos,  pentru MAICA  DOMNULUI, si pentru Aproapele. 
                                                       Cu dragoste, MARIA.

Un comentariu: