sâmbătă, 26 decembrie 2015

SFINTELE EVANGHELII ,DIN A TREIA ZI A SFÂNTULUI CRĂCIUN !


                                    27  Decembrie  2015,


          Sfântul Apostol , Întâiul  Mucenic şi Arhidiacon Ştefan şi Cuviosul Părintele nostru,mărturisitorul Teodor cel însemnat !

                                          Sfânta Evanghelie  de  la LUCA !
                            (XXI, 12 - 19 )

Zis-a Domnul către ucenicii Săi : păziţi-vă de oameni , pentru că ei vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni , dându-vă prinşi în sinagogi şi în temniţe , şi vă vor duce la împăraţi şi la dregători
, din pricina numelui Meu. Şi vi se va întâmpla să mărturisiţi. Puneţi deci în inimile voastre să nu vă gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde. Căci eu vă voi da gură şi înţelepciune , căreia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toţi potrivnicii vostri. Şi veti fi daţi şi de părinţi , şi de fraţi şi de rudenii, şi de prieteni;şi unii dintre voi vor fi daţi la moarte. Şi veţi fi urâţi de toţi oamenii, din pricina numelui Meu. Dar niciun păr din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastra, vă veţi păstra sufletele voastre.
Slava Ţie Doamne, Slavă Ţie !
                                Amin !

 La  Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie,

          Sfânta  Evanghelie  de la Matei !
                      (II, 13 -23 )

După ce s-au dus Magii , iată Îngerul Domnului 
s-a arătat în vis lui Iosif , zicând : scoală-te , ia Pruncul şi pe mama Sa şi fugi în Egipt şi stai acolo , până ce îţi voi spune eu ,căci Irod are să caute Pruncul ca să-L omoare.
                        brad frumos! » scena nasterea domnului, cismigiu 2009
 Iar el, sculându-se , a luat noaptea Pruncul şi pe mama Sa şi s-au dus în Egipt: şi au stat acolo până la moartea lui Irod , ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin Proorocul , care zice : din Egipt am chemat pe Fiul Meu . Iar când  Irod  a văzut că a fost înşelat de Magi , s - a  mâniat foarte tare şi, trimiţând , a omorât pe toţi copiii , care erau în Betleem şi în toate hotarele lui , de doi ani şi mai mici , după timpul pe care-l aflase de la Magi . Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia proorocul,care zice : glas în Rama s-a auzit , plângere şi tânguire şi ţipăt mult ; Rahila plângea pe fiii săi şi nu vroia să se mângâie , pentru că nu mai sunt. Iar după ce a murit Irod , iată că Îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt , zicându-i : scoală-te , ia Pruncul şi pe mama Lui şi mergi în Pământul lui Israel , căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului . Iar el sculându-se , a luat Pruncul şi pe mama Lui şi au venit în Pământul lui Israel . Dar auzind că domneşte Arhelau în Iudeea , în locul lui Irod , tatăl său, s-a temut să meargă acolo şi , luând poruncă în vis , s-a dus în părţile  Galileii. Şi a venit şi a locuit în oraşul , care se numeşte Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Prooroci, că Nazarinean se va chema. 
Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie ! Amin!  
Şi tot astăzi :
      La Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, 
          Sfânta Evanghelie de la Matei,
          din Duminica a 13 a ,după Rusalii !
                      (XXI, 33-44)
 Zis-a  Domnul : ascultaţi Pilda aceasta: era un om oarecare stăpân al casei sale , care a sădit vie şi a împrejmuit-o cu gard ;apoi a săpat într-însa teasc, a clădit un turn de pază şi a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe.Când a sosit vremea roadelor , a trimis pe slujitorii Săi la lucratori , ca să ia partea lui de roade;dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori , pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât , iar pe altul l-au ucis cu pietre.Din nou a trimis pe alţi slujitori, mai mulţi decât cei dintâi , şi le-au făcut şi acelora tot aşa.La urmă a trimis la ei pe fiul său , zicând :
se vor ruşina de fiul meu ;însă lucrătorii viei , văzând pe fiul, au zis între ei : acesta este moştenitorul , veniţi să-l omorâm şi să avem noi moştenirea lui.Şi, punând mâna pe el , l-au scos afară din vie şi l-au omorât. Deci, când va veni stăpânul viei , ce va face acelor lucrători? I-au răspuns : pe cei răi , cu rău îi va pierde , iar via o vor da altor lucrători, care-i vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis :n-aţi citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au aruncat-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului ? De la Domnul s-a făcut aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri.De aceea vă spun vouă că se va lua de la voi împărăţia lui Dumnezeu şi se va da neamului care va aduce roadele ei . Şi cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma ; iar peste care va cădea ea , pe acela îl va spulbera .
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE , SLAVĂ  ŢIE !
                                   AMIN !  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu