joi, 24 decembrie 2015

SFÂNTA EVANGHELIE, DIN SFÂNTA ZI A CRĂCIUNULUI !

               La Mulţi  Ani , dragii  mei !

                      Din toată inima, vă urez ,

      CRĂCIUN  FERICIT  şi Binecuvântat !
                                                         La Utrenie, 

              Sfânta  Evanghelie de la Matei !
                           (I, 18 - 24 )

Naşterea lui Iisus  Hristos a fost aşa : după ce mama Sa Maria a fost logodită cu Iosif , bărbatul ei , fiind drept şi nevoind s-o vădească , a vrut s-o lase în ascuns . Pe când însă cugeta el acestea , iată Îngerul Domnului i s - a arătat în vis , grăind : Iosife , fiul lui David , nu te teme a lua pe Maria, femeia ta, căci Cel zămislit într-însa este din Duhul SFânt. Ea va naste Fiu , şi-I vei pune numele :Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcate .Iar acestea toate s-au făcut cca să se împlinească ceea ce vestise Domnul prin proorocul, care zice: iată Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi-I vor pune numele Emanuil , care inseamnă Dumnezeu este cu noi .
După ce s-a desteptat din somn , Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit Îngerul Domnului şi a luat la el pe femeia sa. 
Şi fără s-o fi cunoscut pe ea , Maria a născut pe Fiul Său cel întâi născut , Căruia I-a pus numele Iisus.  
                     
        
Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie ! Amin !

         La Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie,   

                 Sfânta Evanghelie de la Matei !
                           (II, 1 - 12 )

Dacă s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii , în zilele lui Irod împăratul , iată magii de la răsărit au venit în Ierusalim , întrebând : unde este Împăratul iudeilor , Cel care s-a născut ? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui . 
Şi auzind Împăratul Irod  , s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el ; şi adunând pe toate căpeteniile preoţilor şi cărturarii poporului  , i-a întrebat : unde trebuie să se nască Hristos ? Iar ei i-au răspuns : în Betleemul din Iudeea , căci aşa este scris prin proorocul : şi tu , Betleeme , din pământul lui Iuda , căci din tine va ieşi Povăţuitorul , care va paşte poporul meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe Magi şi a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua. Şi , trimiţându-i la Betleem , le-a zis : mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi , dacă-L veţi afla , să mă vestiţi şi pe mine , ca să viu şi eu să mă închin Lui. Iar ei ascultând pe împărat , au plecat şi iată Steaua , pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat deasupra , unde era Pruncul . Cînd au văzut ei Steaua , s-au bucurat cu bucurie foarte mare . Şi intrând în casă şi văzând pe PRUNC împreună cu Maria , mama Lui, s-au aruncat cu faţa la Pământ 
                 
           
şi s-au închinat Lui;apoi, deshizându-şi visteriile lor , I-au adus daruri : aur , tămâie şi smirnă . Dar , primind înştiinţare prin vis să nu se întoarcă  la Irod , pe altă cale s-au dus în Ţara lor. 
                  
                 
           Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie ! 

Dragii mei,bucurati-va ! Mai este puţin timp si se va naste Pruncuţul Iisus  Hristos! 
Să nu uităm să fim buni, sa fim veseli si cu mare Credinţă în Bunul Dumnezeu si Măicuţa Domnului.
Mai jos ,am adus aici un buchet minunat de COLINDE  SFINTE.

                      Cu dragoste , Maria ! 

6 comentarii: