duminică, 20 decembrie 2015

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN DUMINICA DINAINTEA NASTERII DOMMNULUI !

    Duminica,  dinaintea Nasterii                       Domnului nostru Iisus  Hristos  !
                   Duminica Sfinţilor Părinţi ! 
                  
                            
                                                Sfânta Evanghelie,
                de la Sfântul Evanghelist Matei !

Cartea neamului Lui Iisus Hristos , fiul lui David, fiul lui Avraam .Avraam a născut pe Isaac ; Isaac a născut pe Iacob , iar Iacob a născut pe Iuda şi pe fraţii lui. Iuda a născut pe Fares ,şi pe Zara din Tamar , iar Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadav , Aminadav a născut pe Naason, iar Naason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Booz din Rahav ; Booz a născut pe Obet din Rut; Obed a născut pe Iesei , iar Iesei a născut pe David Împăratul. David Împăratul a născut pe Solomon din femeia lui Urie; Solomon a născut pe Roboam ;Robooam a născut pe Abia, iar Abia a născut pe Asa. Asa a născut pe Iosafat;Iosafat a născut pe Ioram , iar Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Ioatam , Ioatam a născut pe Ahaz; iar Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase ;Manase a născut pe Amon. Amon a născut pe Iosia,iar Iosia a născut a născut pe Iehonia ;şi pe fraţii lui , la strămutarea în Babilon. Iar după strămutarea în Babilon , Iehonia a născut pe Salatiil ;Salatiil a născut pe Zorobabel ;Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim ;Eliachim a născut pe Azor ;Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim;Achim a născut pe Eliud ; Eliud a născut pe Eleazar;Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacob, Iacob a născut pe Iosif, bărbatul Mariei din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci, toate neamurile : de la Avraam până la David , sunt patrusprezece neamuri ; de la David până la strămutarea ăn Babilon , sunt patrusprezece neamuri ; şi de la mutarea în Babilon si până la Hristos, sunt patrusprezece neamuri.Iar nasterea lui Iisus Hristos , aşa a fost :după ce Mama Sa, Maria, a fost logodită cu Iosif ,şi înaninte de a fi ei împreună, s-a aflat că are în pântece din Duhul Sfânt. Iar Iosif , bărbatul Ei, fiind om drept si nevoind să o vădească ,a vrut s-o lase în ascuns. Pe când însă cugeta el acestea , iată Îngerul Domnului i s-a arătat în vis grăind :Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria , femeia ta, căci Cel zămislit într-însa este din Duhul Sfînt. Ea va naste Fiu si-I vei pune numele :Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcate .Iar acestea toate s.au făcut , ca să se împlinească ceea ce vestise Domnul prin proorocul, care zice : Iată Fecioara va avea în pântece şi va naşte fiu şi-I vor pune numele Emanuil, care înseamnă : Dumnezeu este cu noi. După ce s-a desteptat din somn, Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit Îngerul Domnului  şi a luat la el pe femeia Sa. Şi fără s-o fi cunoscut pe Ea, Maria a născut pe Fiul Său cel Unul Născut ,căruia i-a pus numele Iisus.
Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie !
                             Amin  !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu