luni, 7 decembrie 2015

SFÂNTA EVANGHELIE , A SFINTEI MUCENIŢE FILOFTEIA ,DE LA CURTEA DE ARGEŞ !

                                                   7 Decembrie 2015 ,

                       Sfânta Muceniţă Filofteia ,
                            de la Curtea de Argeş ! 
                                   Sfanta Mucenita Filofteia

Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist
                 si Apostol ,MATEI !
                        (XXV, 1 -13 )

                               La UTRENIE, 

                       PILDA  CELOR  10  FECIOARE:

Zis-a DOMNUL pilda aceasta :împărăţia cerurilor va fi asemănată cu zece fecioare care, luându-şi Candelele lor,au ieşit în întâmpinarea Mirelui. Cinci însă dintre ele erau înţelepte ,iar cinci erau nebune. 
                   Schitul Sf. Ilie - Berzunti: Pilda celor 10 fecioare
Cele nebune ,luându-şi Candelele lor ,n-au luat cu ele şi untdelemn ;iar cele înţelepte au luat untdelemn în vase,o dată cu Candelele lor. Dar,întârziind Mirele , au aţipit toate si au adormit.
Iar la miezul nopţii s -a făcut strigare: iată Mirele vine ! Ieşiţi în întâmpinarea Lui ! Atunci s-au desteptat toate acele fecioare şi şi-au împodobit Candelele lor . Iar cele nebune au zis celor înţelepte : daţi-ne din untdelemnul vostru ,căci se sting Candelele noastre. Dar cele înţelepte au răspuns ,zicând : pentru ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă,nici vouă,mai bine duceţi-vă la cei ce vând şi vă cumpăraţi. Plecând însă ele să cumpere, a venit Mirele , şi cele care erau gata , au intrat cu EL la nuntă,
şi uşa s -a închis.  
Iar mai pe urmă au sosit si celelalte fecioare ,zicând : Doamne,Doamne,deschide-ne nouă . 
     Traducere simultanà în limba germanà la conferinte si ateliere.... , EPISCOPUL HYPPONEI, LA PILDA CELOR 10 FECIOARE (Marțea Mare, 2012
Dar EL ,răspunzând , a zis : 
adevărat vă spun vouă ,nu vă cunosc pe voi. Drept aceea , privegheaţi căci nu ştiţi ziua , nici ceasul în care , va veni Fiul Omului.
SLAVĂ ŢIE DOAMNE,SLAVĂ  ŢIE ! AMIN !

                     LA  SFÂNTA  ŞI DUMNEZEIASCA  LITURGHIE,

                                     SFÂNTA  EVANGHELIE,
                       de la Sfântul Evanghelist si Apostol MATEI :  
                                                ( V, 14 -19)

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: voi sunteţi Lumina Lumii. Nu poate cetatea să se ascundă , când stă deasupra muntelui ;nici oamenii nu aprind făclia ca să o pună sub obroc ,ci în sfeşnic , ca să lumineze tuturor celor din casă.Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor , pentru ca ei să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din Ceruri.
Să nu socotiţi că am venit să stric Legea ,sau proorocii;n-am venit să stric,ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun vouă , cât vor sta Cerul si Pământul ,o iotă sau o cirtă nu va trece din Lege,până ce nu se vor face toate. 
Deci,cel care va strica una din aceste Porunci foarte mici, şi va învăţa aşa pe oameni,foarte mic se va chema în Împărăţia Cerurilor;iar cel care va face şi va învăţa , acela ,mare se va chema în Împărăţia Cerurilor.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE,SLAVĂ ŢIE ! AMIN !

Dragii mei, să învăţăm a fi buni, să învăţăm a fi milostivi şi smeriţi,si mai ales,să învăţăm a ne iubi Aproapele, si sa dăruim din ceea ce BUNUL  DUMNEZEU si MĂICUŢA  DOMNULUI ne-a dăruit din Prea mare Milă a SA !
De avem două haine,să dăm una si celui care nu are niciuna; de vedem pe cineva desculta si flamand, sa-l încălţăm si să-l hranim.
Să nu asteptam ,ca sa ni se ceara! Ci Dragostea noastra faţă de Aproapele, trebuie să domine, si sa ne înbuneze inima si sufletul.
                                      Cu dragoste,Maria.  
 

  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu