duminică, 13 decembrie 2015

SFÂNTA EVANGHELIE ,DIN DUMINICA A XXVIII A ,DUPĂ RUSALII !


                     SFÂNTA  EVANGHELIE  , 
A  SFINTEI  ŞI  DUMNEZEIEŞTII  LITURGHII                 DIN  13  DECEMBRIE  2015 !

     SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  LUCA !
                        ( XIV , 16- 24 )

Zis-a DOMNUL  pilda aceasta : un om oarecare a  făcut  cină mare şi a poftit pe mulţi ; şi a trimis el la ceasul cinei pe slujitorul său să zică celor poftiţi ; veniţi , căci totul este acum gata . Dar toţi au început să-şi ceară iertăciune , ca şi cum ar fi fost înţeleşi. Cel dintâi a zis : am cumpărat ogor şi trebuie să mă duc să-l văd; te rog să mă ierţi. Un altul a zis : am cumpărat cinci perechi de boi şi mă duc să-i încerc; te rog să mă ierţi . Al treilea a zis : mi-am luat femeie , şi pentru aceasta nu pot veni. Şi , întorcându-se , slujitorul  a spus stăpânului său  acestea. Atunci , mâniindu-se, stăpânul  casei  a zis slujitorului său : ieşi degrabă în pieţele şi uliţele oraşului : şi săracii , şi betegii , şi orbii, şi şchiopii adu-i aici. Şi întorcându-se , slujitorul a zis : stăpâne , s-a făcut cum ai poruncit şi tot mai este loc. Atunci stăpânul  a zis către slujitor : ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte-i pe toţi să intre, ca să se umple casa mea. Căci vă spun : nici unul din oamenii aceia care au fost poftiţi nu va gusta din cina mea.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !
                     AMIN !
                        Dragii mei, 
Primiţi şi voi cu dragoste, invitaţia MÂNTUITORULUI de a cina cu EL , DUMINICĂ 13 decembrie 2015, la SFÂNTA  şi  DUMNEZEIASCA  LITURGHIE, şi gustaţi din CINA LUI, adică din SFÂNTA  ŞI  DUMNEZEIASCA  ÎMPĂRTĂŞANIE, cu PREA  SCUMP şi PREA  SFÂNT  TRUPUL şi SÂNGELE  DOMNULUI !
                  Cu dragoste şi cu preţuire, 
                                          Maria.

2 comentarii: