duminică, 6 septembrie 2015

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN DUMINICA A 14 A DUPĂ RUSALII !

                               Duminica a XIV a , după Rusalii !

                 Sfânta Evanghelie  de  la Matei :
                               ( XXII, 1 - 14 ) 

Zis-a Domnul pilda aceasta :

Asemănatu-s-a Împărăţia Cerurilor unui împărat care a făcut nuntă fiului său şi a trimis pe slujitorii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă, dar ei n-au vrut să vină .Iarăşi a mai trimis alţi slujitori, zicând : spuneţi celor poftiţi că iată am pregătit ospăţul meu ;juncii mei şi cele îngrăşate ale mele s-au jertfit şi toate sunt gata;veniţi la nuntă.Dar ei , fără să ţină seama , s-au dus, unul la ţarina sa , altul la neguţătoria sa , iar ceilalti, punând mâna pe slujitorii lui , i-au batjocorit şi i-au omorât. Auzind de acestea,împăratul s-a mâniat şi, trimiţând oştile sale, a nimicit pe ucigaşii aceia şi oraşului lor i-au dat foc. Apoi a zis slujitorilor săi: iată nunta este gata, dar cei poftiţi n-au fost vrednici. Deci mergeti la raspantiile drumurilor şi pe câţi veti găsi chemaţi-i la nuntă .Atunci slujitorii au ieşit la răspântiile drumurilor şi pe câţi veţi găsi chemaţi-i la nuntă.Atunci slujitorii au ieşot la răspântiile drumurilor şi i-au adunat pe toţi câţi i-au găsit , şi buni şi răi;şi s-a umplut casa nunţii de oaspeţi.Iar împăratul, intrând să vadă pe oaspeţi, a văzut acolo pe un om , care nu era îmbrăcat în haine de nuntăşi i-a zis : prietene , cum ai intrat aici fără haine de nuntă ? El însă a tăcut.
Atunci împăratul a zis către slujitori: legati-l de mâini şi de picioare, luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul cel mai dinafară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor, căci mulţi sunt chemaţi ,dar puţini aleşi.
Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie ! Amin!

Dragii mei, 
Cu toţii suntem chemati în fiecare Duminică, la fiecare Sărbatoare la nuntă. Este nunta LUI  HRISTOS , unde se săvârseste Sfanta si Dumnezeiasca LITURGHIE.
Să mergem asadar cu totii, ca sa ne bucuram si sa ne hranim sufletul cu aceasta Pericopa Evanghelica , si vom fi fericiti cu inima si cu sufletul, că am onorat invitatia Împăratului Iisus Hristos, si am mers din dragoste si cu dragoste, in Sfanta Biserica sa, măcar în ziua Sfintei Duminici.
                               Cu dragoste, Maria.    

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu