vineri, 21 noiembrie 2014

SFÂNTA EVANGHELIE DIN 21 NOIEMBRIE 2014 , LA INTRAREA MAICII DOMNULUI ÎN BISERICĂ !


Sfânta Evanghelie din  21  Noiembrie  2014 !
               Intrarea  MAICII  DOMNULUI, în Sfanta Biserică !
                                      La Utrenie,

                  Sfânta Evanghelie de la Luca !
                                                           ( I, 39 - 49 , 56 )

                              
                                           

În zilele acelea , sculându-se Maria, s-a dus în grabă la munte , într-un oraş al lui Iuda, şi a intrat în casa lui Zaharia , şi s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei , a săltat pruncul în pântecele ei ; şi Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt şi a strigat cu glas mare şi a zis : binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui Tău. Şi de unde cinstea aceasta pentru Mine , ca să vină Maica Domnului meu ? Căci iată , cum a ajuns glasul închinării în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Şi fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria : măreşte sufletul meu pe Domnul şi se bucură Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu , pentru că a căutat spre smerenia roabei sale . Iată, de acum , mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui. Şi a rămas Maria împreună cu Elisabeta , ca la trei luni. Apoi s-a înapoiat la casa SA.

 Slavă  Ţie Doamne, Slavă  Ţie !

        La Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie,
Sfânta Evanghelie de la Luca !
                     (X, 38-42, XI, 27-28 )

În vreme aceea a intrat Iisus într-un sat , iar o femeie cu numele de Marta L-a primit în casa ei.
Şi aceasta avea o soră , ce se numea Maria, care şezând jos, lângă picioarle Lui Iisus , asculta cuvintele Lui. Marta însă se silea să facă ospăţ mare şi, apropiindu-se , a zis :
Doamne, nu socotesti că sora mea m-a lăsat singură să slujesc ? Spune-i dar ca să-mi ajute.           
                 
 Dar Iisus, răspunzând , i-a zis : Marto, Marto, te silesti si te îngrijesti de multe ;dar un singur lucru trebuieste . Maria însă şi-a ales partea cea bună , care nu se va lua de la ea. Iar când zicea Dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-şi glasul , a zis către Dânsul : fericit este pântecele care Te-a purtat şi sânii la care ai supt. Dar Iisus a răspuns : aşa este, dar fericiti sânt cei ce ascultă Cuvântul Lui Dumnezeu şi-l păzesc pe el.
           Slavă Ţie Doamne, Slavă  Ţie!
                               Cu dragoste, Maria.   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu