sâmbătă, 9 mai 2015

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN DUMINICA A CINCEA DUPĂ SFINTELE PAŞTI !                          DUMINICA  A  5  A DUPĂ  PAŞTI ,

                                         A  SAMARINENCII !

                                              La Utrenie , 

                               Sfânta Evanghelie  a 7 a , a Învierii !
                                De la Sfântul Ioan Evanghelistul !
                                           ( xx, 1 - 10 )

În ziua cea dintâi a săptămânii , dis-de-dimineaţă, pe când era întuneric, a venit Maria Magdalena la mormânt şi a văzut piatra dată la o parte de la uşa mormântului.

                
Atunci a alergat şi a venit la Simon Petru şi la celălalt ucenic pe care -l iubea Iisus, şi le-a zis : au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştiu unde L-au pus. Deci a ieşit Petru şi celălalt ucenic şi au pornit la mormânt; şi alergau amândoi împreună , dar celălalt ucenic , alergând înainte,mai repede decât Petru, a ajuns cel dintâi la mormânt şi , a văzut giulgiurile singure zăcând , iar mahrama , care fusese pe capul lui Iisus , nu era împreună cu giulgiurile , ci deosebit înfăşurată într-un loc. A intrat şi celălalt ucenic , care venise întâi la mormânt , şi a văzut şi a crezut.
Pentru că încă nu ştiau Scriptura că Iisus trebuia să învieze din morţi. Şi s-au întors iarăşi ucenicii la ai lor.

SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE ! Amin  !
                          

                       La Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie ,
                                Sfânta Evanghelie de la Ioan !
                                          (4, 5 - 42 )
                             DUMINICA  SAMARINENCEI !

                                            

În vremea aceea a venit Iisus în oraşul Samariei , ce se nmea Sihar , aproape de câmpul pe care Iacob l-a dat lui Iosif fiul său.
Şi era acolo puţul lui Iacob. Iar Iisus , ostenit de călătorie , şedea lângă puţ ;şi era cam pe la al şaselea ceas . Atunci a venit o femeie samarineancă să scoată apă. Iisus  i-a zis : dă-Mi să beau ; căci ucenicii Lui se duseseră în oraş ca să cumpere hrană. Femeia samarineancă I-a răspuns : Tu, care eşti iudeu , cum ceri să bei apă de la mine care sunt femeie samarineancă ? Iisus i-a răspuns şi i-a zis : dacă cunoşteai Harul Lui Dumnezeu şi cine este Cel care ţi-a zis, dă-Mi să beau,tu ai fi cerut de la El şi ţi-ar fi dat apă vie.
L-a întrebat femeia : Doamne, nici nu ai cu ce să scoţi şi puţul este adânc; de unde dar , ai apa cea vie ? Nu cumva Tu eşti mai mare decât Iacob , părintele nostru , care ne-a dat puţul acesta şi a băut dintr-însul el însuşi şi fiii lui şi turmele lui ? Iisus i-a răspuns şi i-a zis : oricine bea din apa aceasta va înseta din nou , dar cel ce va bea din apa pe care Eu o voi da lui , nu va mai înseta în veci , căci apa pe care Eu o voi da lui se va face în el , izvor de apă curgătoare pentru viaţa veşnică .Atunci femeia a grăit către Dânsul :
Doamne, dă-mi această apă , ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot.Iisus i-a poruncit : mergi şi cheamă pe bărbatul tău , şi vino aici.Dar femeia, răspunzând I-a zis : bine ai is că n-ai bărbat , căci cinci bărbaţi ai avut şi cel pe care îl ai acum nu-ţi este bărbat ; aceasta adevărat ai spus. Doamne , a zis femeia către Dânsul : văd că Tu eşti prooroc . Părinţii nostri s-au închinat pe muntele acesta ; iar voi ziceţi că în Ierusalim este locul cuvenit pentru închinare. Dar Iisus i-a zis : femeie , crede-Mă că vine vremea , când nici pe muntele acesta , nici în Ierusalim vă veţi închina Tatălui.Voi vă închinaţi la ce nu ştiţi ;  noi ne închinăm la ce ştim , căci mântuirea este de la idei . Dar vine vremea şi acum a şi venit , când închinătorii cei adevăraţi se vor închina Tatălui în Duh şi în adevăr , căci Tatăl astfel voieşte să fie cei ce se închină Lui . Duh este Dumnezeu ; şi cei ce se închină Lui trebuie să I se închine în Duh şi în adevăr. A zis femeia către Dânsul : ştim că va veni Mesia, căruia I se zice Hristos ; când va veni , Acela ne va spune nouă toate . Iisus i-a răspuns : Eu sânt , cel care vorbesc cu tine.Dar atunci au venit ucenicii Lui şi se mirau că vorbea cu o femeie ; însă nimeni nu I-a zis : ce o întrebi, sau despre ce vorbeşti cu dânsa ? Atunci femeia şi-a lăsat găleata, s-a dus în oraş şi a zis oamenilor :veniţi de vedeţi un om care mi-a spus toate câte am  făcut . Nu cumva acesta este Hristos ? Deci au ieşit din oraş şi veneau către Dânsul . În timpul acesta ucenicii Lui Îl rugau zicând :  Învăţătorule , mănâncă .
Dar El le-a zis : Eu amde mâncat o mâncare , pe care n-o ştiţi. Deci ucenicii se întrebau între ei : nu cumva I- a adus cineva să mănânce ? Iisus le-a zis : mâncarea Mea este să fac voia Celui care M-a trimis pe Mine şi să săvârşesc lucrul Lui . Oare nu ziceţi voi că mai sânt patru luni şi vine secerişul ? Iată, zic vouă : ridicaţi ochii voştri şi vedeţi holdele că sânt albe, gata de seceriş . Iar cel care seceră primeşte plată şi adună rod în viaţa de veci , ca împreună să se bucure şi cel ce seamănă şi cel ce seceră; căci aici se adevereşte zicerea că : altul este cel ce seamănă şi altul cel ce seceră. Eu v-am trimis să seceraţi ceea ce voi n-aţi muncit ; alţii au muncit şi voi aţi intra în munca lor . Iar din oraşul acela mulţi dintre samarineni au crezut într-Însul ,pentru cuvântul femeii care mărturisea : mi-a spus mie toate câte am făcut.Deci după ce au venit la Dânsul , samarinenii L-au rugat să rămână la ei . Şi a rămas acolo două zile ,şi mult mai mulţi au crezut pentru cuvântul Lui , iar femeii îi ziceau : credem nu numai pentru vorbele tale , ci fiindcă noi înşine am auzit şi ştim că Acesta este cu adevărat Hristos , Mântuitorul lumii .
Dragii mei, spuneţi şi voi fraţilor voştri,că Acesta este HRISTOS FIUL  LUI  DUMNEZEU şi al MAICII  DOMNULUI , şi că Lui trebuie să ne închinăm în Duh şi-n Adevăr.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh , Amin !
                                Cu dragoste, MARIA. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu