Sfânta Eugenia Mucenița s-a născut la Roma. Încă din copilărie, a fost fascinată de scrierile religioase, mai ales acelea ale Apostolului Pavel. Sfânta Eugenia a primit o educație aleasă. Și era remarcată pentru frumusețea ei și buna dispoziție pe care o împărtășea și celor din jur. Mulți tineri o pețeau, însă nu voia să se căsătorească nicicum. Așa se face că a părăsit în taină casa părintească, îmbrăcată în straie bărbătești, pentru a nu fi recunoscută. A luat cu ea doi servitori credincioși.
S-a dus să se boteze în religia creștină. Dar, după botez, episcopul a trimis-o la mănăstire. Dar, pe atunci, nu existau mănăstiri de maici. Așa se face că a îmbrăcat veșminte bărbătești și a mers la o mănăstire călugări. Mult timp a fost știută sub numele de călugărul Eugen, timp în care a și săvârșit minuni vindecătoare. A devenit chiar stareț al mănăstirii.
În perioada persecutării creștinilor, Sfânta Eugenia a fost aruncată în râul Tibru, cu o piatră legată de gât. Dar nu a pățit nimic. Nevătămată a rămas și după ce s-a încercat arderea ei pe rug. A fost apoi aruncată într-o groapă, unde a rămas 10 zile. Însuși Iisus Hristos i s-a arătat și i-a spus că va ajunge în Împărăția Cerurilor chiar în ziua Nașterii Sale. Așa a și fost, Sfânta Eugenia fiind decapitată cu sabia.

Rugăciune vindecătoare la Sfânta Eugenia

„Sfântă Eugenia, muceniţă a lui Hristos, dănţuind acum cu bucurie împreună cu Oştile îngerilor, ca o fecioară fără de pri­hană şi ca o purtătoare de cunună preafericită, roagă-te să se dea har celor ce cu dragoste te laudă pe tine. Nevoindu-te cu ostenelile pustniceşti, te-ai preamărit în lupte muceniceşti. Și ai adus pe mulţi mântuiţi la Ziditorul tău. Că din Dumnezeiască dragoste ai lăsat cele trecătoare. Lupte bărbăteşti ai îndurat. Pentru aceasta, după săvârşirea din viaţă, ai aflat Viaţa Cea fără de sfârşit.
Sfântă Cuvioasă fecioară și Muceniță Eugenia, mireasa cu totul frumoasa a lui Hristos Datatorul frumusetilor, ai fost înfrumusețată cu ostenelile pustnicesti. Strălucind ai luminat cu luptele mucenicesti, întocmai cu îngerii petrecând pe pământ. Și cu ei dănțuiești acum în casa Părintelui Ceresc. Te rugăm, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cei aflați în nevoile vieții trecătoare. Roagă-te să ne dăruiască harul cel de viață dătător. Cere pentru noi credința curată, viața luminată, răbdare în incercări, bărbăție în luptele împotriva patimilor, bucuria împlinirii poruncilor dumnezeiești, iubire de vrăjmași, smerenie și blândețe, iertare de păcate. Roagă-te lui Hristos Dum­nezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce cu dragoste cin­stesc sfântă pomenirea ta. sa proslavim Numele cel Sfant al Domnului, al Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.”
Sursa foto: wikimedia.org