duminică, 31 decembrie 2023

RUGACIUNE DE MULTUMIRE, PENTRU ANUL CE TOCMAI TRECE !


                              
                       

Rugăciunea reprezintă o comunicare personală cu Dumnezeu și, indiferent că oamenii aleg să rostească unele rugi vechi, transmise din generație în generație de mai bine de 2.000 de ani sau unele personalizate… se roagă așa cum simt, Divinitatea primește întotdeauna mesajul. Însă, așa cum spun toți preoții, Dumnezeu decide ce e mai bine pentru fiecare, motiv pentru care sunt situații în care dorințele oamenilor nu sunt îndeplinite. În rândurile de mai jos, veți descoperi unele dintre cele mai puternice rugăciuni de mulțumire.
Înainte de a alege una dintre rugăciunile de mulțumire enumerate, vă reamintim că și cunoscuta rugă “Tatăl Nostru” a fost lăsată chiar de către Iisus Hristos în timpul Predicii de pe munte și apare în cartea biblică Matei, capitolul 6, versetele de la 9 la 13.
De altfel, există variante diferite pentru ortodocşi şi catolici şi  în urmă cu câțiva ani au fost făcute publice înţelesurile ascunse ale fiecărui vers în parte. Americanul Edgar Cayce, numit “profetul adormit” și catalogat drept “unul dintre cele mai misterioase personaje ale secolului XX”, că a explicat că fiecare vers din “Tatăl Nostru” deschide/activează câte un centru glandular (glanda endocrină). Altfel spus, “Rugăciune Domnească” este puntea între rugă, chakre și glandele endocrine.

Rugăciune scurtă de mulțumire

Doamne, Iisuse Hristoase, Dum­ne­zeul nostru, Dumnezeule a toată milosti­vi­rea și îndurarea, Care ai ne­­măsurată milă, nespusă și neajunsă iubire de oa­meni, căzând acum către a Ta slavă cu frică și cu cutremur aduc Ție mul­țu­mire pentru binefa­cerile de care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul robul Tău.
Te slă­vesc, Te laud și Te cânt ca pe un Domn, Stăpân și Făcător de bine. Și iarăși căzând înaintea Ta, Îți mulțu­mesc și cu smerenie mă rog nemăsu­ratei și negrăitei Tale milostiviri ca și de acum înainte să-mi dăruiești faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de Tine și de aproapele meu. Izbăvește-mă de tot răul și necazul. Dăruiește-mi liniște. Și mă învrednicește ca în toate zilele vieții mele totdeauna mulțu­mire să-Ți aduc și să grăiesc și să cânt cele preabune Ta­tălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune de mulțumire către Îngerul Păzitor

Există mai multe rugi speciale pe care le poți spune către Îngerul Păzitor al vieţii tale, dar aceasta este una foarte puternică, potrivit ortodoxia.mePăzește-mă de căderile în păcate de moarte, ca să nu pier în deznădejde și să se bucure vrăjmașul! Rugăciune deosebit de puternică către Îngerul Păzitor al vieţii tale:
Sfinte Îngere, păzitorul și acoperitorul meu cel bun, cu inimă zdrobită și cu sufletul îndurerat stau dinaintea ta și mă rog. Auzi-mă pe mine, păcătosul rob al lui Hristos, care cu multă căință și lacrimi amare strig: să nu pomenești fărădelegile și nedreptățile cu care eu, nevrednicul, te mâhnesc în toată vremea, săvârșind fapte necuvenite în fața Ziditorului meu Dumnezeu.
Fii milostiv și nu te depărta de la mine. Trezește-mă din somnul păcatului și ajută-mă cu rugăciunile tale, ca întru pocăință și neprihană să-mi petrec cealaltă vreme a vieții mele. Păzește-mă de căderile în păcate de moarte, ca să nu pier în deznădejde și să nu se bucure vrăjmașul de pierzarea mea. În tot locul și în tot ceasul să-mi stai înainte, rugându-L pe Domnul Dumnezeul îndurărilor să-mi ierte păcatele pe care le-am săvârșit în viața mea cu fapta, cu gândul sau cu vorba.
Iar în înfricoșatul ceas al morții tu să fii lângă mine, bunul meu păzitor, alungându-i pe întunecații demoni veniți să înfricoșeze cutremuratul meu suflet. Apără-mă de cursele lor, când va fi să trec prin vămile văzduhului, pentru că, de tine călăuzit și păzit, lumina Raiului să o vad, unde Sfinții și Puterile cerești laolaltă laudă și preamăresc numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Treimea cea de-o-ființă și nedespărțită, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Aceasta este o rugăciune mai simplă către Îngerul tău Păzitor: Sfinte îngere păzitor al copilului meu (numele), acoperă-l cu acoperământul tău de săgeţile demonului, de ochii amăgitorului şi păzeşte-i inima în curăţie îngerească. Amin.

Rugăciune de mulțumire pentru copii

În trecut, bunicii obișnuiau mai des decât părinții să-i învețe pe cei mici să spună rugăciuni… în special seara, înainte de culcare. În prezent, balanța aproape că s-a echilibrat. Una dintre cele mai frumoase rugi pe care o pot spune copiii este cea către Fecioara Maria, care este mama tuturor.
Preasfântă Fecioară, Preacurată Maică Născătoare de Dumnezeu, Îţi mulţumesc că ne eşti şi nouă Mamă Bună, Iubitoare şi Grabnic Ajutătoare! Îţi mulţumesc pentru toate icoanele Tale făcătoare de minuni şi pentru tot Harul care se revarsă prin ele! Îţi mulţumesc Măicuţă pentru toate comunicările Tale sfinte, pentru sănătate, pentru ajutor, pentru grija Ta de Mamă Iubitoare faţă de noi toţi! Îţi mulţumesc că nu ne laşi pradă celui rău, ci ne aperi şi ne acoperi sub Sfânt Acoperământul Tău!
Iartă-mă Măicuţă pentru multele mele păcate şi Te rog ajută-mă să mă pocăiesc pentru toate greşelile mele din această viaţă! Îţi mulţumesc că Te rogi pentru noi şi că duci rugăciunile noastre la Bunul Dumnezeu, ca să ne ajute să trecem din viaţa aceasta la viaţa veşnică! Îţi mulţumesc Măicuţă că Te rogi pentru întoarcerea la credinţă a celor din familia mea, dar şi a celor care-L caută pe Dumnezeu şi încă nu L-au găsit! Îţi mulţumesc Măicuţă pentru grija Ta de Mamă, pentru iubirea Ta sfântă şi pentru tot ajutorul Tău! Şi eu Te iubesc, Te preamăresc şi Îţi mulţumesc pentru toate! Amin!

Rugăciune de mulțumire către Sfânta Treime

Preasfântă Treime, Stăpânire de o ființă, pricinuitoare a tot binele, ce vom răsplăti Ție pentru toate câte ne-ai dat nouă, păcătoșilor și nevrednicilor, pe care mai înainte de a ne naște noi în lume le-ai rânduit, și pentru toate cele ce ne dai fiecăruia dintre noi în toate zilele și pentru cele ce ai gătit nouă tuturor în veacul cel viitor?
Deci, se cuvenea pentru atâtea binefaceri și îndurări, să mulțumim Ție, nu numai cu cuvintele, ci, mai ales, cu faptele, păzind și împlinind poruncile Tale; iar noi, cu patimile noastre și cu obiceiurile cele rele, în nenumărate păcate și fărădelegi ne-am aruncat…
Pentru aceasta, ca cei ce suntem întinați, nu numai că nu îndrăznim a ne arată înaintea preasfintei feței Tale celei întreit strălucitoare, ci nici preasfânt numele Tău a-l chema, de nu ai fi binevoit Însuți Tu spre a noastră mângâiere a ne vesti nouă; că pe cei drepți și curați iubești, iar pe păcătoșii care se pocăiesc îi mântuiești și cu milostivire îi primești.
Deci, caută, o Dumnezeiască Treime, din înălțarea sfintei slavei Tale asupra noastră, mult păcătoșilor; și bunăvoința noastră în loc de fapte bune o primește, și ne dă nouă duhul pocăinței celei adevărate; că, urând tot păcatul, întru cuvioșie și dreptate până la sfârșitul vieții noastre să petrecem, făcând voia Ta cea sfântă și slăvind cu cuget curat și cu fapte bune preadulcele și preaîncuviințat numele Tău. Amin.

Rugăciune de mulțumire pentru vindecare

De binefacerile Tale ca un rob nevrednic învred­nicindu-mă, mulţumire Îţi aduc Ţie, Dumnezeule al îndurărilor şi a toată milostivirea, că nu ai trecut cu vederea cererile mele, ci mi-ai arătat iubirea Ta de oameni. Grele au fost încercările prin care am trecut şi teama m-a cuprins că nu voi şti să le stau împotrivă. Ştiam că neputinţa mea este mare, dar m-ai făcut să simt că mai mare este dragostea Ta faţă de tot omul care Te cheamă în ajutor.
Preadulce Iisuse, aşa cum ai împlinit cererile mele, aşa întăreşte-mă să plinesc şi eu poruncile Tale cele sfinte. Precum nu ai şovăit a tămădui trupul meu, aşa nu şovăi a curăţi şi sufletul meu de toată întinăciunea. Căci ce folos voi avea dacă trupul va avea sănătate, dar sufletul va fi cuprins de boală? Sau ce folos voi avea dacă până la sfârşitul vieţii pământeşti trupul meu nu va cunoaşte boala, dacă după Înviere va fi pradă durerilor?Autor: Maria Luca  |  Album: fara album  |  Tematica: An nou
Resursa adaugata de maria23luca in 29/12/2012

Astăzi, la sfârşit de an, Doamne vin în Faţa Ta
Să Îţi mulţumesc Părinte c-ai păzit fiinţa mea
Iar în anul care iată că aproape a trecut
Mi-ai fost Doamne Călăuză, mi-ai fost Pavăză şi Scut!
Mulţumesc că-n orice clipă am simţit Iubirea Ta,
Că ai fost în barca vieţii când furtuna era grea...
Iar când însetam pe cale şi credeam că sunt înfrânt
Tu mi-ai dat din apa vie care curge din Cuvânt!
Mulţumesc de pacea sfântă ce mă-nvăluie mereu
De când Te-am primit în viaţă ca Stăpân şi Dumnezeu...
Şi de sfânta părtăşie Doamne vreau să-Ţi mulţumesc
Când m-aplec în rugăciune şi Îţi spun cât Te iubesc!
Mulţumesc pentru-ndurarea revărsată zi de zi
Peste lume...peste ţară şi peste ai Tăi copii....
Pentru apă, pentru pâine, pentru tot ce ai creat...
Mulţumesc că eşti IUBIRE şi eşti Doamne minunat!
Şi Te-aş mai ruga Părinte pentru anul care vine
Fă ca lumea-ntreagă Doamne să se-ntoarcă către Tine!
Să răsune-ntreg pământul de cântări şi bucurie,
Rugăciuni şi osanale închinate Doamne Ţie!
Vulcan-29-12-2012
Mary

12 comentarii:

 1. La mulți ani !Fie ca în anul 2024 sanatatea,pacea si bucuria sa se reverse peste întregul glob și peste toți locuitorii planetei în numele Domnului Iisus Hristos!Sa privim cu speranța înainte și sa ne bucuram de fiecare zi,sa incercam sa ne schimbam în bine și sa alergam mereu după speranța,încredere și nădejde în Dumnezeu si in BINE! Speranța moare ultima!Cele rele sa se spele,cele bune sa se adune de acum pana-n vecie!La mulți mulți ani sănătoși tuturor !

  RăspundețiȘtergere
 2. La mulți ani tuturor! 🥂🍾❤️

  RăspundețiȘtergere
 3. Totul se schimba cu timpul chiar si omul se schimba toti imbatrinesc iar mai putini reusesc sa se Nasca din Nou asemenea si in numele lui Iisus-craciun.

  RăspundețiȘtergere
 4. Groful Rares Bogdan de la Cluj cu Ceas de 30 mii Euro din banii fabrici taiate de tatal sau la Turda spune ca Gurul sau Evreul Iohannis sapte + de case a cheltuit Putin anul asta pe deplasari prin lumea larga cu avion de lux pentru un om care nu a cumparat nici nu a economisiit niciodata pentru o caramida-craciun.

  RăspundețiȘtergere
 5. Carmen Hara-anul viitor in Romania anul Revolutiei si al unui mare cutremur unde la prezidentialele conteaza numai Sosoaca si George Simion-craciun.

  RăspundețiȘtergere
 6. La Multi ani romanilor cu sanatate si Fericite in 2024-craciun.

  RăspundețiȘtergere
 7. La mulți ani Maria noastră!

  RăspundețiȘtergere
 8. Un sfert de an a fost evreul Iohannis -Esuatul, anul trecut in vizite in tari exotics la costuming secrete estimate la doua milioane de Euro dar niciodata in trei si nu s-a deranjat sa mearga in Parlamentul Romaniei si nici un rezultat-craciun.

  RăspundețiȘtergere