duminică, 16 iunie 2019

SFANTA EVANGHELIE , DIN ZIUA PREA SFINTEI TREIMI !MAREA  SI SFANTA  SARBATOARE , 

A PREA  SFINTEI TREIMI !
              

                                          
                     PREA  SFÂNTA  TREIME !                         
       Sfanta Evanghelie de la

Ioan VII, 37-53 Capitolul VII -37.


 Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a sărbătorii - Iisus astat 

între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină 
la Mineşi să bea.
38. Cel ce crede în Mine, precum 
a zis Scriptura: râuri de apă vievor curge din pântecele lui.
39. Iar aceasta a zis-o despre 

Duhul pe Care aveau să-L 
primească aceice cred în El. 
Căci încă nu era (dat) Duhul,
 pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit.
40. Deci din mulţime, auzind 
cuvintele acestea, ziceau: 
Cu adevărat,Acesta este Proorocul.
41. Iar alţii ziceau: Acesta este Hristosul. Iar alţii ziceau: Nu cumva

din Galileea va să vină
Hristos?
42. N-a zis oare Scriptura, că 

Hristos va să vină din sămânţa lui David şi din Betleem, cetatea lui David?
43. Şi s-a făcut dezbinare în 

mulţime pentru El.
44. Şi unii dintre ei voiau să-L 

prindă, dar nimeni n-a pus
 mâinile pe El.
45. Deci slugile au venit la arhierei 

şi farisei, şi le-au zis aceia:
De ce nu L-aţi adus?
46. Slugile au răspuns: Niciodată 
n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om.
47. Şi le-au răspuns deci fariseii:

 Nu cumva aţi fost şi voi amăgiţi?
48. Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei?
49. Dar mulţimea aceasta, care nu cunoaşte Legea, este blestemată!
50. A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El, noaptea,

fiind unul dintre ei:
51. Nu cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai întâişi nu ştie ce a făcut?
52. Ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi tu eşti din Galileea? Cerceteazăşi vezi că din Galileea

 nu s-a ridicat prooroc.
53. Şi s-a dus fiecare la casa sa.

 Capitolul VIII /12. 
Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicând: 
Eu sunt Lumina lumii
cel ce Îmi urmează Mie nu va

 umbla în întuneric, ci va avea 
lumina vieţii. 
Capitolul X /1. 
Adevărat,adevărat zic vouă: 
Cel ce nu intră pe uşă, în staulul oilor,ci sare pe aiurea, 
acela este fur şi tâlhar.
2. Iar cel ce intră prin uşă este păstorul oilor.
3. Acestuia portarul îi deschide şi

 oile ascultă de glasul lui, 
şi oile sale le cheamă pe nume şi
 le mână afară.
4. Şi când le scoate afară pe toate

 ale sale, merge înaintea lor, 
şi oile merg după el, căci cunosc glasul lui.
5. Iar după un străin, ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că

 nu cunosc glasul lui.
6. Această pildă le-a spus-o Iisus, 

dar ei n-au înţeles ce înseamnă cuvintele Lui.
7. A zis deci iarăşi Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă: 

Eu sunt uşa oilor.
8. Toţi câţi au venit mai înainte de Mine sunt furi şi tâlhari, dar oile nu 

i-au ascultat.
9. Eu sunt uşa: de va intra cineva 

prin Mine, se va mântui
şi va intraşi va ieşi şi păşune va

 afla.
Slavă Ţie Doamne ,Slavă Ţie ! 
                     Amin!


Evanghelia zilei


Matei XVIII, 10-20 Capitolul XVIII10.

 Vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceştia mici, că zic vouă:Că îngerii lor, în ceruri, pururea văd faţa Tatălui Meu, Care este în ceruri.
11. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.
12. Ce vi se pare? Dacă un om ar avea o sută de oi şi una din ele s-arrătăci, nu va lăsa, oare, în munţi pe cele nouăzeci şi nouă şi ducându-seva căuta pe cea rătăcită?
13. Şi dacă s-ar întâmpla s-o găsească, adevăr grăiesc vouă că se bucurăde ea mai mult decât de cele nouăzeci şi nouă, care nu s-au rătăcit.
14. Astfel nu este vrere înaintea Tatălui vostru, Cel din ceruri, casă piară vreunul dintr-aceştia mici.
15. De-ţi va greşi ţie fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tineşi el singur. Şi de te va asculta, ai câştigat pe fratele tău.
16. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din guraa doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul.
17. Şi de nu-i va asculta pe ei, spune-l Bisericii
iar de nu va ascultanici de Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş.
18. Adevărat grăiesc vouă: Oricâte veţi lega pe pământ, vor fi legateşi în cer, şi oricâte veţi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate şi în cer.
19. Iarăşi grăiesc vouă că, dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământîn privinţa unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către TatălMeu, Care este în ceruri.
20. Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şiEu în mijlocul lor.

Pericopa apostolica:
Efeseni V, 8-19Capitolul V8. 


Altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi lumină întru Domnul
umblaţi ca fii ai luminii!
9. Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate şi adevăr.
10. Încercând ce este bineplăcut Domnului.
11. Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului,ci mai degrabă, osândiţi-le pe faţă.
12. Căci cele ce se fac întru ascuns de ei, ruşine este a le şi grăi.
13. Iar tot ce este pe faţă, se descoperă prin lumină,
14. Căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea zice:Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos.
15. Deci luaţi seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi,ci ca cei înţelepţi,
16. Răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt.
17. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este voiaDomnului.
18. Şi nu vă îmbătaţi de vin, în care este pierzare, ci vă umpleţide Duhul.
19. Vorbiţi între voi în psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti,lăudând şi cântând Domnului, în inimile voastre, Evrei VII, 26Capitolul VII26. Un astfel de Arhiereu se cuvenea să avem: sfânt, fără de răutate,fără de pată, osebit de cei păcătoşi, şi fiind mai presus decât cerurile. Capitolul VIII2. Slujitor Altarului şi Cortului celui adevărat, pe care l-a înfiptDumnezeu şi nu omul. Fapte XII, 1-11Capitolul XII1. Şi în vremea aceea, regele Irod (Agripa) a pus mâna pe unii din Biserică,ca să-i piardă.
2. Şi a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan.
3. Şi văzând că este pe placul iudeilor, a mai luat şi pe Petru, (şierau zilele Azimelor)
4. Pe care şi prinzându-l l-a băgat în temniţă, dându-l la patru străjide câte patru ostaşi, ca să-l păzească, vrând să-l scoată la popor dupăPaşti.
5. Deci Petru era păzit în temniţă şi se făcea necontenit rugăciunecătre Dumnezeu pentru el, de către Biserică.
6. Dar când Irod era să-l scoată afară, în noaptea aceea, Petru dormeaîntre doi ostaşi, legat cu două lanţuri, iar înaintea uşii paznicii păzeautemniţa.
7. Şi iată un înger al Domnului a venit deodată, iar în cameră a strălucitlumină. Şi lovind pe Petru în coastă, îngerul l-a deşteptat, zicând: Scoală-tedegrabă! Şi lanţurile i-au căzut de la mâini.
8. Şi a zis îngerul către el: Încinge-te şi încalţă-te cu sandalele.Şi el a făcut aşa. Şi i-a zis lui: Pune haina pe tine şi vino după mine.
9. Şi, ieşind, mergea după înger, dar nu ştia că ceea ce s-a făcutprin înger este adevărat, ci i se părea că vede vedenie.
10. Şi trecând de straja întâi şi de a doua, au ajuns la poarta ceade fier care duce în cetate, şi poarta s-a deschis singură. Şi ieşind,au trecut o uliţă şi îndată îngerul s-a depărtat de la el.
11. Şi Petru, venindu-şi în sine, a zis: Acum ştiu cu adevărat că Domnula trimis pe îngerul Său şi m-a scos din mâna lui Irod şi din toate câteaştepta poporul iudeilor. 

Dragi crestini si iubitori de Dumnezeu si de Maicuta Domnului!

Vin la dvs.cu rugamintea ,ca sa ajutati financiar cu orice suma cat de mica ,si SFANTA BISERICA a Lui Hristos si a Maicii Domnului cu Sfintii Săi, BISERICA cu HRAMUL SFANTULUI DUMINTRU IZVORÂTORUL de MIR !
La Sfanta Biserica s-au facut si se fac multe reparatii mari, incluzand Pictura, dusumelele,curtea cu pavele, acoperisul prin care ploua in Sfanta Biserica si multe altele.
Biserica cu enoriasii săi,nu are putere financiara ca sa putrem achita la timp toate lucrarile.
Asadar,vin cu Rugamintea fierbinte din inima mea (Parintele Paroh nu stie ca am facut apel la oamenii buni si cu Credinta tare)de a ne ajuta cu orice suma cat de mica, ca sa putem ajunge la linia de plutire cu datoriile si cu reparatia acoperisului.
Iata cum puteti ajuta :
PAROHIA SFANTUL DUMITRU Tecuci,Banca Cooperatista CREDITEC Tecuci.
Cont in valuta: 2511102000RON18030000013032588
                   si cont in lei:
COD IBAN:
RO36CRCOX180300000241450.
Ne rugam pentru toti cei care se vor milostivi si vor ajuta SFANTA BISERICA,ca sa va daruiasca BUNUL DUMNEZEU si MAICUTA DOMNULUI sanatate,mantuire si bucurii la toti cei dragi dvs,iar SFANTUL DUMITRU IZVORATORUL de MIR,sa va ocroteasca in fiecare clipa .
..
PAROHIA SF.DUMITRU TECUCI,are nevoie de ajutor financiar ptr.reparatii mari.RO36CRCOX180300000241450.Banca Coop.CREDITEC Tecuci.


                    .

Cu iubire,Maria.

6 comentarii:

 1. SFANTA TREIME,iarta-ne,pe noi pacatosii,sunt foarte multi care vorbesc pe retelele de socializare de toate,dar pe mine ma doare sufletul ca ce este mai de pret pe acest pamant,le este rusine sa vorbeasca de CUVANTUL CEL SFANT A LUI DUMNEZEU,multi se cred mai destepti decat DIVINITATEA,si o mai acuza pe doamna Maria,caci copiaza unele mesaje,DOAMNE,iarta-i si pe acestia ca nu cred ca mesajele sunt de la DUHUL SFANT.

  RăspundețiȘtergere
 2. Thɑnks for eѵerу other informative site. Where else may just I аm getting that kind
  off information written in such ann ideal
  manner? I have a undertaking that I'm juѕt now operating on, and I've been at the gpance out for
  such information.

  RăspundețiȘtergere
 3. It is appropriate time to make some plans for
  the future and it’s time to be happy. I’ve learn this put up and
  if I may just I wish to counsel you few attention-grabbing things or
  tips. Maybe you could write next articles relating to this
  article. I want to learn even more issues about it!

  It is perfect time to make some plans for the future and it
  is time to be happy. I’ve read this put up and if I could I wish to counsel you few attention-grabbing issues
  or tips. Maybe you could write subsequent articles relating to
  this article. I desire to learn even more things about it!
  I’ll right away take hold of your rss as I can’t find your e-mail subscription link or e-newsletter service.

  Do you have any? Please allow me realize in order that I could subscribe.
  Thanks. http://cspan.org

  RăspundețiȘtergere
 4. You juѕt acquire one paiг of view iin yoour life, so уyou shuld takе better care
  of them. When you ignore the eyes, it is possible to windd upp
  going tbrough a number of healtһ conditions, which inclᥙdes blindness.
  Use the inf iin this article too tdnd to the eyes and maintain them healthy.  If you joƄ in front of the pc the entire day, yօu should ѕⅼeep your vision often. Your eyes
  tend to not blink while you are staring at the ϲomputer monitor.

  Тhiѕ may result in dried up etes and other vision tension. Appearance out each 10 mins roughly aand blink to relax
  y᧐ur eyesight.

  If you are working oon а proϳect that needfs decreasing timber or
  another resоurcеs, makе sure to wеar a pair of gօggles.

  Ⴝince you are reducіng, cօntaminants aare flying in to the oxygen. Whenn your eyes are certainly
  not prοteϲted by goggleѕ, a ƅit of materials can take fliɡht in andd lead to tenderness orr harm to your eyes.


  Shoսlⅾ youu work with long time periods oveг a laptp or c᧐mputer, gһard the eyеs througһ taking repеаted smashes.
  You may have notiсed that your vision typically really feel straineԀ, worn ᧐ut and scratϲhy
  in tthe course of typical working hours. This might Ьe a great ijɗicatіⲟn that you're above
  functioning them. Stad up and extend for а сoupⅼe minutes oor ѕo,
  supplying your eygеs a Ƅiit of timеe outside the display.


  Not all the shades are the samе and several couⅼd do
  tiny to sshield your eyesight. Your match requirements 100% UVA
  and UVB ray preventing qualities. If you choose cups forr trend, make sure they are not inexpensive, since they may well hurt
  your sight.

  It is important for yoᥙ to knoԝ if you find any bacкground of
  eyesight illnesѕes inside your loved ones.

  Some problems are geneic understanding what ylur thrеat is can sort outt treatment method.
  Confteг with your loved ones to make sure you ᥙnderstand
  wһat is happening.

  With tһis particular fantastic suggestions on hand, noww iis the time to act into
  it. Start to ᥙsee many of these recommendations in your lifetime
  andd find out just hоw much tɡey benefit you. It won't take long so that
  you cɑnn discover a positive ϲhange, which meanns the eyesѕ will pгize you with fantastic vision annd wellness.

  RăspundețiȘtergere
 5. Depressive disorders is a kind of condition. Several oof the different symptokms are unhappiness,
  hopelessness, rest problems, and also over lethargy.
  It mmay trigger suicidal feelings and inclinations and can be extremely dangerous iin the event the patient
  does not seek out aid. There are lots of treatment options and information accessible for individuals who suffer with depressive disorders.  An excellent tip that can help you of despression symptoms iis to
  push you to ultimattely do the things you typically like to undertake.
  When we're frustrated,we normally get bored in our favorite actions.

  By forcing yourself to do your chosen actions, you'll be abpe
  to make your spirits up.

  Onee method to treat depression is to use prescription drugs.
  Each and every year brrand new ones come out as well, so when you tried outt 1 yyrs ago there are
  severl alternate options now. Most of them work by attempting to repair the chemicall stability in your
  brain since they thinkk depresskve disorders is caused
  by a compound discrepancy.

  Buy your personalized ddaily life in order. Wheen you
  suffer from majorr depression, even common duties could get overpowering.

  Get arranged making use of little, easy to complete desired goals and youu will avokd receioving bogged down within thee daily duties that could keep you from caring for your major depression and might
  even create your signs and symptoms a whole lot worse.


  You might not precisely be frustrated in the event you
  just feel somewhat straight down about an occasion in your lifetime.
  Before you decide to perform a personal analysis, meet
  with a professional.

  It's crucial that you steer clear of prescription drugs and alcohol
  when combating major depression. People use liquor and medicines occasionally
  when confronted with major depression, but thiss will undoubtedly aggravate
  the situation. This will turn out tto bbe dependence.


  As yoou have seen from the earlier mentioned listing off ideas,
  healing major depression are often very valuable in improving your lifestyle
  along with the liuves of these suurrounding you. Deoressive disorders is not
  going to just have aan effect on you or your goood friend, it hhas an effect on every person near the
  patient. Right after subsequent these tips, anyone
  can start off healing andd living life anew.

  RăspundețiȘtergere
 6. I always spent my half an hour to read this weblog's content all the time along with a cup of coffee.

  RăspundețiȘtergere