luni, 14 august 2017

ARIE ERETICUL SI SFANTUL MELETIE !


                                           13  August 2017,ora 4,11 zori de zi !

                                         Dragii mei, 

Astazi dimineata în zori de zi ,ma trezeste un glas care spune ceva uluitor dragilor.
Veti vedea de ce spun, că era uluitor ceea ce auzeam.
Iata ce spunea glasul:

            "Cuvântul lui ARIE, egal MELETIE !"

După care,glasul inceteaza.
Prieteni dragi, daca CUVANTUL lui ARIE este egal cu cel al lui MELETIE, înseamna oare, că şi MELETIE era eretic?
Oare nu se spune intreg ADEVARUL DUHULUI SFANT in CARTILE SFINTE?
Daca CUVANTUL  LUI  ARIE ereticul este egal (identic)cu al LUI MELETIE,atunci care este Ereticul?
MELETIE era Omul Lui Dumnezeu la acele vremuri,pentru ca se supunea CREDINTEI, si -a marturisit ca FIUL este de-o Fiinţă cu TATĂL,ceea ce si eu sustin.
Si-atunci, daca ARIE era considerat eretic, cum poate fi CUVANTUL lui egal cu al lui MELETIE.
Undeva (intr-o parte sau intr-alta )s-a strecurat o greseala, intentionata sau nu.

Dar iata cine a fost ARIE:


Arie (c.250-336) a fost un eretic de la începutul secolului al IV-lea, teolog și preot, care învăța că Fiul lui Dumnezeu nu a fost din veșnicie, ci că Fiul a fost o ființă creată și subordonată lui Dumnezeu Tatăl. Această învățătură a fost considerată de Biserică erezie, cunoscută sub numele de arianism, și condamnată de Sinodul I Ecumenic de la Niceea în anul 325. Controversa teologică a continuat însă câțiva zeci de ani, fiind susținută chiar de către unii împărați (cum a fost, de exemplu, Constanțiu al II-lea, fiul și urmașul lui Constantin cel Mare). Doar după moartea fulgerătoare a lui Arie în anul 336, controversele au mai scăzut în intensitate.

Şi iata dragilor ,cine a fost MELETIE:


După luarea scaunului Antiohiei, la 30 de zile, sfântul a fost izgonit din biserică de către ereticii care vrăşmăşeau asupra adevărului; pentru că tot poporul, dorind să ştie cu încredinţare de care mărturisire se ţine arhiepiscopul lor cel nou şi cu aceasta supărându-l mult, Sfântul Meletie a făcut în biserică propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu către popor, preamărind credinţa cea întărită în Niceea, la întâiul Sinod ecumenic a toată lumea. Apoi a mărturisit că "Fiul este de o fiinţă cu Tatăl" şi făcător a toată făptura. Astfel învăţând sfântul pe popor, cu mare glas, iar arhidiaconul Antiohiei fiind amăgit cu eresul lui Arie, apropiindu-se de episcopul său, i-a astupat gura cu mâna, ca să nu mărturisească, nici să înveţe credinţa cea dreaptă. Sfântul, având gura astupată cu palma arhidiaconului, a întins mâna către popor şi prin degetele mâinii a mărturisit Sfânta Treime, mai bine decât cu gura, căci a arătat mai întâi trei degete, închipuind cele trei feţe dumnezeieşti. Apoi, strângându-le, a arătat numai un deget, închipuind o singură dumnezeire.
    Arhidiaconul, văzând aceea, a lăsat gura sfântului şi i-a apucat mâna, oprind-o de la o închipuire ca aceea a Sfintei Treimi. Iar sfântul, având gura slobodă şi dreapta fiindu-i ţinută, binecuvânta Treimea într-o unime şi unimea în Treime şi sfătuia poporul care asculta că să se ţină de mărturisirea cea întărită de Sinodul de la Niceea. Şi îi încredinţa că cel ce leapădă dogmele Sinodului din Niceea, acela cu adevărat este rătăcit cu totul. Arhidiaconul, astupând iarăşi gura arhiepiscopului, nu-l lăsa să închipuie nici prin degete Treimea; iar arhiereul, smucindu-se, învăţa poporul, când cu gura, când cu degetele.
Dar toata viata lui MELETIE si -a lui ARIE ,o gasiti in randurile de mai jos :
                       
                             SFÂNTUL  MELETIE !
                                       
                                       Canonul Sfantului Meletie al Antiohiei - ocrotitorul surzilor

Sfântul Meletie a fost de loc din Armenia cea mare, născut din părinţi creştini şi de neam, deprins în toate învăţăturile cele din afară şi în sfintele dogme ale credinţei creştineşti. Apoi s-a desăvârşit în toate faptele cele bune, iar pentru viaţa lui îmbunătăţită, pentru dragostea lui cea înfocată şi curată pe care o avea către Dumnezeu şi către aproapele, precum şi pentru blândeţea, nerăutatea şi smerenia sa, era iubit de toţi. De aceea a fost silit de cei dreptcredincioşi a primi ca un vrednic, păstoria oilor celor cuvântătoare.
    Mai întâi s-a făcut episcop al cetăţii Sevastia, care este în Armenia, apoi a fost mutat în Veria Siriei. După aceea a fost ales arhiepiscop la scaunul Antiohiei în acest chip: fiind depărtat din scaun Macedonie, rău-credinciosul eretic şi mincinosul păstor al Bisericii Constantinopolului, iar Evdoxie, arhiepiscopul Antiohiei, fiind, asemenea, amăgit cu părerile ariene, a poftit scaunul Constantinopolului pentru bogăţii - deoarece în împărăţia lui Constantie, fiul marelui Consantin, Biserica Constantinopolului avea multe bogăţii, mai multe decât Antiohia şi altele. De aceea, Evdoxie, defăimând scaunul Antiohiei, a început a-l căuta pe al Constantinopolului. De acest lucru înştiinţându-se antiohienii, s-au mâniat foarte pe arhiepiscopul lor Evdoxie, pentru defăimarea Bisericii sale şi l-au izgonit, iar el s-a dus şi a luat scaunul Constantinopolului.
    Atunci antiohienii, adunând sobor, făceau alegere cu judecată de obşte pe cine să pună pe scaun în locul lui Evdoxie. Atunci între dânşii erau mai mulţi arieni, care puteau mult; iar ortodocşii puteau mai puţin şi erau trecuţi cu vederea, fiind numiţi eustatieni, după numele Sfântului Evstatie care fusese mai înainte episcop al Antiohiei şi care pătimise izgonire pentru bună credinţă. În acel sobor se purta prin gurile tuturor numele Sfântului Meletie şi toţi voiau să-l aibă arhiepiscop, dar mai ales arienii îl doreau pentru că îl socoteau că este de un cuget cu dânşii şi nădăjduiau că va aduce la aceeaşi părere a lor şi pe eustatieni şi pe toată Antiohia o va învăţa dogmele ariene.
    Ei au întărit judecata alegerii de obşte cu iscăliturile lor şi au încredinţat-o Sfântului Eusebie, episcopul Samosatelor, bărbatul cel dreptcredincios care a fost la soborul acela, şi trimiţând rugăminte la Sfântul Meletie, cu împărăteasca voie, l-a adus în Antiohia cu cinste şi întimpinare de popor. Intrarea în cetate o descrie Teodorit, episcopul, astfel: marele Meletie, fiind chemat de împărat, şi apropiindu-se de Antiohia, i-au ieşit în întâmpinare toţi câţi erau slujitori bisericeşti, precum şi toată mulţimea cetăţenilor. Erau până şi evreu şi pagini, care doreau să vadă pe slăvitul Meletie. Astfel a fost pus Sfântul Meletie pe scaunul arhiepiscopiei din Antiohia, ca un bărbat vrednic, înţelept şi sfânt. Pentru care, Sfântul Epifanie, care a fost pe vremurile acelea, grăieşte, fericindu-l cu laude şi zicând aşa: "Cu cinste mare a fost adus la noi bărbatul acela (Sfântul Meletie), despre a cărui slavă străbătuse vestea pretutindeni. Căci viaţa lui era statornică, cinstită iar obiceiurile alese; de aceea era iubit de popor, pentru viaţa sa neprihănită, care era povestită cu laude dumnezeieşti de către toţi".
    Atât era de iubit şi atâta evlavie avea poporul pentru dânsul, încât se povesteşte despre el că la început, după ce a intrat în cetate, l-au primit antiohienii cu atâta evlavie şi credinţă, încât fiecare dintre dânşii numea pe copii după numele sfântului, socotind că prin numirea aceea îl are pe însuşi sfântul în casa sa. Maicile, lăsând pe părinţi, pe moşi, pe strămoşi, puneau numele copiilor lor după al fericitului Meletie, căci biruia evlavia. Copiii născuţi, nu numai din dragostea cea firească ci şi din aşezământul acela, erau iubiţi de părinţii lor, pentru că chiar numele lui era podoaba rudeniei şi întemeierea păcii, iar cei ce se numeau ca dânsul, aveau mare mângâiere. Precum cineva ar fi şezut în întuneric şi aprindea acum mai multe făclii în casa sa, tot astfel, cu adevărat, numirea aceea, intrând ca o lumină în cetate, prin numele fericitului Meletie, dădea strălucire tuturor, mărind evlavia către sfânt. Căci, necontenit pomenindu-se numele lui, aveau şi pe sfânt în suflet, izgonitor a toată patima dobitocească şi a gândului celui rău. Atât de mult se simţea acest lucru, încât pretutindeni, pe uliţi, în târg, prin ţarini şi în alte locuri răsuna numele acesta. Dar nu numai cu numele sfântului s-a făcut aceasta, ci încă şi cu închipuirea trupului. Căci ceea ce s-a făcut cu numele, tot aşa s-a făcut şi cu icoana lui, pentru că pe peceţile inelelor, scrisorilor, pe pahare, pe pereţii camerelor, pretutindeni, mulţi au închipuit acea icoană a sfântului că nu numai să audă sfânta lui numire, dar şi pretutindeni să vadă închipuirea icoanei sale şi să aibă îndoită mângâierea pentru amintirea lui. Atât era de cinstit numele lui înaintea antiohienilor şi atâta elavie aveau ei către dânsul, pentru fapta bună şi mare, precum şi pentru smerenia şi blândeţea lui.
    Sfântul Meletie, ocupând scaunul Antiohiei, mai întâi învăţă pe popor viaţa cea îmbunătăţită şi obiceiurile cele bune, netezind în inimile lor calea cea îndărătnică, spre dreapta credinţă. Căci sfântul aştepta, că dacă va îndrepta mai întâi obiceiurile cele rele, smulgând spinii şi ciulinii din holdele inimilor, să semene în ele mai cu înlesnire seminţele dreptei credinţe. Atunci şi pe marele Vasile, care venise de la Ierusalim în Antiohia, l-a hirotonisit diacon. Sfântul Ioan Gură de Aur, care pe acea vreme era încă copil, învăţând carte şi ieşind în întâmpinarea Sfântului Meletie, împreună cu vârstnicii săi şi cu tot poporul, a primit Sfântul Botez de la dânsul, iar mai pe urmă a scris despre el şi cuvânt de laudă.
    După luarea scaunului Antiohiei, la 30 de zile, sfântul a fost izgonit din biserică de către ereticii care vrăşmăşeau asupra adevărului; pentru că tot poporul, dorind să ştie cu încredinţare de care mărturisire se ţine arhiepiscopul lor cel nou şi cu aceasta supărându-l mult, Sfântul Meletie a făcut în biserică propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu către popor, preamărind credinţa cea întărită în Niceea, la întâiul Sinod ecumenic a toată lumea. Apoi a mărturisit că "Fiul este de o fiinţă cu Tatăl" şi făcător a toată făptura. Astfel învăţând sfântul pe popor, cu mare glas, iar arhidiaconul Antiohiei fiind amăgit cu eresul lui Arie, apropiindu-se de episcopul său, i-a astupat gura cu mâna, ca să nu mărturisească, nici să înveţe credinţa cea dreaptă. Sfântul, având gura astupată cu palma arhidiaconului, a întins mâna către popor şi prin degetele mâinii a mărturisit Sfânta Treime, mai bine decât cu gura, căci a arătat mai întâi trei degete, închipuind cele trei feţe dumnezeieşti. Apoi, strângându-le, a arătat numai un deget, închipuind o singură dumnezeire.
    Arhidiaconul, văzând aceea, a lăsat gura sfântului şi i-a apucat mâna, oprind-o de la o închipuire ca aceea a Sfintei Treimi. Iar sfântul, având gura slobodă şi dreapta fiindu-i ţinută, binecuvânta Treimea într-o unime şi unimea în Treime şi sfătuia poporul care asculta că să se ţină de mărturisirea cea întărită de Sinodul de la Niceea. Şi îi încredinţa că cel ce leapădă dogmele Sinodului din Niceea, acela cu adevărat este rătăcit cu totul. Arhidiaconul, astupând iarăşi gura arhiepiscopului, nu-l lăsa să închipuie nici prin degete Treimea; iar arhiereul, smucindu-se, învăţa poporul, când cu gura, când cu degetele.
    Atunci, cei dreptcredincioşi, care de eretici se numeau eustatieni, s-au veselit cu bucurie negrăită, văzând pe un arhiereu ca acela, dreptcredincios, stând pe scaunul apostolesc şi, de bucurie strigau, ajutând păstorului lor în dreapta credinţă. Arienii s-au mâniat, s-au mâhnit şi au izgonit din biserică pe arhiereul lui Dumnezeu şi au început a-l huli pretutindeni, numindu-l eretic Savelian. Apoi au îndemnat pe împăratul Constantie să-l izgonească pe Meletie la surghiunie, în patria lui, Armenia. Şi, când era să-l izgonească din cetate arienii, - căci cu cuviinţă este şi aceasta a nu o trece cu vederea, pentru folosul ascultătorilor -, şezând ighemonul în caretă, iar pe sfânt punându-l lângă dânsul, a trecut prin mijlocul cetăţii, ca să-l scoată din cetate şi să-l ducă la surghiun. Creştinii, nesuferind despărţirea de sfânt, azvârleau asupra ighemonului pietre din toate părţile, voind mai bine să se lipsească de viaţa aceasta, decât să se despartă de sfânt. Dar ce a făcut fericitul Meletie? Văzând azvârliturile pietrelor asupre ighemonului, a acoperit cu hainele sale capul voievodului, ruşinând pe vrăjmaşi, iar pe ucenicii săi îi învăţa să se arate răbdători faţă de rele şi cu nepomenire de rău către cei ce ne fac nedreptate. În locul lui, în Antiohia au ales pe oarecare Evzoie, apărător al dogmelor lui Arie, care era în rânduiala diaconiei.
    Sfântul Evsevie, episcopul Samosatelor, văzând tulburarea făcută de eretici în Biserica Antiohiei şi nevinovată chinuire a Sfântului Meletie, noul arhiepiscop, i-a fost jale. Deci, sculându-se, a ieşit din Antiohia, nespunând nimănui şi s-a dus în cetatea sa. Atunci şi-au adus aminte arienii, că alegerea cea de obşte a Sfântului Meletie a fost întărită de mâinile tuturor şi se temeau, că nu cumva, prin aceea, să fie mustraţi cândva la sobor, căci singuri într-un glas alegându-l episcop, îndată l-au şi izgonit. De aceea, au rugat pe împăratul ce era atunci în Antiohia să trimită după Evsevie, ca să facă acea judecată ce i se încredinţase lui. Împăratul îndată a trimis în urma Sfântului Evsevie, cu cai de olac. Ajungând trimişii pe episcopul Evsevie şi spunându-i împărăteasca poruncă, episcopul a răspuns: "Judecata cea de obşte ce mi s-a încredinţat o voi face, numai când toţi cei ce mi-au încredinţat-o se vor aduna la un loc".
    Întorcându-se trimişii la împărat, s-a mâniat împăratul foarte şi a trimis a doua oară, scriind cu asprime şi poruncind de nu va voi să facă aceea judecată, să i se taie mâna dreaptă. Dar aceasta a scris-o, ca să înfricoşeze pe sfântul episcop, iar trimisului nu i-a poruncit să facă lucrul acesta. Ajungând iarăşi trimisul împărătesc pe Sfântul Evsevie, dându-i împărăteasca scrisoare cea aspră, el a citit-o îndată şi a întins amândouă mâinile spre tăiere, zicând: "Nu numai dreapta, ci şi stânga tăiaţi-o, iar judecata prin care se mustră răutatea şi fărădelegea ariană n-o voi face". Deci s-a întors trimisul iarăşi în deşert. Împăratul, auzind un răspuns că acesta, s-a mirat foarte de bărbăţia şi de statornicia lui cea tare şi mai pe urmă îl lăuda înaintea tuturor.
    După izgonirea Sfântului Meletie din scaunul său, s-au despărţit cu totul credincioşii de arieni, căci, luând ei o biserică din afara cetăţii, la locul ce se numea Pălea, acolo îşi săvârşeau slujbele, având preot pe unul Paulin. După câţiva ani a murit Constantie, împăratul, şi după dânsul a venit Iulian Paravatul. Acesta, la începutul împărăţiei sale, făţărnicindu-se că este dreptcredincios, pe toţi episcopii care au fost izgoniţi i-a lăsat liberi, poruncindu-le să se întoarcă în scaunele lor.
    Atunci şi Sfântul Meletie s-a întors din surghiun în Antiohia, dar a găsit Biserica dreptcredincioşilor despărţită în două - pentru că o parte, mai înainte de venirea lui, alegând la episcopie pe Paulin, preotul cel pomenit mai sus, s-au despărţit de cei ce aşteptau întoarcerea lui Meletie. Aceia se numeau paulieni, iar ceilalţi meletieni, mai ales cei ce se întorseseră de la eresul lui Arie la dreapta credinţă, prin învăţătura Sfântului Meletie. Pe care paulienii nu-i primeau întru împărtăşirea lor din două pricini: întâi că erau botezaţi de arieni iar al doilea că Sfântul Meletie era ales de arieni, la arhiepiscopia Antiohiei. Cu toate că amândouă părţile acelea păstrau credinţa cea adevărată, totuşi, pentru nişte pricini ca acestea se despărţiseră. Venind sfântul, se îngrijea pentru pacea bisericească, adică cum ar putea iarăşi să unească turma cea despărţită. Însă episcopia lui Paulin nu o lepăda, ci o cinstea, fiind acela blând şi cu inima smerită şi singur povăţuia turma cea nouă, de la arieni, la dreapta credinţă.
    După ce, însă, nelegiuitul Iulian s-a întărit în împărăţie, s-a lepădat pe faţă de Hristos şi s-a închinat idolilor. Atunci sfântul iarăşi a fost izgonit din Antiohia, pentru că în acea vreme s-a ridicat prigonire asupra creştinilor prin toată lumea şi mai ales în Antiohia. Căci acel nelegiuit împărat, cu puterea sa ostăşească mergând în Persia, a venit şi în Antiohia. Aici aducea multe jertfe idolului Apolon, care era în locul ce se numea Dafne, înaintea cetăţii Antiohiei, unde erau puse şi moaştele Sfântului mucenic Vavila, cu cei trei prunci. Deci, întreba împăratul pe necuratul zeu Apolon, care dădea răspunsul la oameni: "Birui-voi pe perşi?" Însă idolul nu-i răspundea nimic. Pentru că, de când se adusese în acel loc moaştele Sfântului Vavila, a fugit diavolul de acolo şi tăcea idolul cel ce grăia multe mai înainte, căci diavolul răspundea printr-însul.
    Mâhnindu-se împăratul de tăcerea zeului, s-a înştiinţat de la slujitorii cei de acolo că din cauza moaştelor lui Vavila a amuţit Apolon şi îndată a poruncit împăratul galileenilor - astfel numindu-i pe creştini - ca să ia de acolo moaştele acelea. După luarea lor, a căzut foc din cer peste capiştea lui Apolon şi a ars cu idol cu tot. De acest lucru umilindu-se necuraţii slujitori, de ruşine şi de jale, au adus năpasta asupra creştinilor, zicând împăratului că galileenii, din ură, au aprins, noaptea, capiştea lui Apolon. Deci împăratul, umplându-se de mânie, a poruncit să le facă rău creştinilor şi a fost izgonit din cetate Sfântul arhiepiscop Meletie, iar alţii, fugind, se ascundeau. Atunci şi cei doi sfinţi presviteri din Antiohia, Evghenie şi Macarie, au fost chinuiţi, precum şi Sfântul Artemie.
    Dar, pierind cu sunet urîtorul de Dumnezeu, împăratul Iulian şi după el venind la împărăţie dreptcredinciosul şi iubitorul de Hristos Iovian, Antiohia iarăşi a avut păstor pe Sfântul Meletie, învăţătorul credinţei. Iar împăratul Iovian îl cinstea şi-l iubea foarte mult pe sfânt; de aceea sfântul era foarte temut de arieni. Atunci, unii din episcopii lor s-au învoit, deşi cu făţărnicie, la dreapta mărturisire, numai şi numai ca să fie plăcuţi împăratului şi lui Meletie, arhiepiscopul Antiohiei. În acea vreme s-a făcut sinodul local în Antiohia de către Sfântul Meletie şi Evsevie al Samosatelor, la care arienii au mărturisit cuvântul că Fiul este de o fiinţă cu Tatăl, precum şi credinţa cea întărită la sinodul de-a toată lumea în Niceea, însă tot cu făţărnicie, căci, murind degrab împăratul Iovian, iar după el venind Valens, ereticii iarăşi s-au întors la a lor credinţă, amăgind şi pe împărat, prin soţia sa Domnica.
    Atunci iarăşi Biserica celor dreptcredincioşi se persecuta şi păstorii ei se izgoneau. Căci petrecând acel rău credincios împărat Valens în Antiohia nu puţină vreme şi întărind eresul arian, a izgonit pe preasfinţitul arhiepiscop Meletie, fiind îndemnat de arieni şi a fost sfântul în izgonire până la pieirea lui Valens.
    După Valens a venit împărat drept credinciosul Graţian. Atunci ortodocşii arhierei au fost eliberaţi de la surghiunie, prin împărătească poruncă şi fără de opreală şi-au luat scaunele.
    Sfântul Meletie s-a întors iarăşi în Antiohia, la scaunul său, a treia oară, iar între credincioşi se făcea dezbinare, pentru cei doi arhierei, Paulin şi Meletie, unii ţinându-se de cel dintâi, iar alţii de celălalt, înstrăinându-se unul de altul. Sfântul însă punea multă sârguinţă ca desăvârşit să facă pace între dânşii. În acea vreme, drept credinciosul şi de Hristos iubitorul împărat Graţian a dat împărătească poruncă în toată stăpânirea sa, să se ia biserica de la arieni şi să se întoarcă dreptcredincioşilor. Cu acea împărătească poruncă a venit în Antiohia un boier, anume Sapor.
    Atunci, Sfântul Meletie a grăit episcopului Paulin, fiind de faţă acel boier: "Deoarece şi mie mi-a încredinţat Domnul grija pentru oile acestea şi tu ţi-ai separat o parte dintr-însele, deşi oile nu se deosebesc între ele, având dreapta credinţă, deci, să unim turma, O! prietene, şi să depărtăm gâlceava pentru întâietate. De aici încolo vom paşte împreună oile cele cuvântătoare, purtând grijă de obşte pentru dânsele. Iar dacă scaunul naşte gâlceava între noi, mă voi sârgui s-o pierd, pentru că voi pune pe prestol dumnezeiasca Evanghelie şi voi face ca amândoi să şedem de părţile Evangheliei. De voi sfârşi eu mai întâi viaţa vremelnică, vei paşte turma tu, singur, prietene. Iar de se va întâmpla sfârşitul tău mai întâi, eu singur, după puterea mea, voi avea grijă de oi".
    Acestea cu dragoste le-a spus înainte Sfântul Meletie, cel mai blând dintre toţi. Dar Paulin nu s-a învoit la aceasta. De aceea boierul Sapor a înştiinţat pe împărat şi, prin poruncă de la dânsul, a luat Biserica Ortodoxă precum şi celelalte biserici de la arieni şi le-a dat Prea sfinţitului Meletie. Paulin a rămas păstor numai pe acele oi, pe care de la început le-a deosebit pentru el.
    Luând Sfântul Meletie scaunul său, la care a fost ales de la început cu bunăvoirea tuturor, a cârmuit bine păstoria sa, în pace şi în linişte, până la fericitul său sfârşit, neputând mai mult arienii să se ridice şi să facă rău Bisericii lui Hristos şi păstorilor celor buni ai ei. Mai ales Sfântului Meletie care, prin dreapta credinţă şi prin sfânta sa viaţă, strălucea ca soarele, luminând Biserica şi întunericul eresurilor izgonindu-l. Prin a lui povăţuire şi învăţătură şi prin chipul vieţii celei neprihănite, mulţi din Antiohia au sporit în fapte bune şi în credinţă şi s-au făcut desăvârşiţi luminători ai Bisericii.
    Unul ca acesta era Flavian, care, după Meletie, a luat scaunul lui. Apoi Acachie, care a fost mai pe urmă episcop în Varia, Teodor al Tarsului şi Elpidie, economul lui Meletie, dar în urmă episcop în Laodicea. Şi, mai ales, Sfântul Ioan, care s-a numit apoi Gură de Aur, fiind pus de dânsul în rânduiala diaconiei şi Vasile, prietenul lui, nu cel din Cezareia, ci altul cu acelaşi nume şi mai tânăr de ani, născut în Antiohia, de o vârstă cu Sfântul Ioan. Aceştia şi mulţi alţii, povăţuindu-se prin Sfântul Meletie, împodobeau Biserica lui Hristos şi o luminau, fiecare la locul lui, fiind că o făclie în sfeşnic.
    În zilele acestui sfânt Meletie, în părţile Siriei, în care se află şi Antiohia, a început nevoinţa şi Sfântul Simeon, care mai pe urmă s-a suit pe stâlp. Dar mai întâi s-a urcat pe un deal înalt şi s-a ferecat cu un lanţ de fier, precum se scrie în viaţa lui. Auzind de dânsul, Sfântul Meletie s-a dus la el şi, văzându-l ferecat, i-a zis: "Poate omul şi fără obezi să se stăpânească pe sine şi nu cu fiare să se lege de un loc, ci cu voia şi înţelegerea". Cuviosul Simeon, auzind acestea, s-a folosit şi, scoţând obezile, s-a legat cu voia sa liberă, ca de bună voie să fie legat pentru Iisus Hristos.
    Nu cu mulţi ani mai înainte de sfârşitul fericitului Meletie, a împărăţit drept credinciosul Teodosie, care mai înainte era la împăratul Graţian, voievod cinstit şi vestit pentru vitejia sa, biruind de multe ori cu slavă oştile barbare. Acela, mai înainte de luarea împărăţiei, a văzut odată în vedenie pe arhiepiscopul Antiohiei, pe acest sfânt Meletie, pe care nu-l văzuse niciodată la arătare, ci numai auzise de dânsul. Teodosie l-a văzut stând aproape de el, punând pe dânsul hlamidă şi coroană împărătească. Deşteptându-se, a spus această vedenie unuia dintre casnicii săi şi se mira ce va să fie aceasta. Dar nu după multe zile s-a împlinit acea vedenie, căci, Graţian împăratul, văzând că îi este cu neputinţă să cârmuiască Răsăritul şi Apusul, pentru depărtare şi pentru multele năvăliri barbare de pretutindeni, l-a ales părtaş la împărăţie pe voievodul Teodosie, ca pe un bărbat bun, viteaz şi dreptcredincios. Şi, încredinţându-i lui tot Răsăritul, pe care mai înainte îl stăpânea Valens, împăratul, el s-a dus la Apus. Teodosie, luând împărăţia Răsăritului şi biruindu-i pe goţii ce năvăleau asupra Traciei, a venit la Constantinopol şi dorea să vadă pe Sfântul Meletie, pe care îl văzuse în vedenie încoronându-l la împărăţie.
    În acea vreme prin conglăsuirea sfinţilor părinţi cei mari şi după învoirea dreptcredincioşilor împăraţi Graţian şi Teodosie, a început a se aduna al doilea sobor a toată lumea, în Constantinopol; şi erau chemţi la sinodul acela episcopii din toată lumea, prin scrisori împărăteşti. Deci a venit şi Preasfinţitul Meletie, arhiepiscopul Antiohiei, şi a poruncit împăratul boierului şi casnicilor săi ca nimeni să nu-i arate pe Sfântul Meletie, pentru că voia că singur să-l cunoască, din vedenia în care îi văzuse faţa, şi să ştie mai cu încredinţare cine este Meletie, bunul şi blândul arhiereu, care în vis l-a încoronat la împărăţie. Intrând episcopi mulţi în palatul împărătesc, iar împăratul privind către dânşii, îndată a văzut şi a recunoscut pe Sfântul Meletie, apoi lăsând pe toţi la o parte, a alergat la dânsul, ca un fiu preaiubit, să-l vadă şi, sărutându-i mâinile, pieptul, capul, spunea înaintea tuturor că l-a văzut în vedenie, punând pe dânsul împărăteasca coroană şi porfiră, apoi făcea sfântului cinste mare, mai mult decât celorlalţi arhierei.
    În acel sinod, Sfântul Meletie a mulţumit pe toţi prin semne ca acestea: neînţelegând arienii Sfânta Treime şi dreapta credinţă, răzvrătiseră lumea prin păgâneasca lor învăţătură. Atunci, sculându-se Meletie, dumnezeiescul bărbat, le-a arătat oamenilor care cereau învăţătură de la dânsul trei degete, în chipul celor trei feţe ale Sfintei Treimi. Apoi, două degete împreunându-le şi pe unul îndoindu-l, a binecuvântat pe popor şi a ieşit de la dânsul foc ca fulgerul, apoi vrednicul de laudă a strigat: "Că trei ipostasuri înţelegem, însă numai despre o fiinţă vorbim". Astfel, pe toţi minunându-i, a ruşinat pe eretici, iar pe cei dreptcredincioşi i-a întărit în credinţa cea dreaptă. Apoi a întărit chiar în sobor pe Sfântul Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu, în scaunul patriarhiei Constantinopolului.
    După puţine zile, neisprăvindu-se încă soborul, Meletie, îmbolnăvindu-se, a adormit întru Domnul, pricinuind multă plângere împăratului, arhiereilor şi la tot poporul dreptcredincios, care îl îngropară cu cinste. Mai pe urmă l-au dus în Antiohia, aşezându-l aproape de Sfinţitul mucenic Vavila, pentru apărarea cetăţii şi spre slava lui Hristos Dumnezeul nostru, Care împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh este slăvit în veci. Amin.
Iar aici aflam despre :
                            ARIE  ERETICUL !
Arie (c.250-336) a fost un eretic de la începutul secolului al IV-lea, teolog și preot, care învăța că Fiul lui Dumnezeu nu a fost din veșnicie, ci că Fiul a fost o ființă creată și subordonată lui Dumnezeu Tatăl. Această învățătură a fost considerată de Biserică erezie, cunoscută sub numele de arianism, și condamnată de Sinodul I Ecumenic de la Niceea în anul 325. Controversa teologică a continuat însă câțiva zeci de ani, fiind susținută chiar de către unii împărați (cum a fost, de exemplu, Constanțiu al II-lea, fiul și urmașul lui Constantin cel Mare). Doar după moartea fulgerătoare a lui Arie în anul 336, controversele au mai scăzut în intensitate.

Viața

Se pare că Arie era de descendență libiană sau berberă, fiind născut în jurul anului 250 în nordul Africii. Tatăl său este cunoscut sub numele de Amonie. Arie a crescut în Alexandria, Egipt în vremea în care orașul era centrul erudiție creștine. De asemenea, erau vremurile când se dezvolta explicația teologică a relației dintre Tatăl și Fiul. Astfel, învățăturile lui Arie au devenit unul din punctele de vedere propuse în timpul controverselor hristologice. Arie a fost unul din elevii lui Lucian al Antiohiei, un vestit învățător și mucenic creștin. În 306, Arie a fost alături de Meletie, un alt schismatic egiptean împotriva lui Petru, Episcop de Alexandria. Disputa lor s-a stins curând iar Petru l-a hirotonit pe Arie ca diacon. Ulterior, iarăși fiind împotriva lui Petru, Arie a câștigat prietenia succesorului lui Petru, Ahila, care l-a hirotonit preot în 313, dându-i astfel lui Arie un statut oficial. În mod evident, Arie spera să îi succeadă lui Ahila ca patriarh al Alexandriei. În vremea episcopului Ahila este menționat faptul că Arie devine un personaj controversat, așa cum mărturisește istoricul Socrate Scolasticul. Acest lucru s-a întâmplat atunci când Arie și-a prezentat silogismul :Dacă Tatăl s-a făcut Fiu, el care a fost făcut are un început al existenței. Din aceasta rezultă că a fost un timp când Fiul nu exista. Așadar, se deduce singura posibilitate că el și-a luat esența din nimic.
În 318, Arie intră într-o dispută cu Episcopul Alexandru I al Alexandriei, care îi succedase lui Ahila, cu privire la învățăturile sale referitoare la adevărul fundamental al filiației și esenței divine ale lui Dumnezeu. În timp ce Arie și-a făcut adepți printre prelații sirieni, un sinod alexandrin format din 100 de episcopi l-a condamnat în 321. El a fost excomunicat și a fugit în Palestina. Acolo s-a împrietenit cu Eusebiu de Nicomedia. Arie, un scriitor prolific, a scris multe lucrări, atât în proză cât și în versuri, în care își apăra convingerile, reunite într-un volum mai amplu numit de el Thalia. Majoritatea acestor scrieri nu au supraviețuit, fiind distruse pentru că erau eretice.
În schimb, Alexandru I al Alexandriei și-a prezentat cazul lui Alexandru de Constantinopol și Eusebiu de Nicomedia, de față fiind și împăratul (Constantin cel Mare). Cearta a continuat, devenind o dispută intensă în cadrul Imperiului Roman, pe care împăratul nu o mai putea tolera. Pentru a calma cearta, el a convocat un sinod cu delegați din întreg imperiul. Acesta a fost Primul Sinod de la Niceea și a avut ca scop să stabilească ceea ce se învățase încă de la început. Sinodul s-a reunit la Niceea, lângă Constantinopol în anul 325. Aici, mărturisirea de credință a lui Arie a fost desființată punct cu punct. Apoi, sub conducerea împăratului Constantin, Sinodul a dezvoltat un crez, Crezul de la Niceea, pentru instruirea catehetică și botez, învățăturile lui Arie fiind declarate eretice.
În urma acestui sinod, Arie și susținătorii săi au fost demiși și trimiși în exil. Totuși, îngrijorarea referitoare la utilizarea termenului homoousios - consubstanțialitate, care a fost folosit la formularea acuzațiilor împotriva lui Arie, a persistat. Anterior, definiții neadecvat formulate ale consubstanțialității au fost parte componentă din argumentația folosită în demiterea lui Paul de Samosata în anul 269, care în acea vreme era considerat ca având tendințe sabelianiste. În argumentația sa împotriva lui Arie, Alexandru al Alexandriei a rafinat definiția pentru a atenua obiecțiile de mai înainte. Cu toate acestea, nu toți cei de față au fost de acord cu acestea.
Prin urmare, decizia de la Niceea a fost aproape imediat contestată, iar după moartea lui Alexandru în 327, multora dintre suporterii lui Arie li s-a permis să își reia vechile funcții ceea ce i-a permis lui Eusebiu de Nicomedia să-l influențeze din nou pe Constantin. Chiar și lui Arie i s-a permis să se reîntoarcă la Alexandria în 331. Mulți dintre susținătorii deciziei de la Niceea au fost demiși deoarece se găseau în imposibilitatea de a apăra sinodul fără ca aparent să cadă în sabelianism. Eustatie de Antiohia, Marcel de Ancyra și mulți alții, susținători ai lui Atanasie al Alexandriei, se aflau printre aceștia.
Devenind favorabil lui Arie, împăratul Constantin i-a cerut lui Atanasie să reintre în comuniune cu Arie. Atanasie a refuzat aceasta și, în consecință, a fost acuzat de trădare a împăratului și exilat la Trier. Cu acordul împăratului, suporterii lui Arie au provocat tulburări în Alexandria pentru a prelua puterea. Atunci, împăratul i-a cerut lui Alexandru de Constantinopol să îl primească pe Arie în comuniune. Opunându-se reabilitării lui Arie, Alexandru a cerut adepților lui să se roage ca ori el ori Arie să părăsească această lume, înainte de a intra în comuniune cu acesta. Și, o zi înainte să reintre în comuniune, Arie a murit subit. Acestea se petreceau în anul 336.
Moartea lui Arie și, un an mai târziu, a împăratului Constantin cel Mare, au adus o perioadă de acalmie în această controversă, dar controversele hristologice au mai durat câteva sute de ani.

Sfântul Nicolae și palma pe care i-a dat-o lui Arie | Doxologia

https://doxologia.ro/liturgica/iconografie/palmuirea-lui-arie

Translate this page
Una dintre cele mai vechi reprezentări ale scenei pălmuirii lui Arie de către Sfântul Ierarh Nicolae se află la Mănăstirea Panaghia Soumela din Trabzon, Turcia.
Image result for ARIE ERETICUL.

Prieteni dragi, 


Vă multumesc din suflet dragii mei, tuturor celor care ati

 contribuit si veti mai contribui financiar la Editarea

 CARTILOR CUVANTULUI LUI DUMNEZEU.

Fara voi, acest lucru nu ar fi fost posibil,iar BUNUL

 DUMNEZEU si MAICUTA DOMNULUI vede bunatatea 

inimii si sufletului vostru, si fara nicio indoiala, vă va 

rasplati vouă si celor dragi, înzecit si însutit faţă de cât

 m-ati ajutat si mă ajutati voi la zidirea CUVANTULUI LUI 

IISUS HRISTOS.

Sunt nespus de fericita că-mi sunteti PRIETENI, si 

totodata prin ajutorul vostru de nepretuit pentru mine ,

sunt precum niste"ctitori" ai ZIDIRII  GRAIULUI 

 DUHULUI  SFANT!

Asa unul câte unul dragilor, vom zidi CUVANTUL  LUI 

IISUS HRISTOS si vom intregi TURMA  SA,pentru ca 

nimeni sa nu se piarda.

Cărtile : 

România Viitorul al Doilea Ierusalim,

 precum si Extraterestrii  Există, 

vor apărea in aceasta toamna,asa cum tot în 

toamna anului 2016, a apărut si primul volum al

 ADEVARULUI  DUHULUI  SFANT, in octombrie anul 2016

 ,si care volum costa doar 28 de lei.

Toti DONATORII dragilor, se vor bucura de aceste 

viitoare doua volume  absolut GRATIS !

Iata dragii mei,cum puteti dona pentru urmatoarele 

 două  volume ale ADEVARULUI  DUHULUI  SFANT la 

care eu încă mai scriu,sau cum puteti comanda primul 

volum al ADEVARULUI DUHULUI SFANT:                  
Image result for cutia milei imagini

Contul pentru strainătate:

Cod Bic Raiffeisen Bank : RZBRROBU 

Cod IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 1504 7307

sau prin WESTERN UNION :

Maria Ghiorghiu -România , unde vă va da un numar mai

 mare, si mi-l puteti scrie in privat pe facebook, sau pe 

maill mariatecuci61@yahoo.com. 

Contul pentru România:

 Cod IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 1504 7307


DONATII , PENTRU CARTEA - Dumnezeu există - Mărturii. - blogge


mariaghiorghiu.blogspot.com/.../donatii-pentru-cartea-adevarul-du...

Dec 11, 2016 - Din vanzarea primului volum al CARTII,(nu o spun spre lauda,ci ca o ... donatorii )am facut multe mici DONATII,si -am ajutat si pe cei necajiti si ...
You've visited this page 2 times. Last visit: 1/3/17

CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT, VA COSTA DOAR 28 LEI ...

https://plus.google.com/.../posts/CCD4pSVdgtb

Dec 7, 2016 - CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT, VA COSTA DOAR 28 LEI, pe intreg anul 2017 ! CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT, VA ...                            ...

69 de comentarii:

 1. Doamna Maria,cred ca tocmai vi s-a dezvaluit o mare taina.Daca defapt istoria religiei este alta?Daca adevarul este altul decat il stie lumea?Cred ca vor urma si alte dezvaluiri...

  RăspundețiȘtergere
 2. Arie singur i-a reprezentat pe gnostici[Gnostica=cunoastere]crestinii majoritari la inceputurile CRESTINISMULUI la sinodul prin care Constantin atunci imparat necrestin[s-a crestinat doar pe patul de moarte] a eliminat din BIBLIE cartile care nu-i conveneau cenzurind-o,interzicindu-le si arzindu-le.Arie a fost singurul vorbitor al gnosticilor ,pe care la acest sinod i-a reprezentat [pe gnosticii -crestinii majoritari atunci],motiv pentru care a fost palmuit de oamenii lui Constantin imparatul- necrestinul atunci si distrugator prin ardere a unor carti ale crestinilor , El-imparatul necrestinat, a stabilit cartile actuale cuprinse in BIBLIE.-craciun

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Va rog..dl crăciun , ceva dovezi aveți ? Indicați o sursa istorica unde apare ca imp Constantin scoate ceva din BIBLIE ! Deci...ceva dovezi istorice veridice aveti?!

   Va dau un indiciu....in nici un sinod,conciliu etx..nu s-a scos nimic din biblie ! Dovediți contrariu !


   Ștergere
  2. https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Al_doilea_conciliu_de_la_Constantinopol vedem cum la acest conciliu in care sunt atâtea "bârfe" si miciuni pe alte bloguri ca imp Const. A SCOS DIN BIBLIE ....este total neadevărat. Puteți vedea sursa istorica in acest link arătând clar ca nu este asa.

   In acel conciliu s-au "condamnat" LUCRARI PRIVATE ale unor oameni.
   Slava Domnului !

   Ștergere
  3. Craciun baga de-la el, el vorbeste din articolele citite de pe net, nu a cercetat el cu adevarat nimic, el doar citeaza altii prostii mai mari ca el.

   Ștergere
  4. Gnostici erau eretici, si-au facut propria invatatura care nu era in acord cu ortodoxia.

   Ștergere
  5. 14:06, mai informeaza-te caci bati campii. Nu prea cunosti mare lucru. Si ceea ce crezi ca tu cunosti nu este decat o eroare.

   Ștergere
 3. S-a 'condamnat ' niste oameni care erau crestini majoritari atunci ,gnosticii, a caror urmasi sint astazi coptii din egipt,de catre un om Constantin imparatul care nu era crestin atunci,sint carti teologice si filme documentare istorice, pe tema asta.Nu intimplator in Egipt au fost gasite ultimile si cele mai vechi carti ale Bibliei ,necunoscute mai bine de 1000 de ani-craciun

  RăspundețiȘtergere
 4. Semnificatia numelui Arie ( poate insemna ) : nobil , pamant , cel mai bun , leu , vultur , pacat , vizibil . Meletie inseamna a studia , a cerceta .

  RăspundețiȘtergere
 5. Dumnezeu a pus capetenie pe lucifer peste toata cetatea ingerilor.lucifer find al doilea dupa Dumnezeu.Dumnezeu find pe pamant facand pe Eva din coasta Dreapta a lui Adam Lucifer a Dorit scaunul Tatalui ce el find mai nou si frumos a stat in scaunul lui Dumnezeu si a rescolit ingeri in2 tabere a lui lucifer si Dumnezeu. atunci unu din Ingeri ce era de partea lui Dumnezeu a strigat catre Dumnezeu si cand a vazut Dumnezeu la Arunca pe pamant si ia luat lumina si aripile

  RăspundețiȘtergere
 6. Anul 325: Intaiul Sinod Ecumenic de la Niceea, condamna pe ereticul ARIE, care propovaduia ca DUMNEZEU FIUL este o creatura a Tatalui. Biserica formuleaza prima parte a "CREZULUI", aratand "deofiintimea Fiului cu Tatal". Se fixeaza modul tinerii PASTILOR, precum si alte Sfinte Canoane.
  Anul 330: Sfantul Constantin muta Capitala Imperiului Roman de la Roma in Bizant, care este reconstruit si primeste numele de "Orasul lui Constantin" sau "Constantinopolis". ROMA se consoleaza cu un "Arc de triumf al lui Constantin", care exista si azi si care alaturi de "Columna lui Traian" este inca un "certificat de nastere" a nobilei natiuni romanesti, cu frize din razboaiele dacice, avand ca elemente distinctive patru statui mari reprezentand doi nobili daci si doi tarani daci maiestuosi. Cand imparatul Constantin cel Mare a fost intrebat de catre un senator(de pe tinuturile care au fost denumite " Campiile Elizee": "De ce tarabostesi daci neinlantuiti si nu patricieni romani?", acesta i-a raspuns clar si concis: " Cand veti conduce voi imperiul o sa asezati pe arcurile voastre de triumf pe stramosii vostri. Acum il conduc eu si ii venerez pe stramosii mei!
  Anul 343: In Sinodul de la Laodiceea " se interzice pentru totdeauna rugaciunea impreuna cu ereticii sectari". Tot in acest an gotul Wulfila (care a imbratisat erezia lui Arie) traduce, pe teritoriul tarii noastre, BIBLIA in limba "gota", creand alfabetul gotic. Este prima Biblie tradusa intr-o limba germanica.
  Ce vreau sa va mai spun, acum, este faptul ca putini stiu ca un inaitas al nostru numit Dionisie cel Smerit (Exiguus), calugar din Dobrogea (470-550 d.Hr.), a creat in anul 525 " Cronologia crestina", asezandu-L pe Mantuitorul nostru Iisus Hristos in centrul istoriei. El a calculat ca Hristos s-a nascut in anul 753 de la fondarea Romei, acest an devenind anul 1 al erei crestine. Tot el a socotit ca toate evenimentele de dinainte, vin descrescand spre Hristos, iar cele de dupa Hristos cresc odata cu "Trupul Sau Tainic", Biserica. Sa avem in vedere ca daca neamul romanesc s-a remarcat cu ceva, marcand pentru totdeauna Istoria Universala, a facut-o prin "getul romanizat" Dionisie cel Smerit si "Cronologia: sa. Aceasta se intampla pe vremea cand alt trac romanizat din neamul Bessilor dunareni, nascut in Tauresium langa Dunare, IUSTINIAN imparatul "romeilor" numiti de goti si de toti germanicii : "Valahi", inchina lui Hristos splendida catedrala "Sfanta Sofia" din Constantinopol. Asadar, va reamintesc (si) aceste evenimente majore ale istoriei: "Anul 1": Nasterea Mantuitorului nostru Iisus Hristos, din Fecioara Maria, in Betleem.
  "Anii 30-34": Activitatea publica, rastignirea si INVIEREA MANTUITORULUI, Pogorarea DUHULUI SFANT.

  Toate cele bune,
  Lucia Dobrea (Bistrita)

  RăspundețiȘtergere
 7. 14 aug 09.34--sa va spun ca biblia originala este constituita LA INCEPUT DOAR DIN 4 EVANGHELII descoperite la NAG HAMMADI am mai spus pe blog SI SE AFLA IN CUSTODIA ANGLIEI aceste scrieri sunt dintr-o piele f fina pe alocuri distrusa de timp-cautati pe google NAG HAMMADI sau urmariti la tv--asadar pe vremea aceea nu se scria putini aveau carte-si s-a adaugat in timp de preoti sau chiar s-au scos --cert este ca biblia s-a completat in timp si unele srieri sunt apocrife=nerecunoscute de cler--de la un duovnic mare vazator in duh al meu stiu ca s-au adaugat si s-au scos pasaje care conveneau unora

  RăspundețiȘtergere
 8. Mult,mult mai scri despre Meletie asta, oare cine a auzit de el si cu ce ne racoreste daca tot am auzit??

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 13.34 Nu le ai cu cititul Ok, las-o balta , treci pe stiri mai usoare. !

   Ștergere
 9. Sa nu uitam primii crestini erau mai degraba credinciosi si nu religiosi cum au fost urmatorii si ei nu aveau biblia ca noi . De aicia trag concluzia ca santem in ceata pt ca nu se poate intelege in cuvinte omenesti cea ce este Duhovniceste ,si parintele arcsenie boca a pictat sfinti catolici care ortodoxia spune ca sant eretici si mai stiu ca nu toti sfintii sarbatoriti sant sfinti unii sant chiar si vrajitori .

  RăspundețiȘtergere
 10. Cand 2 eretici se cearta noi credem ca unul este sfant si celalalt eretic se poate sa fie si asa ! Dumnezeu le stie pe toate ! Sau cel considerat eretic este sfant si sfintul este considerat eretic .

  RăspundețiȘtergere
 11. Multe din dovezile scrise se gaseau in Biblioteca din Alexandria,arsa de islamisti pe motiv ca in Coran se afla tot ce are omul nevoie sa stie,o pierdere imensa pentru omenire.Dar profetul adormit' Edgard Caise spunea ca odata cu incalzirea globala se vor gasi multe carti ascunse despre care nu se stia ,in Egipt dar si in alt loc-craciun

  RăspundețiȘtergere
 12. O parte din aceste diferente arianiste se regaseau si la crestinii germanici vizigoti,vandali si ostrogoti,dar au fost interzise pina la urma de papalitate pierzindu-se in negura timpurilor-craciun

  RăspundețiȘtergere
 13. Catarii din sud-vestul Frantei au fost exterminati de papalitate tot pentru convingerile lor crestine de influenta arianista-gnostica-craciun

  RăspundețiȘtergere
 14. In prezent dupa revolutie in orasele mai mari ardelenesti ca Sibiu,Brasov,Timisoara fac propaganda si prozelitism ,germani cu idei crestine arianist-gnostica,dar si mormoni din America care tineri fiind au misiunea de a propaga un fel de crestinism de creatie americana proprie cu influenta musulmana prin casatorii ale unui barbat cu mai multe femei ,cu un fel de nou testament crestin, care are actiunea pe teritoriul SUA al unui predicator-profet Smith care ar fi descoperit in urma unor vise, niste tablite ale lui Iisus ce ar fi fost in America acum 2000 de ani ,pe la sfirsitul secolului 18,acum pierdute, in urma unor vise.Ceva total original creat in creuzetul de gindire american cu peste 12 milioane credinciosi,dar au un stat si chiar un oras capitala unde sint majoritari si au reguli stricte puritaniste,daca nu ma inseala memoria e singura capitala cu trei cuvinte[ Sank Laik City]din SUA si unde au ca mincare record specifica geleul-craciun

  RăspundețiȘtergere
 15. Mai reamintesc si faptul ca in anul 177 apare lucrarea Sfantului Irineu de Lugdun (Lyon) " Contra ereziilor", prima lucrare anti-sectara a Bisericii.
  In sec. al II-lea, al III0lea si inceputul sec. al IV-lea, lumea elenistica devine un creuzet in care se amesteca diferite filosofii si teologii, dand nastere celor mai bizare forme de intelegere a celor trei faze ale existentei lumii: creatie, existenta si sfarsit. Crestinismul isi face loc cu greu in aceasta lume in care "gnoza" (cunoasterea) credea ca "stapaneste lumea". Numeroase grupari gnostice incearca sa creeze un "crestinism gnostic". Pentru aceasta compun diferite pseudo-evanghelii, pe care le atribuie diferitilor Apostoli sau apropiati ai Mantuitorului, pentru a le da credibilitate si astfel a-si justifica ereziile. In acest context apare asa-zisa " Evanghelie a lui Iuda", creatie a ereticilor "docheti".Apoi apar, tot felul de astfel de "evanghelii", care de care mai "new...", mai "rasturnatoare "din temelii" a Crestinismului autentic"(ca sa "prinda bine la public". Mediatizarea excesiva a "descoperirilor gnostice", a unor "pseudo-evanghelii si nu numai,in care Hristos nu este "Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat", ci doar un "Eon" (emanatie) a lui Dumnezeu Tatal, are legatura cu noile secte gnostice aparute in Europa Vestica si nu numai. Aflati (cei care nu stiti), faptul ca, prezentata ca o "descoperire epocala, despre care n-a stiut nimeni, nimic, pana acum, ascunsa de Biserica"(cum apare in mediile care o promoveaza), asa-zisa " Evanghelie a lui Iuda" este, de fapt, de sute de ani material de studiu pentru elevii si studentii din anul I de la teologie, la lectia numita : Evanghelii apocrife gnostice".
  Anii 313-324: Fiind de neam geto-bess, din Sirmium de langa Dunare, imparatul Constantin cel Mare reface " Municipium Tropaeum Traiani" din Dobrogea, inzestrand cetatea cu patru bazilici crestine. El daruieste marea cetate Tomis fiicei sale Constantia, sotia imparatului Liciniu, dupa modelul de darnicie a lui Alexandru Macedon care daruise o cetate tracica surorii sale Tesaloniki. Constantin cel Mare a construit un pod peste Dunare si biserici la nord de Dunare la "Sucidava" precum si in alte cetati, insa cele mai cunoscute din izvoarele antice sunt cele din Dobrogea in cetatile: Tomis-Constantia, Histria, Noviodunum, Troesmis, Dinogetia si Ca(r)pidava. Este de remarcat si informatia din literatura sacra ca: vedenia Sfintei Cruci si inscriptia cu stele: " In acest Semn vei invinge!" s-a petrecut la DUNARE(ADUNARE), desi unii sustineau ca la "portile Romei".
  In orice caz, "mesajele" Mariei Ghiorghiu, cat si comentariile noastre le putem lua doar ca "baza de discutie", iar cand vorbim despre istorie si preistorie(care se dovedeste a fi fost faramitata in bucati nenumarate), unii dintre noi(cei care ne straduim sa intelegem "lucrurile pentru a putea face "diferenta dintre ele", cum zicea cineva), pentru a putea restaura si reconstrui "realitatile vechi"(reale) ca pe un "mozaic-puzzle" din care lipsesc(uneori) chiar "piesele de baza", mai ales ca mult nu le putem lua ca "realitate istorica antica si dedemult" suficient probata.

  La buna vedere, intr-o zicere de pe la noi, mai din nord, mai de pe la taranoaiasan!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Anonim 18.22 foarte interesante informatii,nu le stiam.Multumesc mult,te rog sa mai postezi asemenea lucruri.Mai vreau...No,servus...

   Ștergere
  2. No, servus, draga Anonim 01:00 !

   Toate cele bune !

   Ștergere
  3. O tot dai inainte cu "sfintii", 18:22. Constantin un criminal, Irineu un nemernic, care sfintenie? Nu mai dezinforma. Citeste istorie adevarata nu contrafacuta inainte de toate.

   Ștergere
  4. Vorbesti fara sa gandesti 16:12, din "auzite", din ceea ce ti s-a indus. Ceea ce s-a scris este foarte clar, nu "dezinformarile " tale si ale mintii celor care te indeamna sa propagi ceea ce propagi, dintr-un "alt film".:))))

   Ștergere
  5. 17:51, nu e din "auzite". Cerceteaza prima data si pe urma poti sa tragi o concluzie veridica. Pana atunci nu mai dezinforma postand aiurea, lucruri neconforme cu adevarul.
   Un sfat care ti-ar prinde bine: citeste istorie adevarata nu contrafacuta, inainte de toate.

   Ștergere
  6. 22:44, prefer sa citesc ceea ce este in concordanta cu mine, nu ceea ce-mi "sugerezi" tu. Ai inteles?! Sper sa intelegi cu acest atac si cu aceste "etichetari"!

   Ștergere
  7. Anonim 22:44, din cate cunosc eu, iti spun ca "cercetarile" Luciei se apropie mai mult de Adevarul lui Dumnezeu, decat "cercetarile" tale. N-ai nicio "sansa" s-o "clintesti" sau s-o "destabilizezi" din echilibrul si armonia (fizic-energetic, psihic-mental si spiritual) care se simte din tot ceea ce scrie si transmite Lucia Dobrea din Bistrita. O cunosc, este o femeie adevarata, autentica, are o varsta frumoasa(57 de ani) si este o femeie bogata, implinita din toate punctele de vedere. Toata aparitia sa este benefica si nu numai eu simt si spun asta. Ca sunt persoane care, de-a lungul timpului, au "lansat" fel de fel de "pareri" la adresa ei, asta tine de altceva, de "misiunea asumata a ei" si-ti spun , sa stii, ca am dreptate in ceea ce spun, cunoscand-o de la trei conferinte din Bucuresti(cu multi ani in urma) la care a participat ( Jonette Crowley; Tobias; Sal Rachele). Iti mai dau inca doua informatii : are un duhovnic cu Har si ea stapaneste bine Taijiquan, asa ca n-are rost sa te mai iei de ea si s-o tot jignesti, ca, de fapt, iti areti doar neputinta de-a accepta si alte puncte de vedere, diferite de-ale tale.

   Ștergere
  8. Anonim 10:13, ce ai patit? De ce te iriti asa pentru un simplu sfat? Era doar un sfat care ti-ar fi fost de folos.

   Ștergere
  9. 11:00, sa lamurim un lucru: nu se ia nimeni de nimeni. Apoi, este treaba fiecaruia sa creada ce doreste si cum doreste atata timp cat nu dezinformeaza pe altii. Pe blog sunt multi oameni care citesc si crede-ma, cu treaba aceasta nu-i de joaca. Informatiile oferite de catre oricine trebuie sa fie verifice. Este o vorba: “o jumatate de adevar este un neadevar”.
   Ce este important: sa nu propagam nicidecum idei despre care nu suntem siguri ca ele corespund Adevarului Divin. Sa ne gandim de mai multe ori inainte de orice caci reprezinta o mare responsabilitate.
   PS! Nu ma intereseaza CV-ul nimanui. Daca ai o treaba cu aceasta persoana despre care ai adus vorba, te priveste pe tine.

   Ștergere
  10. 15:32, vezi ca ceea ce spui cu "dezinformari" si "jumatati de adevar" si cate le mai percepi tu, cu mintea ta, asa cum este, iti apartin tie, deci, tu chiar asta faci, aruncand "pisica in gradina altcuiva. :))))

   Ștergere
  11. 15:28, asa ca si tine, stim fiecare ce "sfaturi" ne sunt de un real folos.
   15:32, niciodata nu ma intereseaza decat ideile si informatiile care sunt in rezonanta cu ceea ce este potrivit caii sufletului meu, aliniate cu scopul si misiunea mea ca om, in armonie cu legile nescrise cosmice, corespunzatoare Adevarului Divin, in concordanta deplina cu Planul Divin. Asadar, accept desi nu sunt de acord,bineinteles, cu ceea ce tu scrii, deoarece acestea-ti apartin in totalitate, se reflecta doar in tine. Desi spui ca altcineva dezimformeaza imi este egal orice parere exprimata la adresa mea si nu numai la a mea(sunt destui p-aci si nu numai pe care-i "scolesti"), drept urmare, conform cu experienta si intelegerea mea de la aceasta data, care-i diferita de a ta, sa zic asa, "doar o vorba sa-ti mai spun" : din partea mea, poti sa scrii "cate-n luna si-n stele" ca pentru tine si tie ti le spui si celor care-s in rezonanta cu tine.:))))
   PS: Anonim 01:00 si Anonim 11:00, va salut si io, din nou!

   Toate cele bune, tuturor si s-auzim de bine!

   Ștergere
  12. Nu te supara ca-ti spun, 15:32, dar, din ceea ce ai scris tu nu ai facut decat sa ne areti ca esti impotriva Sfintilor, deci impotriva crestinilor! Tu chiar crezi ca doar ceea ce vezi tu exista?! Tu chiar nu esti credincios?! Probabil ca nici in Iisus Hristos si in Maicuta Sfanta nu crezi! Dai dovada de lipsa de discernamant, prin atitudinea pe care-o areti si de ceva ravaseli in mintea, inima si sufletul tau. O sa ma rog pentru sufletul tau si cred ca toti crestinii de aici o sa se roage pentru tine.

   Sa-ti ajute Bunul Dumnezeu!

   Ștergere
  13. Din cate am citit pana acum, s-au spus adevaruri istorice, consemnate. Asa ca tot atacul celui care-i cu "dezimformarile" pe aici, nu-si au locul, decat in mintea celor secularizati. Este adevarat ca-i foarte greu sa discuti cu oamenii secularizati.

   Ștergere
  14. 15:32, esti ateu? Vrei sa aduci lamuriri crestinilor, cum sta treaba cu dezinformarea altora?. Pai tocmai tu faci acest lucru, tu dezinformezi ! Asta este, de fapt, treaba ta pe acest site! Mai bine ai citi mai bine!

   Ștergere
  15. 18:43, absolut gresit! Cine s-a apucat sa informeze esti dumneata nu eu. Cine arunca „pisica in gradina altcuiva” esti chiar tu. Ti-am atras doar atentia ca nu esti detinatoarea informatiilor corecte iar pentru aceasta te-ai iritat, demonstrand chiar dumneata felul cum gandesti si ce emotii te subjuga.

   Ștergere
  16. 19:10, chiar nu mi-am propus sa "scolesc" pe nimeni. Gresesti in afirmatie. In ceea ce priveste dentinerea Adevarului Divin, inca sunt multe pe care ar mai trebui sa le cunosti. De aceea, nu te grabi caci "graba strica treaba", insa cu stradanie, nimic nu este imposibil.

   Ștergere
  17. Vezi tu 19:20, necunoasterea ta te conduce la concluzii eronate. Iti doresc o adevarata trezire si cunoastere. Sper ca intr-o buna zi sa ajungi acolo. Pana atunci insa, tu trebuie sa ai grija in primul rand de sufletul tau. Acolo trebuie sa-ti fie atentia. O schimbare vine prin intelegere si constientizare, nu prin indoctrinare.

   Ștergere
  18. 19:26, greu mai intelegi. Acelea pe care multi le numesc adevaruri "consemnate", char si tu, nu reprezinta intocmai adevarul. De aceea trebuie sa fi mult mai atenta, sa nu cazi in aceasta capcana.

   Ștergere
  19. 19:38, mai bine te-ai opri sa manipulezi. Nu suntem la nici un concurs aici, sa sti. Abtine-te.
   Poate reusesti sa afli ce inseamna notiunea de dezinformare, caci se pare ca nu cunosti, dupa cum ai pus problema. Vizavi de intrebare, ar trebui sa ti-o pui tu, tie, mai degraba, sa afli despre tine. Vezi ce raspuns iti dai, dar sincer!

   Ștergere
  20. Hai ca-s dragute postarile tale! Treaba cu "Gica contra" ti se potriveste, ca si cea cu "dezinformarea" ca si cea cu " a da lectii" , ca si cea cu "jumatatile de adevar". Acestea te reprezinta, nu ma reprezinta, asa ca, "da-i inainte, ca tie-ti dai!", intr-o zicere d-aci.:))))

   Atentie la neatentie si la buna vedere!

   Ștergere
  21. 20:34, in ceea ce priveste persoana mea, mai usor, ca-ti va pica-n san! Daca Lucia este eleganta, sa stii ca, in ceea ce ma priveste pe mine, cu mine nu-ti tine cu a-mi intoarce ceva, asa ca la Ploiesti! Sper sa incetezi cu "jocul perfid" de care dai dovada!

   Ștergere
  22. 20:22, agresivitatea este in tine, asa ca poti multumi tuturor celor care posteaza pe aici, ca prin contrazicerile si prin anticrestinism, care razbat din tine, constientizandu-le, ai sansa sa te eliberezi si sa intelegi lucrurile, dupa care sa discerni (asa da, asa nu). Daca ai o problema cu cei de pe aici, nu mai zice ca altii au o problema cu tine, ca te minti, crezand ca iti este apreciata "intelectualitatea" afisata. Nu-i cazul sa mai continui, asta sa intelegi si-ti va fi greu sa te regasesti.

   Ștergere
  23. Vezi tu, 20:19, tot ceea ce sugerezi, de fapt tie iti sugerezi, iti apartine si faptul ca vezi "indoctrinati", "dezinformatori", "necunoscatori", "emotii care te subjuga", " iritare" si cate-ti mai spui, doar la tine sunt. Cine citeste vede clar ca nu-i nimeni "iritat" in afara de tine si-ti spun sigur, asa cum am mai spus, mai aproape de Adevarul lui Dumnezeu este ceea ce-a scris Lucia, nu tu. Sa stii ca pe mine nu ma inseala intuitia mea si, mai ales, empatia. ;)

   Ștergere
  24. Da, 19:26, "este foarte greu sa discuti cu oamenii secularizati", mai ales cu cei care, prin orice mijloace, vor destabilizarea Crestinismului.

   Ștergere
  25. Anonim 20:14, cu ce-a dezinformat d-na Lucia Dobrea?! A scris foarte bine, a dat date istorice clare, se pot verifica in mai multe carti. Te-a deranjat ca a scris "Sfant"! Pai cum sa nu "sariti ca arsii" cei care auziti cuvantul "Sfant"! Este clar, asta te-a iritat pe dumneata, dar, chiar daca emiteti judecati de valoare, sa stiti ca cei care sufera sunteti tot voi, cei care vedeti "criminali" peste tot, care vedeti "dezinformatori" peste tot, cei care va credeti Dumnezei, ca asa vi s-a indus si dati atat in Biserica Catolica, cat si in cea Ortodoxa. Pacat, mare pacat, ca aveti o astfel de atitudine urata, foarte urata. Pe mine ma puteti jigni cat vreti, ca tot degeaba, ca nu stiti ce faceti.

   Ștergere
  26. 22:39, mai fomeie, ti se potriveste chiar tie propria-ti afirmatie :). Sti de ce? Pentru ca nu tot ce zboara se mananca. Tine minte asta. Gandeste-te bine inainte de a da o informatie cat de veridica este sau nu, pentru ca a induce pe altii in eroare este o chestiune care conduce la contaminare iar mai departe poate fi baza pentru faliment spiritual. Iar a fi raspunzator pentru falimentul cuiva este o chestie nasoala. Nu te juca cu informatia pe care nu o stapanesti, doar ai impresia ca o cunosti. Daca ai acumulat informatie toata viata ta, nu inseamna ca ea este si valabila. Deci, atentie sa nu repeti propriile-ti greseli din trecut! Intotdeauna greselile din trecut sunt utile daca se invata ceva din ele. In caz contrar, nu. A gresi este omeneste dar a persevera in greseala este diabolic.

   Ștergere
  27. 22:45, daca umbli cu amenintari, atata vreme cat nimeni nu te-a amenintat, locul tau este in alta parte. Vezi-ti de deranjul tau nascut din propria-ti mizerie.

   Ștergere
  28. 22:58, te inseli amarnic. Ce cunosti tu din adevaratul crestinism? Nimic! Ai grija la regasirea ta nu a altuia, caci ai mare nevoie chiar daca nu esti constienta de asta. Oricum nu este problema mea, este strict a ta.

   Ștergere
  29. 23:08, din pacate pentru tine, esti mult prea departe de Adevar ca sa poti pricepe si percepe tu ceva corect. Tine-ti rugaciunile pentru tine caci iti sunt tie de folos mai degraba.

   Ștergere
  30. 23:12, actualul crestinism este unul fals care provine din religia evreiasca, este unul contrafacut a carui roade le vedem in prezent. Cei care sustin ca ortodoxia pe care o avem in prezent a plecat de la daci, gresesc. Nimic mai fals. Asa cum este in prezent, ortodoxia este contaminata, nu are nici o legatura cu religia pelasgilor hiperboreeni care era una pura. Orotdoxia, insa, are o gramada de infuiente evreiesti (care reprezinta contaminarea). Asa ca este normal sa reactionez la ineptiile scrise de cineva.

   Ștergere
  31. 02:28, esti de groaza! Mama mea a fost evreica pe jumatate, asa ca, sa nu mai indraznesti sa mi te adresezi, in vreun fel! M-am facut inteleasa?

   Ștergere
  32. 23:36, in primul rand nimeni nu se crede Dumnezeu.
   Insa, cum sa nu sari ca ars cand vezi cuvantul “sfant” atribuit unor asemena persoane dubioase precum acest Constantin. Asta si-a omorat fiul, sotia, cumnatul, prieteni buni de o viata pentru interesele lui materiale. Daca lumea se roaga la acest “sfant”, mai bine sa se abtina! .
   Sa-ti mai spun ceva, asa-zisa carte “sacra” a crestinatatii, Biblia, este plina de razboaie “sfinte” care nu sunt altceva decat crime in masa, este plina de monstruozitati, ritualuri de sacrificare, de ex. arderea grasimii din jurul intestinului, ficatului si a rinichilor, pentru a a obtine un fum “bineplacut si mirositor” ce avea ca si scop calmarea “Dumnezeului” Elohim.
   Clar sa fie, a face crime nu este o actiune sfanta iar “Dumnezeul” care a ordonat actiuni de ucidere nu este altceva decat un criminal si un instigator la crime, adica Satana. Cum de nu puteti vedea diferenta intre cuvintele lui Iisus pline de iubire si ordinele asasinului Iahwe din VT? Unul predica iubirea (Iisus) iar altul cere sange, ucideri de popoare si sacrificii zilnice. Cum de nu vedeti voi diferenta aceasta eclatanta? Cum de va inchinati la un asemenea asasin-diavol? In plus, in zilele noastre, avem exemplul viu ce inseamna crima in numele unui “Dumnezeu”, uitati-va ce se intampla in Europa, Barcelona mai recent. Si aceia considera ca ceea ce fac este un razboi sfant in numele lui “Dumnezeu”.
   Reusesti tu sa gasesti o diferenta intre actiunile de azi ale acestora si cele descrise in VT? Eu nu gasesc. Niciodata nu voi accepta ca Divin un asemea personaj malefic.
   Nu este nici o diferenta intre crimele astora si cele orodonate de Iahwe in VT. De fapt, ce sa mai vorbim, au aceeasi radacina (ebraismul), atat crestinismul dar si islamismul. Gnosticii denunta aparitia acestui monstru (Iahwe), acum 6300-6700 ani. Cum poate cineva sa bage in aceeasi oala pelasgii hiperboreeni (stramosii nostri) despre care sunt dovezi ca aveau o cultura infloritoare acum 8000 ani. Cum isi permite cineva sa puna semnul egal intre puritatea hiperboreenilor si malvagitatea criminala a lui Iahwe descrisa in Biblie pretinzand ca au acelasi izvor? Totusi ortodoxia preslaveste pe Iahwe, din cate se observa, nu?
   Dumnezeu inseamna iubire de viata, nici intr-un caz suferinta si crima.
   Daca “sfintii” parinti ne-au indemnat sa consideram acele scrieri din VT ca fiind sacre, eu astazi ii declar ca fiind in eroare. Punct!

   Ștergere
  33. (continuare)
   Intorcandu-ne la Constantin, asta face parte din breazla criminalilor ordinari. El este un ucigas de fiu, sotie, cumnat si cine mai stie cate crime are in plamares ascunse si nestiute de nimeni. Niciodata nu va fi sfant pentru mine. Iar cine il declara “sfant” pe asta da dovada de contaminare diavoleasca (diavol=crima).
   Sa nu uitati vreodata: Adevaratul Dumnezeu nu poate fi decat Iubire. Uitati-va la fructul copacului pentru a intelege soiul acestuia. Daca sunt “roade” de iubire, bunatate aceasta explica insasi natura copacului. Daca in schimb fructele sunt: sange, crima, sacrificiu, ritual, ura – acest lucru denunta “calitatea si originea pomului”. De aceea trebuie sa avem intotdeuna ochii bine deschisi, pentru a putea alege corect.
   Referitor la datele istorice, nu tot ce pare alb este alb. Doar naivul "se hraneste" cu ceea ce i se serveste. Cerceteaza si vei intelege, cauta informatie adevarata si vei vedea minciuna datelor istorice. Omenirea e in stadiul in care este din cauza deformarii adevarului, a prelucrarii "speciale" a informatiei pentru ca omul sa ramana intr-un stadiu avansat de necunoastere. Aici este problema. Iar cei care au dorinta sa cunoasca, multi dintre ei ajung victime pentru ca iau de buna o informatie considerata de sistem a fi "reala". Aici este marea pacaleala travestita in "adevar". Acesta este motivul pentru care indemnul este: cerceteaza, cerceteaza... nu lua de bun tot ce gasesti scris, caci de multe ori dai de informatie prelucrata. Totul a fost foarte bine calculat si masurat de insusi Raul, pentru a obtine un profil al "credinciosului" care nu deranjeaza si care niciodata nu va fi in masura sa se trezeasca.


   Ștergere
  34. 02:14, prefer cercetarile facute de mine(cea de acum), prefer sa merg la "filmele" cu care sunt io in rezonanta, prefer invataturile Sfintilor Parinti si ale Marilor Maestri si niciodata nu prefer "filmele" pe care vrei tu sa le "promovezi". :))))

   Sa auzim de bine!

   Ștergere
  35. 02:28, cum ai ajuns tu la aceasta concluzie? Spune-ne si noua, da-ne informatii, da-ne carti, lasa atacurile la cei care scriu altceva decat stii tu. Sper ca nu esti pe aici numai sa ataci si sa denigrezi !

   Ștergere
  36. Anonim 02:28, carevasazica, cu asta te ocupi, cu "promovarea" urii intre popoare ?! Sa-ti fie rusine !

   Ștergere
  37. https://www.youtube.com/watch?v=fqstMn4hnso

   Ștergere
  38. http://tristar77.blogspot.ro/2017/08/poarta-teleportarii.html#comment-form

   Ștergere
  39. V-ati primit raspunsul, toti iubitorii de Constantin Cel Criminal, in aceasta dimineata. Din nou va spun: cititi istorie adevarata si veti intelege cum sta situatia. Nu tot ce ne este prezentat ca istorie asa a fost in fapt. Nu va grabiti sa dati cu bolovanul caci sunteti necititi si nu cunoasteti Adevarul. Nu va zornaiti necunoasterea pe blog caci sunteti ridicoli, voi aparatorii falsului crestinism fondat de un imparat criminal.
   Treziti-va si Iubiti Adevarul nu minciuna care v-a fost inoculata inca din vremuri timpurii prin viclenia serpilor.
   Biblia este modificata, adaugita, eviscerata, trunchiata. Nu dormiti pe voi, caci va inselati singuri, orbecaind in ceva pe care voi il considerati crestinism dar care nu duce unde trebuie, asa cum s-a intamplat de 2000 ani pana in prezent.
   Dar vine vremea si adevaratul crestinism va straluci ca soarele la amiaza si va scoate la iveala toata mascarada in care voi ati picat victime, din pacate.

   Ștergere
  40. Ce tot vorbesti tu acolo 11:27?! Daca cineva vorbeste de ura, ia uite cine, asa ca nu mai comenta aiurea:

   http://www.apologeticum.ro/2009/12/talmudul-evreiesc-demascat-o-carte-ce-prolifereaza-crima-rasismul-si-pedofilia/

   Ștergere
  41. Masonii sunt evrei la cele mai inalte grade.

   https://saccsiv.wordpress.com/2009/02/20/citate-celebre-ale-unor-masoni-sau-evrei-sionisti-faimosi/

   Ștergere
  42. https://saccsiv.wordpress.com/2015/02/13/adevarat-sau-fals-au-practicat-blood-libel-mai-marii-evreilor-adica-ucideau-ritualic-crestini-mai-ales-copii-bandu-le-sangele/

   Ștergere
  43. https://bisericasecreta.wordpress.com/2008/10/18/talmudul/

   Ștergere
  44. Traduceti voi caci nu-i greu:

   "Fourth century
   Emperor Constantine, the first Roman Emperor to become a Christian, had over 3000 Christians executed because their interpretation of the Bible did not agree with his. That is more than the number of Christians who died at the hands of the Romans during the well known 1st century "Christians to the lions" persecutions.[Manchester, 7-8]

   326
   After Constantine converted to Christianity he continued his brutal ways. He executed
   •Licinius, his brother-in-law, after publicly stating that he would not do so.
   •Licianus, son of Licinius, at age eleven.
   •Crispus, his own son, on a false charge.
   •Fausta, his second wife, for falsely accusing Crispus. [Catholic Encyclopedia, "Constantine the Great"]
   Despite Constantine's bloody history, he was canonized by the Eastern Orthodox Church. "

   Ștergere
  45. “325

   A majority of bishops at Nicaea favored the Arian position. They were overruled by Emperor Constantine. In a letter to the churches, Constantine wrote that "any one who conceals a work of Arius shall be punished with death." State interference in church affairs resulted in politics causing the falsification of the Gospels' message. The church became more important than religion, to the detriment of Christianity. [De Rosa, 44; Richardson, Chapter III, "Writings," 23]”

   Majoritatea episcopilor de la Niceea au fost favorabili poziției lui Arie. Aceasta a fost anulata insa de către împăratul Constantin. Într-o scrisoare către biserici, Constantin a scris că „oricine pastreaza o lucrare a lui Arie se pedepsește cu moartea.“. Intervenția statului în treburile bisericesti a condus la politicizare provocând falsificarea mesajului Evangheliilor. Institutia bisericii a devenit mai importantă decât religia, în detrimentul crestinismului. [De Rosa, 44; Richardson, Capitolul III, "Scrieri," 23]

   Ștergere
 16. Diferentele de traducere in diferite limbi,dau diferente teologice in crestinism,dar si invers, curentele istorice teologice dau diferente de traducere ale BIBLIEI .Acest ultim fapt se observa cel mai mult la culte diferite cu traducere in aceiasi limba.La crestinii ortodocsi care in Romania sint de 1700 de ani o religie de stat cu preoti platiti de stat se mai adauga obedienta fata de puterea de stat care la crestinii occidentali nu mai exista.Aceste divesitati teologice in crestinismul de statele cu religie de stat ortodoxe sint greu de priceput si 'digerat'dupa mentalitatea acestora pare o slabiciune.Ceia ce in realitate este fals findca tocmai aceasta diferenta teologica ale cultelor sale au permis crestinismului sa se propage si sa reziste chiar si in cele mai ostile state si culturi,deci e un factor de vitalitate al crestinismului si doar aparent unul de dezbinare-craciun.

  RăspundețiȘtergere
 17. ati primit mesajul, dar nu ati inteles ca nu e vorba de meletie sfantul, ci de meletie patriarhul constantinopolului din 1922, care a introdus stilul nou in bisericile ortodoxe si mare ecumenist

  RăspundețiȘtergere

 18. https://www.google.it/amp/s/saccsiv.wordpress.com/2015/06/05/foto-de-ce-l-a-pictat-parintele-arsenie-boca-pe-ereticul-ulfila-in-biserica-draganescu-sau-nu-era-eretic/amp/

  RăspundețiȘtergere