duminică, 23 iulie 2017

ROMÂNIA ! DUMNEZEU PREGATESTE , CĂDIREA (TĂMÂIEREA ) ROMÂNIEI DUHULUI SFANT !

    xx                           22 Iulie 2017,ora 13,23 !

                                       Dragii mei,

În aceasta după amiaza, la calculator fiind, vad in spatele meu desi eram cu ochii pe Monitor,vad un Cer senin si-un Nor alb orbitor de stralucitor.
Asa ca in imaginea de mai jos:

Image result for NORI ALBI..

Brusc, din inima Norului alb orbitor de stralucitor, iese un obiect mai vechi care se foloseste la tamaiat.
Era un vas galben -rosiatec, mare cât o cană obisnuită, iar de jos de la baza,se alungeau spre dreapta două bare de circa 30 cm ,ca doua tevi din cupru, tevi care faceau un semicerc in sus, ca pentru a fi prins mai bine.
Eu am gasit ceva asemanator pe net, doar ca nu porneste de la baza si nu are doua tevi.

Image result for OBIECTE DE TAMAIAT.
Image result for NORI ALBI..

Prieteni dragi, acest Obiect sfant pentru tămâiat, a iesit din Norul alb orbitor,puţin cate puţin, asa cum iese Soarele după norii de ploaie.
Dragii mei, doresc sa va spun ca,de-acolo de Sus din Ceruri ,se pregateste curatirea ROMANIEI de tot ce este rau, de tot ce aduce suferinta.
Asa cum PREOTUL iese cu CADELNITA ca  sa sfinteasca interiorul SFINTEI BISERICI ,inainte de a citi SFANTA si DUMNEZEIASCA EVANGHELIE,ca sa se indepărteze Duhurile rele, tot la fel si MANTUITORUL HRISTOS, va tămâia EL ÎNSUSI ROMANIA SA SFANTA, pentru a-si pregati CALEA VENIRII a DOUA  pe PAMANT,in ROMANIA  DUHULUI SFANT,in ROMANIA VIITORULUI al DOILEA IERUSALIM. 
Cei buni si drepti vor sta de-a dreapta Mantuitorului, iar cei necredinciosi si plini de ură vor fi dati de-a stanga SA,unde este IADUL si focul cel vesnic.
Asa cum ne spune si SFANTA EVANGHELIE de la MATEI:


Sfânta Evanghelie după Matei
Capitole:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Capitolul 25
1.Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care luând candelele lor, au ieşit în întâmpinarea mirelui.
2.Cinci însă dintre ele erau fără minte, iar cinci înţelepte.
3.Căci cele fără minte, luând candelele, n-au luat cu sine untdelemn.
4.Iar cele înţelepte au luat untdelemn în vase, odată cu candelele lor.
5.Dar mirele întârziind, au aţipit toate şi au adormit.
6.Iar la miezul nopţii s-a făcut strigare: Iată, mirele vine! Ieşiţi întru întâmpinarea lui!
7.Atunci s-au deşteptat toate acele fecioare şi au împodobit candelele lor.
8.Şi cele fără minte au zis către cele înţelepte: Daţi-ne din untdelemnul vostru, că se sting candelele noastre.
9.Dar cele înţelepte le-au răspuns, zicând: Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă şi nici vouă. Mai bine mergeţi la cei ce vând şi cumpăraţi pentru voi.
10.Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele şi cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă şi uşa s-a închis.
11.Iar mai pe urmă, au sosit şi celelalte fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă.
12.Iar el, răspunzând, a zis: Adevărat zic vouă: Nu vă cunosc pe voi.
13.Drept aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului.
14.Şi mai este ca un om care, plecând departe, şi-a chemat slugile şi le-a dat pe mână avuţia sa.
15.Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, altuia unul, fiecăruia după puterea lui şi a plecat.
16.Îndată, mergând, cel ce luase cinci talanţi a lucrat cu ei şi a câştigat alţi cinci talanţi.
17.De asemenea şi cel cu doi a câştigat alţi doi.
18.Iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ şi a ascuns argintul stăpânului său.
19.După multă vreme a venit şi stăpânul acelor slugi şi a făcut socoteala cu ele.
20.Şi apropiindu-se cel care luase cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi, zicând: Doamne, cinci talanţi mi-ai dat, iată alţi cinci talanţi am câştigat cu ei.
21.Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău.
22.Apropiindu-se şi cel cu doi talanţi, a zis: Doamne, doi talanţi mi-ai dat, iată alţi doi talanţi am câştigat cu ei.
23.Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău.
24.Apropiindu-se apoi şi cel care primise un talant, a zis: Doamne, te-am ştiut că eşti om aspru, care seceri unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai împrăştiat.
25.Şi temându-mă, m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată ai ce este al tău.
26.Şi răspunzând stăpânul său i-a zis: Slugă vicleană şi leneşă, ştiai că secer unde n-am semănat şi adun de unde n-am împrăştiat?
27.Se cuvenea deci ca tu să pui banii mei la zarafi, şi eu, venind, aş fi luat ce este al meu cu dobândă.
28.Luaţi deci de la el talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi.
29.Căci tot celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce n-are şi ce are i se va lua.
30.Iar pe sluga netrebnică aruncaţi-o întru întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
31.Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale.
32.Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre.
33.Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga.
34.Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.
35.Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit;
36.Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.
37.Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei?
38.Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat?
39.Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine?
40.Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut.
41.Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui.
42.Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau;
43.Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat.
44.Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit?
45.El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut.
46.Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică.
Sfânta Evanghelie după Matei
Capitole:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Capitolul 5
1.Văzând mulţimile, Iisus S-a suit în munte, şi aşezându-se, ucenicii Lui au venit la El.
2.Şi deschizându-şi gura, îi învăţa zicând:
3.Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor.
4.Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
5.Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.
6.Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.
7.Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.
8.Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.
9.Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.
10.Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor.
11.Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea.
12.Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi.
13.Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni.
14.Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă.
15.Nici nu aprind făclie şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă.
16.Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.
17.Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc.
18.Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate.
19.Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, şi va învăţa aşa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăţia cerurilor; iar cel ce va face şi va învăţa, acesta mare se va chema în împărăţia cerurilor.
20.Căci zic vouă: Că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor.
21.Aţi auzit că s-a zis celor de demult: "Să nu ucizi"; iar cine va ucide, vrednic va fi de osândă.
22.Eu însă vă spun vouă: Că oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă; şi cine va zice fratelui său: netrebnicule, vrednic va fi de judecata sinedriului; iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de gheena focului.
23.Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,
24.Lasă darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, venind, adu darul tău.
25.Împacă-te cu pârâşul tău degrabă, până eşti cu el pe cale, ca nu cumva pârâşul să te dea judecătorului, şi judecătorul slujitorului şi să fii aruncat în temniţă.
26.Adevărat grăiesc ţie: Nu vei ieşi de acolo, până ce nu vei fi dat cel de pe urmă ban.
27.Aţi auzit că s-a zis celor de demult: "Să nu săvârşeşti adulter".
28.Eu însă vă spun vouă: Că oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui.
29.Iar dacă ochiul tău cel drept te sminteşte pe tine, scoate-l şi aruncă-l de la tine, căci mai de folos îţi este să piară unul din mădularele tale, decât tot trupul să fie aruncat în gheenă.
30.Şi dacă mâna ta cea dreaptă te sminteşte pe tine, taie-o şi o aruncă de la tine, căci mai de folos îţi este să piară unul din mădularele tale, decât tot trupul tău să fie aruncat în gheenă.
31.S-a zis iarăşi: "Cine va lăsa pe femeia sa, să-i dea carte de despărţire".
32.Eu însă vă spun vouă: Că oricine va lăsa pe femeia sa, în afară de pricină de desfrânare, o face să săvârşească adulter, şi cine va lua pe cea lăsată săvârşeşte adulter.
33.Aţi auzit ce s-a zis celor de demult: "Să nu juri strâmb, ci să ţii înaintea Domnului jurămintele tale".
34.Eu însă vă spun vouă: Să nu vă juraţi nicidecum nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu,
35.Nici pe pământ, fiindcă este aşternut al picioarelor Lui, nici pe Ierusalim, fiindcă este cetate a marelui Împărat,
36.Nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă nu poţi să faci un fir de păr alb sau negru.
37.Ci cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu; iar ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este.
38.Aţi auzit că s-a zis: "Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte".
39.Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.
40.Celui ce voieşte să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa.
41.Iar de te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu el două.
42.Celui care cere de la tine, dă-i; şi de la cel ce voieşte să se împrumute de la tine, nu întoarce faţa ta.
43.Aţi auzit că s-a zis: "Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău".
44.Iar Eu zic vouă: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc,
45.Ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.
46.Căci dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Au nu fac şi vameşii acelaşi lucru?
47.Şi dacă îmbrăţişaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Au nu fac şi neamurile acelaşi lucru?
48.Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel
 ceresc desăvârşit este.


Oile si caprele, chipuri ale vietuirii noastre - Crestin Ortodox


www.crestinortodox.ro › Sfaturi duhovnicesti

Translate this page
Aug 4, 2011 - Si va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stanga. Atunci va zice imparatul celor de-a dreapta Lui: Veniti, binecuvantatii Tatalui Meu, ...

Oile si caprele, chipuri ale 

vietuirii noastre

Oile si caprele inchipuie doua moduri diferite de vietuire. Astfel, in Sfanta Scriptura, crestinii sunt asemanati cu oile, datorita purtarii bune a celor din urma, iar nu cu caprele, cunoscute pentru purtarea lor incapatanata si trufasa. Vorbind ucenicilor despre Judecata de Apoi, Mantuitorul se foloseste de imaginea oilor si a caprelor, spre a inchipui pe cei mantuiti si pe cei pierduti.
"Cand va veni Fiul Omului intru slava Sa, si toti sfintii ingeri cu El, atunci va sedea pe tronul slavei Sale. Si se vor aduna inaintea Lui toate neamurile si-i va desparti pe unii de altii, precum desparte pastorul oile de capre. Si va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stanga. Atunci va zice imparatul celor de-a dreapta Lui: Veniti, binecuvantatii Tatalui Meu, mosteniti imparatia cea pregatita voua de la intemeierea lumii. (...) Atunci va zice si celor de-a stanga: Duceti-va de la Mine, blestematilor, in focul cel vesnic, care este gatit diavolului si ingerilor lui. (...) Si vor merge acestia la osanda vesnica, iar dreptii la viata vesnica" (Matei 25, 31-46).
Oile, chip al ascultarii si al unitatii
Oile sunt animale blande ce alcatuiesc o turma puternic unita. Oile nu fac rau nici unui alt animal, precum si crestinii nu fac rau nici unui alt semen.
Cand o oaie este prinsa de lup, celelalte oi nu se imprastie, ci stau strans unite, precum si crestinii raman uniti indiferent de chinurile si prigoana lumii.
Precum oile sunt de mare folos stapanului lor, tot asa si crestinii sunt de folos tuturor celor de langa ei.
Oile sunt animale pasnice si linistite, ele putand fi asezate foarte multe, intr-un spatiu foarte mic, precum si crestinii, care vietuiesc oriunde, cu multumire si fara pretentii.
Oile sunt animale blande si tacute, chiar si atunci cand sunt tunse sau batute, precum si crestinii raman tacuti, atunci cand sunt nedreptatiti sau prigoniti.
Oile nu cunosc invidia, atunci cand mananca, ele stand unele langa altele, fara a se lovi, precum si crestinii nu cunosc invidia, bucurandu-se unii pentru ceilalti.
Oile mananca pana si cea mai saraca iarba, pascand uneori chiar pe pajisti uscate, precum si crestinii iubesc postul si mancarea cu masura.
Oile sunt animale foarte ascultatoare, ele nefugind din turma, ci ascultand de pastorul lor, precum si crestinii raman in turma cea cuvantatoare si asculta de Stapanul lor.
"Eu sunt usa oilor. Toti cati au venit mai inainte de Mine sunt furi si talhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt usa: de va intra cineva prin Mine, se va mantui; si va intra si va iesi si pasune va afla. Furul nu vine decat ca sa fure si sa junghie si sa piarda. Eu am venit ca viata sa aiba si din belsug sa aiba. Eu sunt pastorul cel bun. Pastorul cel bun isi pune sufletul pentru oile sale. Iar cel platit si cel care nu este pastor, si ale carui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind si lasa oile si fuge; si lupul le rapeste si le risipeste. Dar cel platit fuge, pentru ca este platit si nu are grija de oi. Eu sunt pastorul cel bun si cunosc pe ale Mele si ale Mele Ma cunosc pe Mine. (...) Oile Mele asculta de glasul Meu si Eu le cunosc pe ele, si ele vin dupa Mine. Si Eu le dau viata vesnica si nu vor pieri in veac, si din mana Mea nimeni nu le va rapi" (Ioan 10, 1-16; 27-29).
Caprele, chip al neascultarii si al dezbinarii
Caprele sunt recunoscute drept animale rautacioase si neascultatoare. Caprele impung aproape orice animal pe care il intalnesc, precum oamenii rai jignesc si raspund urat celor de langa ei.
Caprele sunt animale fara stare si mandre, ele urcand tot timpul pe inaltimi, pe locuri abrupte si chiar pe acoperisuri, precum si oamenii mandri vor sa urce cat mai sus, spre a fi slaviti in ochii lumii.
Caprele merg intotdeauna in fruntea turmei, alergand adesea afara din turma, precum oamenii cei mandri cauta sa-i conduca pe ceilalti, alegand intotdeauna locurile cele dintai.
Caprele, cand sunt pedepsite sau fortate spre a merge undeva, zbiara tare, precum si oamenii cei rai, care, atunci cand sunt pedepsiti, cartesc si se plang neincetat, uneori chiar hulind.
Sa luam aminte la insusirile oilor celor cuvantatoare ale lui Hristos, la sfintii Sai, si sa ne asemanam lor cat mai mult. Sa luam aminte si la asemanarea dintre capre si oamenii rai, care nu Il cunosc pe Dumnezeu, spre a fugi de rasplata unora ca acestia.
                                     Cu dragoste,Maria.
Prieteni dragi, 


Vă multumesc din suflet dragii mei, tuturor celor care ati

 contribuit si veti mai contribui financiar la Editarea

 CARTILOR CUVANTULUI LUI DUMNEZEU.

Fara voi, acest lucru nu ar fi fost posibil,iar BUNUL

 DUMNEZEU si MAICUTA DOMNULUI vede bunatatea 

inimii si sufletului vostru, si fara nicio indoiala, vă va 

rasplati vouă si celor dragi, înzecit si însutit faţă de cât

 m-ati ajutat si mă ajutati voi la zidirea CUVANTULUI LUI 

IISUS HRISTOS.

Sunt nespus de fericita că-mi sunteti PRIETENI, si 

totodata prin ajutorul vostru de nepretuit pentru mine ,

sunt precum niste"ctitori" ai ZIDIRII  GRAIULUI 

 DUHULUI  SFANT!

Asa unul câte unul dragilor, vom zidi CUVANTUL  LUI 

IISUS HRISTOS si vom intregi TURMA  SA,pentru ca 

nimeni sa nu se piarda.

Cărtile vor apărea in aceasta toamna,asa cum tot în 

toamnă, a apărut si primul volum al ADEVARULUI 

 DUHULUI  SFANT, in octombrie anul 2016 ,si care volum

 costa doar 28 de lei.

Toti DONATORII dragilor, se vor bucura de aceste 

viitoare doua volume  absolut GRATIS !

Iata dragii mei,cum puteti dona pentru urmatoarele 

 două  volume ale ADEVARULUI  DUHULUI  SFANT la 

care eu încă mai scriu,sau cum puteti comanda primul 

volum al ADEVARULUI DUHULUI SFANT:                  
Image result for cutia milei imagini

Contul pentru strainătate:

Cod Bic Raiffeisen Bank : RZBRROBU 

Cod IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 1504 7307

sau prin WESTERN UNION :

Maria Ghiorghiu -România , unde vă va da un numar mai

 mare, si mi-l puteti scrie in privat pe facebook, sau pe 

maill mariatecuci61@yahoo.com. 

Contul pentru România:

 Cod IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 1504 7307


DONATII , PENTRU CARTEA - Dumnezeu există - Mărturii. - bloggermariaghiorghiu.blogspot.com/.../donatii-pentru-cartea-adevarul-du...

Dec 11, 2016 - Din vanzarea primului volum al CARTII,(nu o spun spre lauda,ci ca o ... donatorii )am facut multe mici DONATII,si -am ajutat si pe cei necajiti si ...
You've visited this page 2 times. Last visit: 1/3/17

CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT, VA COSTA DOAR 28 LEI ...

https://plus.google.com/.../posts/CCD4pSVdgtb

Dec 7, 2016 - CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT, VA COSTA DOAR 28 LEI, pe intreg anul 2017 ! CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT, VA ...                            .

17 comentarii:

 1. Doamne ajuta, dar greu
  de crezut...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Apocalipsa, cap. 8/3-5:"Si a venit un alt inger...avand cadelnita de aur si i s-a dat lui tamaie multa ca s-o aduca impreuna cu rugaciunile tuturor sfintilor,pe altarul de aur dinaintea tronului. Si fumul tamaiei s-a suit din mana ingerului inaintea lui Dumnezeu impreuna cu rugaciunile sfintilor. Si ingerul a luat cadelnita si a umplut-o din focul altarului si a aruncat-o pe pamant;si s-au pornit tunete si glasuri sl fulgere si cutremur"Oare asta sa fie?

   Ștergere
 2. Doamna Maria Dumnezeu si Maicuta Domnului s-a curateasca ca tare mai este ura suferinta la uni dintre noi. Dumnezeu sa ne miluiasca si sa ne mantuiasca sa stiti ca nu pot sa nu plang acum cand va scriu. Ma intreb cata dragoste mai are Dumnezeu de acest popor de il mantuieste.Dumnezeu sa ne ajute Cu mult drag doamna Maria.

  RăspundețiȘtergere
 3. Cred ca va fi razboi,multa tamaie...

  RăspundețiȘtergere
 4. Am simtit,in timp ce citeam articolul dvs.,un puternic miros de tamaie,a durat cateva clipe.Nu stiu cat a fost autosugestie si nu sunt printre cei mai credinciosi oameni,dintre cei care citesc predictii pe acest blog.Poate e doar o impresie..

  RăspundețiȘtergere
 5. Din pacate timpul ramas este scurt,a mai ramas putina vreme pana la venirea a doua, toate se vor accelera spre a grabi si a se scurta timpul suferintelor ,necazurilor celor ramasi.xAdevarat ca Iisus va curati pamantul acesta pentru ca il pregateste doar pentru cei alesi,si are de lucru de acum inainte va infaptui lucruri care nici nu le ganditi , tot ce trebuie sa faceti este sa va bucurati ca pentru toti vine si pe toti vrea sa va mantuie.Nu vrea sa lase pe nici unul in urma,toti sunteti ai lui.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. La cate se intampla in ultima vreme poti spune ca traim ultimele zile si timpul este scurt.Traim vremuri apocaliptice.Iisus va curati pamantul dar sa avem mare grija ca sa-l cunoastem pe cel adevarat ca sa nu cadem in capcana antihristului.Stiti ca trebuie sa vina si antihristul care va face mari minuni incat va insela pe multi chiar si pe cei alesi.Dumnezeu sa ne dea Lumina sa cunoastem adevarul,sa curateasca aceasta tara de tot ce este pacatos .Sa deschidem bine ochii ca cel fals cauta sa pacaleasca aceasta lume dar daca avem credinta vom putea deosebi ce este de la Dumnezeu si ce nu este .

   Ștergere
 6. Crestinilor vor incepe surprizele frumoase,in curand...

  RăspundețiȘtergere
 7. Vine vremea sfarsitului ,sfarsitul lumii sau un nou inceput doar cu cei drepti si sfinti.

  RăspundețiȘtergere
 8. Sa vină,că tare rău s a înrăit lumea.....dacă i se pare cuiva pe strada că te uiți nu știu cum zice că l ai jignit cu privirea...!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. In vest oamenii isi zambesc pe strada chiar daca nu se cunosc,sunt fericiti cand ineva le zambeste!

   Ștergere
  2. La noi in București oamenii reacționează altfel! Mă bucur că încă există astfel de oameni cu sufletul curat acolo unde locuiți. Dvs!

   Ștergere
  3. Anonim24 iulie 2017, 08:31, nu e vorba despre suflete curate, cei din vest au mai putine griji, nu au grija zilei de maine asa cum o avem noi, n-au trecut prin ce-am trecut noi ca popor, de aceea zambesc simplu si firesc, au privirea ceva mai senina decat romanii.E adevarat, am observat si eu.

   Ștergere
 9. https://www.youtube.com/watch?v=HuC-ZtD6bIs

  RăspundețiȘtergere
 10. Basescu spunea la tv ca DNA-ul e in deriva din cauza lasitatii ministrului justitiei si a presedintelui care ar trebui sa o schimbe pe Kovesi care a intrat in PARANOIA PUTERII, si sa o trimita la Sibiu.

  RăspundețiȘtergere
 11. Ati scris despre o O FURTUNĂ CUMPLITĂ , CA UN TAIFUN !!!S-a adeverit la noi in tara.
  http://mariaghiorghiu.blogspot.ro/2017/06/o-furtuna-cumplita-ca-un-taifun.html

  RăspundețiȘtergere
 12. pt 23 iulie 23.03--IN EST UNDE AM FOST OAMENII ZAMBESC FALS--IN ANGLIA ITI ZAMBESC SI TE MUSCA -SUNT SOVINI SI ORGOLIOSI--DOAR DESPRE EI AU PARERI BUNE-RESTUL SUNT PARIA

  RăspundețiȘtergere