duminică, 2 iunie 2019

SFANTA EVANGHELIE , DIN DUMINICA A SASEA DUPĂ SFINTELE PASTI !

                        Sfânta  Evanghelie ,
    din  Duminica a şasea  după Sfintele Paşti !

                            La Utrenie,


       Sfânta  Evanghelie  a  opta  a  Învierii ,

               Sfântul  Evanghelist  la Ioan !

În vremea aceea Maria stătea afară la uşa mormântului şi plângea ; şi pe când plângea s-a aplecat să se uite în mormânt şi a văzut doi îngeri în veşminte albe şezând , unul către cap şi altul către picioare ,unde zăcuse trupul lui Iisus. Şi au zis ătre dânsa , pentru ce plângi ?

Ea a răspuns : că au luat pe Domnul şi nu ştiu unde L-au pus . Şi zicând acestea s-a întors şi a văzut pe Iisus stând , dar nu L-a cunoscut că este Iisus . A zis ei Iisus : femeie de ce plângi ? Pe cine cauţi ? Iar ea gândind că este grădinarul , I-a zis : Doamne , de L-ai luat Tu , spune-mi unde L-ai pus şi eu Îl voi lua . A zis Iisus către ea : Marie  ! Iar ea , întorcându-se , I-a zis evreieşte : Rabbuni, adică ,  Învăţătorule . 
Image result for INVIEREA DOMNULUI
Iisus a zis ei : nu te atinge de Mine , căci încă nu m-am suit la Tatăl Meu şi la Tatăl vostru , la Dumnezeul Meu şi la Dumnezeul vostru . Şi a venit Maria Magdalena şi a vestit ucenicilor că a văzut Domnul şi cele câte i-a spus ei.
Slavă Ţie  Doamne, Slavă  Ţie !

                   Image result for INVIEREA DOMNULUI

        La  Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie,

                    Sfânta  Evanghelie  de la Ioan !

În vremea aceea , trecând , Iisus a văzut pe un orb din naştere; atunci ucenicii L-au întrebat pe El zicând : Învăţătorule ,cine a păcătuit , acesta sau părinţii lui ,de s-a născut orb ? Iisus le-a răspuns : nici el n-a păcătuit , nici părinţii lui , ci s-a născut orb ca să se arate într-însul lucrurile Lui Dumnezeu. Trebuie să fac , până este ziuă , lucrurile Celui ce M-a trimis pe Mine , căci vine noaptea , când nimeni nu poate să lucreze .

                   Image result for orbul din nastere IMAGINI
Câtă vreme sânt în lume , Eu sânt Lumina lumii. După ce a zis acestea , a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat , şi a uns cu tină ochii orbului . Apoi i-a zis : mergi de te spală la izvorul Siloamului , care se tâlcuieşte : trimis.Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzând. Iar vecinii şi cei ce-l văzuseră mai înainte , că era cerşetor , se întrebau : nu este acesta cel ce şedea şi cerşea ? Unii ziceau că acesta este, iar alţii ziceau că seamănă cu el . Dar el zicea : eu sânt. Deci l-au întrebat : atunci cum s-au deschis ochii tăi ?  El le-a răspuns şi a zis : omul care se numeşte Iisus a făcut tină şi a uns ochii mei . Apoi mi-a zis : mergi la izvorul  Siloamului şi te spală. Deci mergând şi spălându-mă , am dobândit vederea. L-au mai întrebat : unde este Acela ? Nu ştiu, le-a răspuns el . L-au dus la farisei pe cel ce mai înainte fusese orb . Şi era într-o zi de sâmbătă , când a făcut Iisus tină şi a deschis ochii orbului . Deci din nou l-a întrebat fariseii cum a dobândit vederea . El le-a răspuns : tină a pus pe ochii mei şi m-am spălat şi văd . Deci, unii  dintre farisei ziceau : acest om nu este de la Dumnezeu , fiindcă nu păzeşte ziua sâmbetei . Dar alţii ziceau : cum poate un om păcătos să facă minuni ca acestea ? Şi astfel era dezbinare între ei . Deci iarăşi l-au întrebat pe cel ce fusese orb : tu ce zici despre El pentru că ţi-a deschis ochii tăi ? Iar el a răspuns că este prooroc . Dar iudeii n-au crezut despre el că a fost orb şi şi-a căpătat vederea , până ce n-au chemat părinţii celui vindecat de orbire.Aşadar i-au întrebat şi le-au zis : acesta este fiul vostru , despre care voi ziceţi că s-a născut orb ? Atunci părinţii lui au răspuns şi le-au zis : ştim că acesta  este fiul nostru şi că el s-a născut orb ;dar cum vede el acum , noi nu ştim;sau cine i-a deschis ochii lui , noi nu ştim . Este în vârstă , întrebaţi-l pe dânsul ; el singur vă va spune desăre sine. Acestea le-au zis părinţii lui , pentru că se temeau de iudei , căci iudeii se sfătuiseră acum , că de-L va mărturisi cineva pe Iisus că este Hristos, să fie dat afară din Sinagogă. De aceea părinţii lui au zis : este în vârstă , întrebaţi-l pe dânsul . Deci fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-a zis : dă slavă Lui Dumnezeu ; noi ştim că omul acesta este păcătos . El însă a răspuns : de este păcătos , nu ştiu ; eu una ştiu , că eram orb şi acum văd. Deci l-au întrebat iarăşi : ce ţi-a făcut ? Cum a deschis ochii tăi ?
 El le-a răspuns : acum v-am spus vouă şi n-aţi auzit ! De ce voiţi să auziţi încă o dată ?  Nu cumva voiţi să vă faceţi şi voi ucenicii Lui ?
Atunci l-au ocărât şi i-au zis : tu eşti ucenicul Lui ; noi sântem ucenicii lui Moise.  Noi ştim că Dumnezeu a grăit cu Moise, iar pe Acesta noi nu-L ştim de unde este. Răspuns-a omul şi le-a zis : tocmai în aceasta stă minunea că voi nu ştiţi de unde este ; şi totuşi El a deschis ochii mei . Şi noi ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi , dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu şi  face voia Lui , pe acela îl ascultă. 
Image result for orbul din nastere IMAGINI
Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii vreunui orb din naştere.Dacă n-ar fi Acesta de la Dumnezeu , nimic n-ar fi putut face . Ei însă au răspuns şi i-au zis : în păcate tu te-ai născut întreg şi tu ne înveţi pe noi ? Şi l-au dat afară. A auzit Iisus că l-au dat afară  şi găsindu-l , l-a întrebat : crezi tu în Fiul Lui Dumnezeu ? El a răspuns şi a întrebat : cine este , Doamne , ca să cred într-Însul ? Iisus i-a spus : L -ai văzut pe El , căci Cel care vorbeşte cu tine , Acela este. Atunci el a grăit : cred, Doamne, ţi s-a închinat Lui.
Slavă  Ţie  Doamne, Slavă Ţie !  Amin!

Dragilor ! Mergeţi la Sfânta Biserică şi veţi simţi în suflet cu adevărat, Puterea SFINTEI ŞI DUMNEZEIESTII  LITURGHII în care, această Sfanta Pericopă Evanghelică ,vă va vindeca inima şi sufletul ! 

                                    Cu dragoste si preţuire,
                                                                Maria.

Un comentariu:

  1. DOAMNE,te rugam iarta-ne pe noi pacatosii.Lumineaza-ne mintile,sa putem vedea numai binele pe pamant,sa dorim pacea pe pamant,si sa ne unim cu totii de pe pamant in CUVANTUL TAU CEL SFANT,numai asa putem spune cu adevarat TE IUBIM.

    RăspundețiȘtergere